Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” w latach Warszawa, 4 marca 2014 r.

2 Projekt pn. „Opolskie Przeciw Przemocy” 2010 r.
Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Uniwersytet Opolski Adresaci projektu: bezpośredni: pracownicy socjalni, policja, przedstawiciele sądu, edukacji, służby zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organów administracji rządowej, samorządowej oraz ngo – 330 osób pośredni: społeczność Opolszczyzny - ok. 75 tys. osób. Wydatkowane środki: ,99 zł (dotacja – ,47 zł, środki własne – ,52 zł)

3 Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: opracowanie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie woj. opolskiego Działanie 2: przeprowadzenie kampanii społeczno- informacyjnej emisja spotu antyprzemocowego w lokalnych mediach informacje prasowe, wydruk ulotek, plakatów oraz ich dystrybucja organizacja konferencji pn. „Problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych” organizacja otwartej kampanii społecznej (marsz przeciw przemocy, emisja spotu antyprzemocowego na telebimach, kolportaż ulotek, spektakle dotyczące przemocy, bezpłatne porady specjalistów) Działanie 3: przeprowadzenie cyklu szkoleń interdyscyplinarnych dla 60 pracowników tzw. pierwszego kontaktu, tj. policji, służby zdrowia, pracowników socjalnych, przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli sądów i edukacji, organizacji pozarządowych Działanie 4: sfinansowanie utworzenia dwóch tzw. niebieskich pokoi przy KPP w Strzelcach Opolskich oraz Kędzierzynie – Koźlu Działanie 5: wydanie 100 szt. publikacji pn. „Godne życie – problematyka przemocy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych” dotyczącej problematyki przemocy na terenie województwa opolskiego oraz jej dystrybucja

4 Marsz przeciw przemocy główną ulicą Opola

5 Tzw. niebieski pokój utworzony w ramach realizacji projektu

6 Projekt pn. „Jest alternatywa” 2011 r.
Obszar działania: 3. Bezpieczeństwo w szkole Cel: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Adresaci projektu: bezpośredni: przedstawiciele edukacji, policji, sądów, pomocy społecznej, samorządów, dzieci i młodzież szkolna – osób pośredni: społeczność Opolszczyzny – około 40 tys. osób Wydatkowane środki: ,58 zł (dotacja – ,58 zł, środki własne – 5 807,00 zł)

7 Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: konferencja pn. „Zapobieganie przestępczości i wiktymizacji wśród dzieci i młodzieży” Działanie 2: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Jest alternatywa” Działanie 3: szkolenia tematyczne dla ogółem 136 osób: budowanie strategii pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy świetlic, itp.) zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich (policjanci), edukacja dla bezpieczeństwa (nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy) Działanie 4: „pogadanki” profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zakupiono 12 pakietów filmów edukacyjnych, pn. „Lekcje przestrogi”, które przekazano Komendom Powiatowym Policji w województwie opolskim policjanci przeprowadzili 95 spotkań we wszystkich powiatach regionu Działanie 5: piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego” Działanie 6: informacyjno - edukacyjne (wykonano 7 tys. tekturowych linijek, na których zamieszczono numery alarmowe oraz elementy promocyjne mające zachęcać młodych ludzi do angażowania się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne, sportowe oraz propagujące życie bez uzależnień i przemocy)

8 Piknik profilaktyczny pn
Piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”

9 Piknik profilaktyczny pn
Piknik profilaktyczny pn. „Sport, nauka i sztuka jako alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego”

10 Wręczanie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Jest alternatywa”

11 Projekt pn. „Reaguj i żyj bezpiecznie” 2012 r.
Obszar działania: 4.1 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania Cel: budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie i wdrażanie rozwiązań, narzędzi zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Adresaci projektu: bezpośredni: przedstawiciele Policji, mieszkańcy Opolszczyzny, młodzież spędzająca wolny czas w pubach i dyskotekach, uczniowie, seniorzy – osób pośredni: społeczność Opolszczyzny – ok. 110 tys. osób. Wydatkowane środki: ,34 zł (dotacja – ,34 zł, środki własne - 500,00 zł)

12 Działania zrealizowane w ramach projektu:
Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna przygotowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych: 10 tys. szt. informacyjnych podkładek pod szklanki komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK 300 szt. kalendarzy 71 spektakli edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3 10 recitali profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół średnich 94 regionalne spotkania informacyjno – edukacyjne dla uczniów opolskich szkół 1 regionalne spotkanie informacyjno – edukacyjne dla seniorów konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich na wykonanie spotu promującego właściwe postawy obywatelskie wyprodukowano dwa reportaże o charakterze edukacyjno - profilaktycznym Działanie 2: szkolenie dla 28 policjantów pn. „Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej” Działanie 3: zakup i przeszkolenie 2 psów patrolowo - tropiących, które zostały przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu

13 Spektakl edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas 1-3

14 Szkolenie dla policjantów „Jakość kontaktu z obywatelem - przeprowadzanie interwencji policyjnej”

15 Psy patrolowo - tropiące zakupione w ramach projektu

16 Projekt pn. „Przemoc to Nie-Moc” 2013 r.
Obszar działania: 4.1.A. Przemoc w rodzinie Cel: ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie, a także skutków stosowania przemocy na terenie woj. opolskiego, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie w woj. opolskim i zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc na terenie woj. opolskiego Partnerzy projektu: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Adresaci projektu: bezpośredni – przedstawiciele Opolszczyzny, uczniowie szkół podstawowych z terenu całego woj. opolskiego, personel medyczny szpitali i pogotowia w woj. opolskim, członkowie zespołów interdyscyplinarnych ze wszystkich gmin województwa, funkcjonariusze Policji - kierownicy rewirów dzielnicowych i posterunków Policji – osób pośredni : społeczność Opolszczyzny – około 50 tys. osób. Wydatkowane środki: ,12 zł (dotacja zł, środki własne 4 559,12 zł)

17 Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna:
Działania zrealizowane w ramach projektu: Działanie 1: kampania informacyjno – edukacyjna: 20 regionalnych spotkań informacyjno – edukacyjnych dla personelu medycznego szpitali oraz pogotowia emisja i upowszechnianie materiałów informacyjno – edukacyjnych - komunikaty na monitorach multimedialnych w autobusach MZK 96 spektakli profilaktyczno - edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI Działanie 2: szkolenia: szkolenie dla 69 członków zespołów interdyscyplinarnych pn. „Przyczyny zachowań agresywnych jako element diagnostyczny w planowaniu działań terapeutycznych i korekcyjnych wobec sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdzonych dzieci” szkolenie dla 40 policjantów - kierowników rewirów dzielnicowych i posterunków Policji pn. „Psychologiczne aspekty kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie. Współpraca w ramach zespołów interdyscyplinarnych.”

18 Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

19 Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

20 Spektakl profilaktyczno - edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google