Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE SZKOŁA? SPOTKANIE Z RODZICAMI 12.09.2013 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE SZKOŁA? SPOTKANIE Z RODZICAMI 12.09.2013 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie."— Zapis prezentacji:

1 W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE SZKOŁA? SPOTKANIE Z RODZICAMI 12.09.2013 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie

2 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

3 WYBRANE ROZPORZĄDZENIA MEN dotyczące: Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego Warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Zasad udzielaniu i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej Ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

4 DOKUMENTY SZKOLNE Statut Zespołu (z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Pedagogicznej Regulaminy dot. imprez i wycieczek szkolnych, zachowania uczniów w szkole, dyżurowania nauczycieli, postępowania w sytuacji zagrożenia życia.

5 Kompetencje kluczowe 18 XII 2003 Parlament Europejski i Rada Europy porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość świadomość i ekspresja kulturalna

6 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2010-2015 Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. Albert Einstein

7 GŁÓWNE OBSZARY Obywatel, obywatele, obywatelski czyli edukacja prospołeczna Ku przyszłości zmierzamy A co z tą przeszłością? – edukacja regionalna W jedności siła! – o współpracy z rodzicami Nie stoimy na uboczu – o promocji szkoły

8 Cechy naszej szkoły Twórcza Demokratyczna Otwarta Humanistyczna Bezpieczna Z własnym obliczem

9 PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI SZKOŁY Rozwijanie pasji i zainteresowań Bezpieczeństwo w szkole Zdrowy styl życia Rozwiązywanie problemów dot. przemocy, agresji i uzależnień Działalność opiekuńcza szkoły

10 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Kształtowanie postaw patriotycznych i regionalnych Kształtowanie kultury dnia codziennego Rozwijanie inwencji twórczej i samodzielności Współpraca z rodzicami

11 Polityka oświatowa państwa w roku szkolnym 2013/2014: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

12 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY Dydaktyka (nauczanie i badanie poziomu osiągnięć uczniów) Wychowanie (postawy obywatelskie – m.in. Patron Szkoły, Rok Wielkopolski) Opieka (bezpieczeństwo)

13 Sprawdzian 2013 Współczynniki łatwości dla: czytania pisania rozumo wania korzyst ania z informa cji wykorzy sty- wania wiedzy w praktyc e całego arkusza Maksymalna liczba punktów10 84840 Okręg0,720,600,510,600,470,58 Woj. Wielkopolskie0,710,600,510,600,470,58 Powiat śremski0,700,600,500,570,470,58 Gmina Śrem0,730,630,530,600,490,60 SP Krzyżanowo0,610,620,390,360,380,50 SP Bodzyniewo0,740,540,580,660,580,62 SP Pysząca0,800,650,560,670,410,62 SP Zbrudzewo0,820,700,580,640,490,66 SP nr 1 w Śremie0,700,600,500,530,470,57 SP nr 4 w Śremie0,700,660,530,590,500,49 SP nr 6 w Śremie0,740,660,580,670,490,63 SP Dąbrowa0,780,680,550,640,530,65 SP Nochowo0,760,560,600,630,670,65 Katolicka0,730,550,400,550,340,53

14 nazwa placówkiliczba zdaj ą cych cz. matemat.-przyrodn. przedmioty przyrodniczematematyka wynik % Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów15255,8045,05 G nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka8453,6440,14 Gimnazjum w Zbrudzewie1855,5647,56 Gimnazjum w Nochowie4961,1248,24 Gimnazjum w D ą browie2157,8141,29 Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw ł a II5457,0247,20 Niepubliczne Gimnazjum w Ś remie z Klasami Przysposabiaj ą cymi do Pracy2240,2322,73 Gimnazjum Dwuj ę zyczne3177,1068,68 Ś rednia gminy 56,9045,11 Powiat 56,5445,04 Województwo 58,1347,43 Okr ę g 57,5946,64 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Cz ęść matematyczno - przyrodnicza

15 nazwa placówki cz. humanistyczna historia i WOSj.polski liczba zdaj ą cychwynik % Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów15257,1760,53 G nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka8449,1451,51 Gimnazjum w Zbrudzewie1858,1158,72 Gimnazjum w Nochowie4951,0261,10 Gimnazjum w D ą browie2155,9555,86 Katolickie Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw ł a II5455,6361,65 Niepubliczne Gimnazjum w Ś remie z Klasami Przysposabiaj ą cymi do Pracy2235,3627,68 Gimnazjum Dwuj ę zyczne3175,0081,68 Ś rednia gminy 54,8658,52 Powiat 53,6657,81 Województwo 56,4959,92 Okr ę g 56,1759,45 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. Cz ęść humanistyczna

16 Osiągnięcia uczniów Stypendia sportowe za udział w Wojewódzkich Czwartkach Lekkoatletycznych Wysoka lokata chóru szkolnego i jego solistek w gminie i powiecie

17

18 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ! PROSIMY O ZGŁASZANIE SWOICH PROPOZYCJI NAUCZYCIELOM I DYREKCJI SZKOŁY


Pobierz ppt "W JAKI SPOSÓB FUNKCJONUJE SZKOŁA? SPOTKANIE Z RODZICAMI 12.09.2013 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google