Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia załącznik do zalecenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia załącznik do zalecenia."— Zapis prezentacji:

1 DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY

2 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia załącznik do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 (2006/962/WE)

3 Uczenie się przez całe życie stało się w społeczeństwie opartym na wiedzy koniecznością dla każdego człowieka

4 Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2006/962/WE

5 Umiejętności ponadprzedmiotowe Umiejętności kluczowe Wyposażenie człowieka uczącego się Cel i narzędzie uczenia się i rozwoju

6 1. Samorealizacji 2. Integracji społecznej 3. Aktywnej postawie obywatelskiej 4. Uzyskaniu szans na rynku pracy

7 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. świadomość i ekspresja kulturalna. Europejskie Kompetencje Kluczowe

8 Ten wie wystarczaj ą co, kto wie, jak si ę uczy ć Henry Brooks Adams

9 1. Czego uczymy? 2. Jak uczymy? 3. Po co uczymy?

10 DAWNIEJDZIŚ Kształcenie człowieka oświeconego. Cel: przekazywanie gotowej wiedzy. Wzorzec osobowy: odbiorca kodujący informację (człowiek to pamięć człowieka). Najwyższe znaczenie przypisywano wiedzy deklaratywnej typu wiem, że. J. Kozielecki, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998 Kształcenie człowieka innowacyjnego. Cel: zdobywanie wiedzy. Wzorzec osobowy: sprawca przekształcający informację w toku myślenia twórczego nad rozwiązywaniem problemów. Najwyższe znaczenie przypisuje się wiedzy proceduralnej typu wiem, jak. J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000

11 Osi ą ganie kompetencji jako proces 1. Nieświadoma niekompetencja 2. Świadoma niekompetencja 3. Świadoma kompetencja 4. Nieświadoma kompetencja Uniwersalne etapy procesu uczenia się M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej?..., Warszawa 1996

12 Kompetencje Odpowiedzialność Refleksja Świadomość Przekonanie Swoboda Pewność Doświadczenie Umiejętności

13 W szkole nie ma nic stałego oprócz stałych zmian

14 EKK Z 18 XII 2006 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Z 23 XII porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. umiejętność uczenia się; 6. kompetencje społeczne i obywatelskie; 7. inicjatywność i przedsiębiorczość; 8. świadomość i ekspresja kulturalna. 1) czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo wżyciu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; 3) myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; 6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; 7) umiejętność pracy zespołowej.

15 Non scholae, sed vitae discimus Seneka M ł odszy

16 Agresja i tyrania masowej kultury Zagrożenia ekologiczne Wojny Problemy cywilizacji Technologia informacyjna Globalizacja Demokratyzacja Lawinowy przyrost informacji Nowe techniki badań Szybka dezaktualizacja wiedzy Odkrycia naukowe Dlaczego szkoła musi się zmieniać ? Problemy społeczno - ekonomiczne Oczekiwania i wymagania rynku pracy Uczenie się jako proces Nowy paradygmat poznania Umysł + intuicja Psychologia uczenia się Pobudzanie i wspieranie rozwoju Motywacja wewnętrzna Aktywne uczenie się Samodzielne poszukiwanie i odkrywanie

17 Kto odniesie korzyści? Kto na tym straci? Jakie nastąpią zmiany?

18

19 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA, NAUCZYCIELA I SZKOŁY. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia załącznik do zalecenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google