Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Informacyjne GUGiK/współ- działanie z JST Geoportal SDI UMM SZPRG EMUiA KSZBDOT Generalizacja SZNMT ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Informacyjne GUGiK/współ- działanie z JST Geoportal SDI UMM SZPRG EMUiA KSZBDOT Generalizacja SZNMT ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Systemy Informacyjne GUGiK/współ- działanie z JST Geoportal SDI UMM SZPRG EMUiA KSZBDOT Generalizacja SZNMT ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu ZSIN- F1

4 Część opisowa ewidencji gruntów i budynków MiastaTer. wiejskie Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych 87 %44 % Zbiory nie zawierające danych opisowych dot. nieruchomości lokalowych 1 %3 % Zbiory nie zawierające danych opisowych dot. budynków i nieruchomości lokalowych 12 %53 % Część graficzna ewidencji gruntów i budynków MiastaTer. wiejskie Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej92 %72 % Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej2 %8 % Mapa ewidencyjna w postaci analogowej6 %20 % * w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2013 r.

5 Stan informatyzacji EGiB na dzień 31.12.2012 r.

6 PROJEKT ZSIN - Faza I modernizacja EGiB - 48 mln zł system - 5,5 mln zł modernizacja EGiB Przykłady: RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2) RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2) PROJEKT ZSIN - Faza II modernizacja EGiB - 235 mln zł system - 20 mln zł modernizacja EGiB - 875 tyś zł

7 DOLNOŚLĄSKIE jaworski milicki oławski świdnicki wołowski wrocławski PODKARPACKIE sanocki przemyski lubaczowski strzyżowski jasielski ropczycko- sędziszowski tarnobrzeski stalowowolski niżański POMORSKIE bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski M. Gdynia malborski nowodworski pucki słupski lęborski starogardzki MAŁOPOLSKIE myślenicki nowotarski chrzanowski gorlicki ZACHODNIO- POMORSKIE białogardzki świdwiński szczecinecki stargardzki pyrzycki łobeski koszaliński kołobrzeski wałecki policki gryficki kamieński myśliborski choszczeński sławieński gryfiński goleniowski drawski

8 projekt ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II - kontynuacja ZSIN – Faza I; dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z określonym modelem jakości; włączenie kolejnych baz danych EGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych zasobów. Projekt założeń do Rządowego Programu Rozwoju ZSIN na lata 2014-2020. Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN

9 Spisy ludności, statystyka Dostawcy Poczta Zarządzanie kryzysowe Nawigacja, aplikacje mobilne Usługi komunalne ZUS, CEIDG, rejestry ochrony zdrowia, edukacja ….

10 Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił opracowanie i udostępnił gminom aplikację do prowadzenia rejestru adresowego (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej); Aplikacja pracuje w architekturze typu klient- serwer.

11

12 zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne; zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji publicznej – integracja rejestrów; INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik); zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy rozwoju szerokopasmowego Internetu; zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.

13 PODGIK CODGiK Zbiór danych GESUT Usługa udostępniania danych przestrzennych (opcjonalnie FTP) Dane GESUT w formacie GML Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT Zbiór danych K-GESUT Zbiór danych K-GESUT SYSTEM ZARZĄDZANIA K-GESUT współpracuje SYSTEM ZARZĄDZANIA PODGiK

14 Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju Odbiorcy i użytkownicy Urzędy administracji publicznej Jednostki samorządowe wszystkich szczebli Służby mundurowe Policja Straż graniczna Straż pożarna Straż miejska Inspekcja transportu drogowego Centra zarządzania kryzysowego Ratownictwo medyczne BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA PUNKTY ADRESOWE SIEĆ KOMUNIKACYJNA SIEĆ WODNA POKRYCIE TERENU UŻYTKOWANIE TERENU TERENY CHRONIONE SIEĆ UZBROJENIA TERENU GRANICE ADMINISTRACYJNE OSNOWA

15 15 203 miasta 20 200 km 2 GSD 10 cm

16 Strategia harmonizacji Reguły integracji Reguły harmonizacji Profile metadanych Wzory porozumień Dokumenty Walidator metadanych Edytor metadanych Generator metadanych Narzędzia do harmonizacji Moduł SDI Narzędzia

17 Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych za pomocą usług danych przestrzennych Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników IIP Dostępny nieodpłatnie dla administracjiDostępny nieodpłatnie dla administracji SDI Moduł Lp.JednostkaData Liczba lokalizacji 1 Województwo Świętokrzyskie2012.09.20148 2 Powiat Siemiatycze2013.03.201 3 Gmina Kościelec2012.12.281 4 Powiat Opole2013.07.092 5 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi2013.09.24 1 6 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie2013.10.08 1 7 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie2013.10.25 1 8 Prezydent Miasta Głogowa2013.11.211 9 Gmina Miejska Żory2014.02.141

18 Udostępnianie z art. 15 201120122013 wartość liczba wnioskówwartość liczba wnioskówwartość liczba wniosków Marszałkowie15 342,31 291 014,4556 570,5 Wojewodowie19 766,1789 129,32 307 645,13 Urzędy Gmin26 910,574 054,54373 117,124 Miasta na prawach powiatu6 420,19 336,5266 067,24 Starostwa Powiatowe77 994,291 371,8107 770,7 Razem 146 434, 12 2 254 906, 74 3 611 171, 173 Wymiana i udostępnianie danych

19 Szkolenia: Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z czego większość dla pracowników JST Realizowane w ramach PO PT 2007-2013 z zakresu: prowadzeniu EMUiA rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu EMUiA (docelowo 3500 osób) MODUŁ SDI budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500 osób) Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku 2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT Planowane głównie dla JST w ramach PO WER (2014- 2020)

20

21


Pobierz ppt "Systemy Informacyjne GUGiK/współ- działanie z JST Geoportal SDI UMM SZPRG EMUiA KSZBDOT Generalizacja SZNMT ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google