Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 II Kongres Nowego Przemysłu Rola i zadania holdingu BOT w obliczu wyzwań otwartego rynku energii elektrycznej Warszawa 06.06.2005 r. Stanisław Poręba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 II Kongres Nowego Przemysłu Rola i zadania holdingu BOT w obliczu wyzwań otwartego rynku energii elektrycznej Warszawa 06.06.2005 r. Stanisław Poręba."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 II Kongres Nowego Przemysłu Rola i zadania holdingu BOT w obliczu wyzwań otwartego rynku energii elektrycznej Warszawa 06.06.2005 r. Stanisław Poręba

3 3 Linien BOT – geneza powstania W Polsce, w ramach programu przeciwdziałania kryzysom w okresie budowy rynku konkurencyjnego, postanowiono utworzyć strategiczne zasoby energetyczne, kontrolowane przez dłuższy czas przez państwo Zgodnie z rządowym programem wprowadzania konkurencyjnego rynku energii elektrycznej w Polsce przyjętym przez Radę Ministrów 28.01.2003r, BOT został utworzony w ramach tworzenia strategicznych zasobów energetycznych i m.in. ma się przyczynić do szybkiego rozwiązania problemu kontraktów długoterminowych

4 4 Linien Główne cele BOT Rozwój grupy kapitałowej, zdolnej do funkcjonowania na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej Stworzenie możliwości finansowania modernizacji lub budowy nowych zdolności wydobywczych i wytwórczych Stabilizowanie rynku energii elektrycznej w zakresie niezbędnym dla utrzymywania bezpieczeństwa energetycznego kraju

5 5 Linien Moc zainstalowana 8,0 GW Sprzedaż energii elektr. 45,2 TWh Wydobycie węgla brunatnego ~47 mln ton Wydobycie nadkładu ~150 mln ton Przychody 6,8 mld zł Aktywa 17,9 mld zł Ogólna charakterystyka Grupy BOT Podstawowe dane 2004r.

6 6 Linien Główne wyzwania dla polskich firm na otwartym rynku energii elektrycznej Dostosowanie struktury oraz poziomów kosztów produkcji i dostaw (handlowych) do porównywalnych do głównych graczy na otwartym rynku konkurencyjnym Unii Europejskiej Konieczność ponoszenia wysokich nakładów na dostosowywanie się do stale rosnących wymagań ekologicznych i odtworzenie mocy Działania dostosowawcze muszą być realizowane w zmieniającej się strukturze organizacyjno-własnościowej z punktem wyjścia w strukturze dostosowanej do scentralizowanego poolu działającego, z niewielkim wpływem okolicznych rynków

7 7 Linien Struktura oraz poziomy kosztów produkcji i dostaw (1) W Unii Europejskiej rynek energii elektrycznej rozwija się w kierunku modelu z konkurencyjnym rynkiem dostawców, większość dostawców to firmy pionowo zintegrowane Główni gracze na unijnym rynku energii elektrycznej od wielu lat dokonują głębokich restrukturyzacji wewnętrznych dla obniżenia i uelastycznienia kosztów, na przełomie wieków były to zmiany dokonywane rewolucyjnie pod presją wojny cenowej

8 8 Linien Struktura oraz poziomy kosztów produkcji i dostaw (2) Równolegle do restrukturyzacji wewnętrznych wiele firm dokonuje ekspansji na rynki innych krajów poprzez zakupy firm elektroenergetycznych i tworzenie struktur sieciowych Działania te doprowadziły do redukcji poziomu bieżących kosztów operacyjnych i zdecydowanego zwiększenie ich elastyczności, główne wskaźniki w tym zakresie są znacznie lepsze niż polskich firm

9 9 Linien Porównanie z konkurencją międzynarodową - elektroenergetyka E.on44,3173,456,926,0 RWE42,0183,569,417,0 Vattenfall39,9158,534,310,5 CEZ11,254,17,73,3 Moc zainstalowa- na [GW] Produkcja netto energii elektr. [TWh/A] Zatrudnienie [tys.] Liczba klientów [mln] BOT 8,044,78,4-

10 10 Linien Porównanie z konkurencją międzynarodową - górnictwo RheinbraunNiemcy99,44,85,9 MibragNiemcy21,53,22,0 Vattenfall E. Mining Niemcy57,07,05,1 Severnoczeske doły Czechy21,84,2 KrajWydobycie [t/a] Nadkład/węgiel [m 3 /t] Zatrudnienie [tys.] BOT PL45,83,214,7

11 11 Linien Dotychczasowe zmiany w zatrudnieniu w firmach tworzących Grupę BOT – zbyt wolne do konkurencji

12 12 Linien BOT stwarza szansę na równanie w kosztach do unijnej konkurencji Stworzenie Grupy BOT poprzez konsolidację pięciu dużych firm z możliwością dalszej integracji pozwala na wykorzystanie doświadczeń wielkich firm energetycznych w przeprowadzaniu prorynkowej restrukturyzacji wewnętrznej Udany proces obniżania i uelastyczniania kosztów operacyjnych w powiązaniu z planowaną integracja pionową oraz udany debiut na giełdzie papierów wartościowych pozwoli Grupie BOT na skuteczną konkurencję na unijnym rynku

13 13 Linien PROCESOWI INTEGRACJI GRUPY BOT MUSZĄ TOWARZYSZYĆ KOMPLEKSOWE PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE Poprawa średniej produktywności w wydobyciu węgla brunatnego i produkcji energii elektrycznej Zwiększenie elastyczności kosztowej Obniżenie średnich kosztów w kopalniach i elektrowniach Poprawa wykorzystania mocy elektrowni I zdolności wydobywczych kopalń Poprawa pozycji rynkowej Grupy BOT

14 14 Linien Proefektywnościowe działania BOT Grupa kapitałowa BOT w ubiegłym roku prowadziła prace analityczno- przygotowawcze, praktycznie zaczęła działać w tym roku W lutym Zarząd zatwierdził program integracji i restrukturyzacji obejmujący 21 zadań Zadania obejmują całość zagadnień kształtowania Grupy Kapitałowej, ale zadania dotyczące wzrostu efektywności i wydajności oraz przygotowania do wejścia na GPW należą do priorytetowych

15 15 Linien Główne kierunki działań efektywnościowych BOT Osiągniecie pełnej integracji wzdłuż łańcucha tworzenia wartości Stała redukcja kosztów Zwiększanie udziału w rynku Dywersyfikacja rodzajów energii Uczestnictwo w międzynarodowym rynku energii

16 16 Linien Wstępnie zdefiniowane zadania efektywnościowe BOT

17 17 Linien Wymogi ekologiczne Globalny rozwój w XX-tym wieku spowodował lawinowo rosnące koszty usuwania skutków wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, stawały się one barierą w rozwoju gospodarczym, odwrócenie tego trendu jest przedmiotem wielu międzynarodowych porozumień Unia Europejska jest szczególnie wrażliwa na problemy zanieczyszczenia środowiska ze względu na mały obszar i wysoką koncentrację produkcji w stosunku do większości krajów na innych kontynentach W elektroenergetyce największe koszty trzeba ponosić na redukcję emisji CO 2, SO 2 i NO x, polskie elektrownie, mimo poniesienia dużych nakładów na te cele w ciągu ostatnich 10 lat, dalej mają problemy z finansowanie dalszych redukcji

18 18 Linien Limity emisji w dużych źródłach energii elektrycznej i ciepła 2002 2008 2010 2012 2015/18 Tys. ton SO2 801 454 426 358 <300 Tys. ton NOx 257 254 251 239 ~200 Tys. ton pyłów 52 ~30 mln ton CO2 166 ?

19 19 Linien Redukcja emisji zanieczyszczeń w BOT Zredukowano emisję pyłów do poziomu wymaganego w następnych latach Redukcja SO 2 przekracza 80%, a od 2008 roku przekroczy 90% Redukcja NO x sięga 50%, a dalsze zmniejszenie będzie wymagać znaczących nakładów przed 2015 rokiem Obecnie redukcji CO 2 głównie dokonuję się poprzez poprawę sprawności, jednak efekty liczy się w pojedynczych procentach – brak rozwiązania problemu emisji CO 2 może być poważną barierą w rozwoju energetyki węglowej

20 20 Linien Dodatkowe problemy Dodatkowym problemem jest doprowadzenie stanu rezerw finansowych na rekultywację wyrobisk do realnych potrzeb – dotychczas dokonywane odpisy na ten cel były zdecydowanie za małe i pokryłyby około 20-30% wydatków Stabilny rozwój Grupy BOT wymaga szybkiego podjęcia decyzji przez rząd w zakresie: - zakończenia procesu kształtowania struktury organizacyjno-własnościowej sektora, - rozwiązania problemu kontraktów długoterminowych, - sposobów wdrażania w Polsce wymagań ekologicznych wynikających z porozumień międzynarodowych i regulacji UE

21 21 Linien Krótki przegląd wskazuje, że elektrownie z Grupy BOT są w dobrym stanie, podobnie powiązane z nimi kopalnie. Wszystkie obiekty maja ustalone programy rozwoju i modernizacji, umożliwiające utrzymanie obecny poziom produkcji po lata trzydzieste. Mogą one stanowić dobrą podstawę produkcyjną, umożliwiającą Grupie BOT wygrywanie konkurencji na otwartym rynku energii elektrycznej w kraju i w Unii Europejskiej. Konieczne są jednak dalsze działania integracyjno-restrukturyzacyjne oraz stabilizacja warunków prawno-regulacyjnych

22 22 Linien PODSUMOWANIE W ciągu 2-3 lat BOT stanie się sprawnie zarządzaną grupą kapitałową, atrakcyjną dla inwestorów i wygrywającą konkurencję na krajowym i międzynarodowym rynku energii elektrycznej Stabilna, silna finansowo Grupa Kapitałowa BOT będzie w stanie poprowadzić i sfinansować niezbędne inwestycje proekologiczne i odtworzeniowe dotyczące obecnego potencjału oraz inwestycje rozwojowe Wysoki udział w krajowym rynku energii przy niskich kosztach operacyjnych pozwoli na stabilizowanie rynku energii w Polsce

23 23 Linien DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Al. Piłsudskiego 12 90-050 Łódź Tel.: (0-42) 635 36 09 Fax: (0-42) 635 36 05 www.bot.com.pl


Pobierz ppt "1. 2 II Kongres Nowego Przemysłu Rola i zadania holdingu BOT w obliczu wyzwań otwartego rynku energii elektrycznej Warszawa 06.06.2005 r. Stanisław Poręba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google