Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna Nowicka-Chachaj. Konwencja o prawach dziecka - Dz. U. z 1991 r., Nr 120 poz. 526 (art. 20 ust.3); Rezolucja Komitetu Ministrów RE (77)33 z 3 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna Nowicka-Chachaj. Konwencja o prawach dziecka - Dz. U. z 1991 r., Nr 120 poz. 526 (art. 20 ust.3); Rezolucja Komitetu Ministrów RE (77)33 z 3 listopada."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Nowicka-Chachaj

2 Konwencja o prawach dziecka - Dz. U. z 1991 r., Nr 120 poz. 526 (art. 20 ust.3); Rezolucja Komitetu Ministrów RE (77)33 z 3 listopada 1977 roku w sprawie umieszczenia dzieci poza rodziną; Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R (87)6 w sprawie rodzin zastępczych; Zalecenie Komitetów Ministrów Rady Europy Rec (2005)5 w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Konstytucja RP art. 72 ust. 1 i 2; Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr115 poz. 728 ze zm.).

3 1. Środowisko rodzinne jest dla dziecka najlepszym z możliwych. Zabranie dziecka z rodziny biologicznej może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszelkich form pomocy rodzinie; 2. W sytuacji gdy środowiskowe formy pomocy rodzinie nie przynoszą pożądanych efektów, a dobro dziecka uzasadnia umieszczenie go poza rodziną biologiczną, pojawia się potrzeba rodzinnej opieki zastępczej;

4 3. Placówki opiekuńczo – wychowawcze powinny przejmować opiekę nad dzieckiem tylko w ostateczności, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości; placówki te powinny przyjąć charakter małych domów stwarzających warunki życia zbliżone do rodzinnych; 4. Każdy wychowanek rodziny zastępczej lub placówki, który z różnych względów do osiągnięcia pełnoletniości wychowywał się poza rodziną własną, ma prawo do pomocy w usamodzielnieniu się.

5 Placówki opiekuńczo-wychowawcze RokLiczba instytucji Liczba miejscLiczba dzieci 200811523919357362 200712034281562229 200611844132056763 200512704812365529 200413735348269772 200312795412770333

6 Placówki socjalizacyjne RokLiczba instytucji Liczba miejscLiczba dzieci 2008259888711343 2007263966812505 20062831124513951 20053011301016527 20043801783821753 20033771825420915

7 Placówki wielofunkcyjne RokLiczba instytucji Liczba miejscLiczba dzieci 2008166900513291 2007154853012234 2006129742110890 200510258547736

8 Rodziny zastępcze RokLiczba rodzin zastępczych w tym SpokrewnioneNiespokrewnioneZawodoweSpecjalne 200844417 3688063261321115 200743996 367786267110286 200643210 36394605488259 200541978 35592579065740 200440612 3479554194404 200339085 339675180384/

9

10 Z 659 placówek opiekuńczo-wychowawczych jedynie 258 placówek (39% ogółu) wypełniało standardy opieki i wychowania, natomiast 401 placówek (aż 61%) nie wprowadziło wymaganych przepisami prawa standardów (analiza RPO danych z 2007 r.). 1. Standardy opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

11 Na dzień 31 grudnia 2008 r. placówki, które nie osiągnęły standardu stanowiły 58 % wszystkich placówek (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

12 2. Problem niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z powodu braku miejsc w tych placówkach.

13 3. Prawo dziecka do życia w rodzinie. Realizacja zadań placówek socjalizacyjnych w zakresie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny.

14 Tylko 24% wychowanków przebywających w placówkach zostało zgłoszonych do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w celu przysposobienia lub umieszczenia w prorodzinnych formach opieki (rodziny zastępcze, placówki rodzinne).

15 Szczególny niepokój budzi fakt, że aż 7% dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję nie zostało zgłoszonych do ośrodków adopcyjno- opiekuńczych w celu przysposobienia.

16 4. Nadużywanie możliwości leczenia psychiatrycznego dzieci sprawiających problemy wychowawcze, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

17 1. Potrzeba wprowadzenia w przepisach definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem; 2. Finansowanie zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem;

18 3. Sposób określenia w przepisach wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki rodzinnej oraz wydatków związanych z utrzymaniem dziecka (Orzeczenie TK z 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt K 6/08); 4. Procedura przekształcenia niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej w zawodową niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą.

19 Niepokój budzi przesunięcie terminu wejścia w życie przygotowywanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, której celem jest wdrożenie rozwiązań systemowych na 1 stycznia 2011.

20 dr Anna Nowicka-Chachaj Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego rzecznik@brpo.gov.pl


Pobierz ppt "Dr Anna Nowicka-Chachaj. Konwencja o prawach dziecka - Dz. U. z 1991 r., Nr 120 poz. 526 (art. 20 ust.3); Rezolucja Komitetu Ministrów RE (77)33 z 3 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google