Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25 lutego 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25 lutego 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25 lutego 2014r.

2 Prawo - podsumowanie Przepisy realnie zobowiązują administrację geodezyjną do zapewnienia interoperacyjności zbiorów i usług, współdziałania w ich tworzeniu oraz wspólnym korzystaniu; Przepisy dostarczają podstaw prawnych do działań w zakresie reorganizacji, modernizacji i harmonizacji baz danych; Przepisy określają rejestry/dane mające charakter referencyjny zarówno dla innych rejestrów w Państwie jak i dla infrastruktury informacji przestrzennej.

3 Rejestry - projekty ZSIN- F1
Geoportal KSZBDOT SDI Generalizacja Systemy Informacyjne GUGiK/współ-działanie z JST UMM EMUiA SZNMT SZPRG ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu ZSIN- F1

4 Stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2012 r.*
Część opisowa ewidencji gruntów i budynków Miasta Ter. wiejskie Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych 87 % 44 % Zbiory nie zawierające danych opisowych dot. nieruchomości lokalowych 1 % 3 % Zbiory nie zawierające danych opisowych dot. budynków i nieruchomości lokalowych 12 % 53 % Część graficzna ewidencji gruntów i budynków Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej 92 % 72 % Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej 2 % 8 % Mapa ewidencyjna w postaci analogowej 6 % 20 % * w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień r.

5 Informatyzacja ewidencji gruntów i budynków
Pokrycie mapą wektorową na terenach miast Pokrycie mapą wektorową na terenach wiejskich Stan informatyzacji EGiB na dzień r.

6 Informatyzacja ewidencji gruntów i budynków
PROJEKT ZSIN - Faza I modernizacja EGiB - 48 mln zł system - 5,5 mln zł modernizacja EGiB tyś zł EGiB ZSIN PO IG PO PC RPO RPO PROJEKT ZSIN - Faza II modernizacja EGiB mln zł system - 20 mln zł modernizacja EGiB Przykłady: RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2) RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2)

7 Modernizacja EGiB w ramach projektu ZSIN – FI
ZACHODNIO- POMORSKIE białogardzki świdwiński szczecinecki stargardzki pyrzycki łobeski koszaliński kołobrzeski wałecki policki gryficki kamieński myśliborski choszczeński sławieński gryfiński goleniowski drawski POMORSKIE bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski M. Gdynia malborski nowodworski pucki słupski lęborski starogardzki PODKARPACKIE sanocki przemyski lubaczowski strzyżowski jasielski ropczycko-sędziszowski tarnobrzeski stalowowolski niżański DOLNOŚLĄSKIE jaworski milicki oławski świdnicki wołowski wrocławski MAŁOPOLSKIE myślenicki nowotarski chrzanowski gorlicki

8 Projekt założeń do Rządowego Programu Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN
Perspektywa ZSIN do 2020 r. projekt „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” - kontynuacja „ZSIN – Faza I”; dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z określonym modelem jakości; włączenie kolejnych baz danych EGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych zasobów. Polski kataster nieruchomości ukształtowany został pod wpływem katastru pruskiego oraz katastru austriackiego. Projekt założeń do Rządowego Programu Rozwoju ZSIN na lata Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN

9 Dane adresowe Spisy ludności, Nawigacja, statystyka aplikacje mobilne
Poczta Dostawcy 1. Operacje na obiektach: dodanie pkt adresowego, ulicy, miejscowości, edycja pkt. Adresowego ulicy, miejscowości ZUS, CEIDG, rejestry ochrony zdrowia, edukacja …. Usługi komunalne Zarządzanie kryzysowe

10 Dane adresowe - prowadzenie EMUIA
Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił opracowanie i udostępnił gminom aplikację do prowadzenia rejestru adresowego (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej); Aplikacja pracuje w architekturze typu klient-serwer.

11 Wdrożenie – porozumienie
Około 1400 gmin

12 CEL BUDOWY BAZY DANYCH K-GESUT
Projekt K-GESUT CEL BUDOWY BAZY DANYCH K-GESUT zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne; zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji publicznej – integracja rejestrów; INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik); zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy rozwoju szerokopasmowego Internetu; zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.

13 Model zasilania K-GESUT
PODGIK CODGiK współpracuje Usługa udostępniania danych przestrzennych (opcjonalnie FTP) Dane GESUT w formacie GML SYSTEM ZARZĄDZANIA K-GESUT Zbiór danych GESUT Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT Zbiór danych K-GESUT SYSTEM ZARZĄDZANIA PODGiK

14 Projekt GBDOT Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju Odbiorcy i użytkownicy Urzędy administracji publicznej Jednostki samorządowe wszystkich szczebli Służby mundurowe Policja Straż graniczna Straż pożarna Straż miejska Inspekcja transportu drogowego Centra zarządzania kryzysowego Ratownictwo medyczne BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA PUNKTY ADRESOWE SIEĆ KOMUNIKACYJNA SIEĆ WODNA POKRYCIE TERENU UŻYTKOWANIE TERENU TERENY CHRONIONE SIEĆ UZBROJENIA TERENU GRANICE ADMINISTRACYJNE OSNOWA 14

15 Ortofotomapa i NMT/NMPT
203 miasta km2 GSD 10 cm

16 Geoportal - produkty Dokumenty Strategia harmonizacji
Reguły integracji Reguły harmonizacji Profile metadanych Wzory porozumień Narzędzia Walidator metadanych Edytor metadanych Generator metadanych Narzędzia do harmonizacji Moduł SDI

17 Geoportal – produkty SDI Moduł Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP
Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych za pomocą usług danych przestrzennych Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników IIP Dostępny nieodpłatnie dla administracji SDI Moduł Lp. Jednostka Data Liczba lokalizacji 1 Województwo Świętokrzyskie 148 2 Powiat Siemiatycze 3 Gmina Kościelec 4 Powiat Opole 5 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi 6 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 7 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 8 Prezydent Miasta Głogowa 9 Gmina Miejska Żory

18 Współpraca/współdziałanie
Wymiana i udostępnianie danych  Udostępnianie z art. 15 2011 2012 2013 wartość liczba wniosków Marszałkowie 15 342, 3 , 4 , 5 Wojewodowie 19 766, 1 , , 13 Urzędy Gmin 26 910, 74 054, 54 , 124 Miasta na prawach powiatu 6 420, 9 336, , 24 Starostwa Powiatowe 77 994, 2 91 371, 8 , 7 Razem , 12 , 74 , 173

19 Współpraca/współdziałanie
Szkolenia: Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z czego większość dla pracowników JST Realizowane w ramach PO PT z zakresu: rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu EMUiA (docelowo 3500 osób) budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500 osób) Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku 2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT Planowane głównie dla JST w ramach PO WER ( )

20 Podsumowanie Realizacja zadań związanych z modernizacją EGiB, budową GESUT i BDOT500 (poprawą jakości danych geodezyjnych i informatyzacją administracji gik) wymagają współdziałania Starostów, Wojewodów, Marszałków i Głównego Geodety Kraju. Działania przewidywane na najbliższe lata w : Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Strategii Sprawne Państwo, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, i zadeklarowane w Listach Intencyjnych, powinny doprowadzić, poprzez poprawę jakości danych geodezyjnych oraz informatyzację gik do lepszej obsługi mieszkańców i zapewnienia warunków rozwoju gospodarczego w skali całego kraju.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informatyzacja administracji publicznej w zakresie geodezji i kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25 lutego 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google