Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii."— Zapis prezentacji:

1 Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

2 stanowią instytucjonalny wymiar przedsiębiorczości, która w powszechnym odbiorze kojarzona jest przede wszystkim z urzeczywistnianiem pomysłu na swój własny biznes.

3 Sektor MSP jest uznawany za ważny atrybut konkurencyjnej gospodarki. Dowodzi się bowiem, iż właśnie w tych firmach, zarządzanych głównie przez samego właściciela w najpełniejszy sposób odzwierciedlona jest idea ryzyka działalności, kreatywności i umiejętności dostrzegania szans (tzw. kirznerowska czujność przedsiębiorcy).

4 Co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm, czyli jeden podmiot gospodarczy powstaje co 22 sekundy* (* zakładając, że rejestracja jest możliwa 5 dni tygodniu, 8 godzin dziennie)

5 Zachowania przedsiębiorców od 2008 roku do chwili obecnej w znacznej mierze determinuje ogólnoświatowy kryzys finansowo-gospodarczy 2009 r, - załamanie gospodarcze lepsze lata 20102011, po nich znów gorszy rok 2012, znacznie lepszy rok 2013 z wyraźną poprawą koniunktury.

6 Dynamika wzrostu PKB w Polsce i na świecie w latach 2004–2013 (w %)

7 okresowe zmniejszenie liczby przedsiębiorstw, spadek wielkości inwestycji, pogorszenie wskaźników dotyczących przeżywalności przedsiębiorstw.

8 rewizji celów, zmian w organizacji i działaniu, które mogą być doraźne, pozwalające przetrwać najtrudniejszy okres, ale mogą też zadecydować o długookresowej konkurencyjności przedsiębiorstwa.

9 Już ponad sto lat temu Joseph Schumpeter wskazywał na istotę tzw. twórczej destrukcji: kryzysy niszczą, ale też tworzą – nowe, efektywniejsze przedsiębiorstwa.

10 Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ogółem i w grupach według wielkości w latach 2004–2011 (w tys.)

11 Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych i zlikwidowanych (w tys.) oraz współczynnik przeżycia pierwszego roku działalności (%) w Polsce w latach 2003–2012.

12 Ponad połowa przedsiębiorców uważa, że kryzys można wykorzystać do poszukiwania nowych możliwości rozwoju. W taką możliwość wierzy także 25% przedsiębiorstw, które są obecnie w gorszej sytuacji finansowej, co ogólnie można przyjąć za zjawisko pozytywne, gdyż widać, że firmy te są nastawione na odbudowę i wykorzystanie sytuacji panującej na rynku.

13 Generalnie bardziej aktywną postawę w czasach kryzysu przejawiają małe i średnie firmy (średnia ocena 3,4–3,5 na 5-stopniowej skali) niż mikroprzedsiębiorstwa (3,3) i przedsiębiorstwa działające na szerokich rynkach (3,6 wobec 3,3–3,4 wśród firm ograniczających się do rynku krajowego)

14 Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie W czasach kryzysu firma 415263 taka jak moja musi być prowadzona jedynie opierając się na jasno sprecyzowanym planie działania

15 Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie - Państwo oraz inne instytucje676858 publiczne powinny bardziej wspierać przedsiębiorstwa w czasach kryzysu - Boję się, że firma zbankrutuje, 191714 jeżeli kryzys potrwa dłużej

16 Wyszczególnienie Mikro; Małe; Średnie W czasach kryzysu firma 373523 powinna się nastawić na przetrwanie i nie wprowadzać żadnych inwestycji

17 Najczęściej obserwowanym przez przedsiębiorców skutkiem obecnej sytuacji jest: mniejsza liczba zleceń (85% wskazań), spadek rentowności firmy (27%) opóźnione płatności (24%), czyli zjawiska typowe dla recesji.

18 Brak długofalowych strategii – koncentracja na bieżącym wyniku finansowym, a nie budowaniu relacji z dostawcami Wyjątek stanowią firmy średnie i zajmujące się eksportem Większość przedsiębiorców nie dostrzega korzyści z precyzowania i określania celów, planów czy strategii działania

19 redukcję kosztów, głównie o charakterze doraźnych oszczędności (średnio 41% wskazań), - obniżenie cen swoich produktów/ usług (19%); - ograniczenie wydatków na usługi telekomunikacyjne, telefony, Internet (17%); - ograniczenie wydatków inwestycyjnych, odłożenie inwestycji na później (14%); - wstrzymanie podwyżek dla pracowników (12%); - brak intensywniejszej promocji, reklamy (11%); - udzielanie rabatów dla klientów płacących terminowo (9%); - redukcja zatrudnienia, zwolnienia pracowników (4%); - zmiana formy zatrudnienia pracowników (3%).

20 Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA Istotną rolę w zachowaniach przedsiębiorstw odgrywają nastroje społeczne, wynikające z oceny sytuacji gospodarczej kraju oraz kondycji własnej firmy. Poziom tych nastrojów można ocenić za pomocą wskaźnika KERNA

21

22 Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA w 2013 roku wrósł do poziomu minus 47,81 pkt. i jest to najlepszy wynik od trzech lat. W stosunku do ubiegłego kwartału odczyt jest wyższy, aż o 13,02 pkt. Co ważne również, porównując do analogicznego okresu roku 2012 wartość KERNA podskoczyła o 27,71 pkt. Choć wskaźnik KERNA wciąż jest na minusie, jednak tak duże wzrosty dobrze prognozują.

23 dynamika zmian liczby przedsiębiorstw w poszczególnych grupach (2012/2008) mikroprzedsiębiorstwa: wzrost o 8,3%; - przedsiębiorstwa małe: spadek o 8,1%; - przedsiębiorstwa średnie: wzrost o 3,5%; - przedsiębiorstwa duże: spadek o 3,4%.

24

25

26

27 Plany przedsiębiorców dotyczące poprawy sytuacji przedsiębiorstwa (%).

28 Sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polce w umiarkowanym stopniu odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego Warunkiem przetrwania jest zmiana podejścia, opartego na działaniach krótkookresowych, w kierunku myślenia w kategoriach długofalowych.


Pobierz ppt "Dr Lidia Kaliszczak Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google