Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja prac grup tematycznych Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI I ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ WOJEWÓDZTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja prac grup tematycznych Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI I ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ WOJEWÓDZTWA."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja prac grup tematycznych Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI I ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Włocławek 24.04.2012r. Marek Dondelewski Doradca ds. Innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski w Toruniu

2 Propozycja podziału na zespoły tematyczne Propozycja podziału na zespoły tematyczne Rady Innowacji -wybrane kluczowe dla polityki innowacji obszary tematyczne -element budowy Regionalnego Systemu Innowacji -komplementarność z procesem wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI). -otwarty katalog propozycji tematycznych Rady Innowacji

3 Podział na zespoły tematyczne Rady Innowacji Zespół Programowania Innowacji (ZPI) Zakres tematyczny prac- diagnoza i cele, system monitorowania: diagnoza, metodologia, ocena stopnia rozwoju innowacji w Województwie Kujawsko - Pomorskim; metody oceny potencjału innowacyjnego i naukowo – badawczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; diagnoza stanu innowacyjności regionu – mierniki, kryteria jakościowe; sposoby kreowania potencjału innowacyjnego oraz badania zapotrzebowania na innowacje, metodologia ewaluacji RSI; ustalenie jakie elementy i czynniki wpływają na rozwój Regionalnego Systemu Innowacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego: organizacja, struktura, funkcje i infrastruktura dla rozwoju innowacji w Województwie Kujawsko – Pomorskim; określenie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych w regionie: ocena celów RSI, podział celów strategicznych, wybór celów operacyjnych; określenie założeń polityki innowacyjnej w regionie m.in. w kontekście nowego okresu programowania UE oraz polityki spójności; założenia ewaluacji procesu wdrażania i wskaźniki ewaluacji RSI: system monitorowania i oceny RSI.

4 Podział na zespoły tematyczne Rady Innowacji c.d. Zespół Innowacyjnej Gospodarki (ZIG) Zakres tematyczny prac - innowacyjna gospodarka i realizacja RSI: smart specialization dla regionu: jakie obszary gospodarcze i wiodące technologie regionu mogą być polem generowania innowacji; określenie podstaw budowy gospodarki wiedzy w regionie: czy i w jakich obszarach możliwe jest budowanie przewag konkurencyjnych regionu; usystematyzowanie ścieżki rozwoju innowacji oraz roli poszczególnych instytucji i podmiotów w tym procesie w skali regionu: budowa sieci powiązań kooperacyjnych w regionie; określenie sposobów budowy łańcuchów produktowych oraz procesowych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw; jakie narzędzia i instrumenty będą efektywne w stymulowaniu procesu rozwoju innowacyjnej gospodarki; określenie ram systemu wsparcia innowacji w regionie: formy i rodzaje działań komplementarnych różnych partnerów innowacyjnego rozwoju; model rozwoju innowacji: innowacje rozproszone czy koncentracja branżowa i technologiczna; określenie struktury i organizacji systemu wdrażania i zarządzania rozwojem innowacyjnej gospodarki w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

5 Podział na zespoły tematyczne Rady Innowacji c.d. Zespół finansowania innowacji (ZFI) Zakres tematyczny prac- system finansowania innowacji: określenie z jakich źródeł efektywnie finansować rozwój innowacji w regionie; określenie koncepcji instrumentów finansowych dla rozwoju innowacji i wsparcia innowacyjnych firm, mechanizmy inżynierii finansowej w rozwoju innowacji; np. Fundusz Badań i Wdrożeń, zasady systemu finansowania innowacji: poziom wsparcia, grupy docelowe, wsparcie produktowe technologiczne czy podmiotowe; wsparcie finansowe: finansowanie infrastruktury czy badań stosowanych w firmach i powiązanie z regionalnymi programami np. innodokotrant, vouchery badawcze, przedkomercyjny system zamówień publicznych; powiązanie finansowania prywatnego i publicznego w innowacyjnych projektach; ocena luki finansowania innowacji i określenie czy potrzebne są instrumenty kapitałowe ryzyka w regionie; określenie systemu i kryteriów oraz mechanizmów finansowania innowacji w skali regionalnej.

6 Podział na zespoły tematyczne Rady Innowacji c.d. Zespół Badań i Rozwoju ( B+R) Zakres tematyczny prac – współpraca nauki i gospodarki, komercjalizacja wiedzy: bariery i wyzwania w procesie kooperacji nauki z biznesem w regionie; infrastruktura B+R w regionie - kierunki rozwoju, możliwości wykorzystania w rozwoju innowacyjnych firm; badania foresight jako model wyznaczania innowacyjnych kierunków dla regionu; ochrona własności intelektualnej w procesie komercjalizacji wiedzy, jako element rozwoju innowacyjnej gospodarki; czy i w jakim kształcie budować regionalny program transferu technologii; kształcenie kadr dla innowacji – w jakim kierunku rozwijać efektywne systemy rozwoju umiejętności kreatywnego działania, rola potencjału kadr w procesie rozwoju RSI; innowacyjność akademicka i formy pobudzania innowacyjności w środowisku akademickim; rozwój nowych form kooperacyjnych nauki i biznesu– klastry i ich rola we wdrażaniu innowacji i transferu technologii; w jakim kierunku rozwijać działania instytucji naukowych wspierających innowacje np. RCI, CTT i innych jednostek, jak budować atrakcyjną ofertę nauki dla biznesu; narzędzia i instrumenty wsparcia współpracy nauki z biznesem w gospodarce regionu; określenie założeń strategii rozwoju uczelni wyższych regionu.

7 Tryb i sposób prac zespołów tematycznych Rady Innowacji Zespoły pracować będą nad wyznaczonymi zagadnieniami i prezentują ustalenia na części tematycznej spotkań Rady Innowacji Sposób prac zespołów tematycznych na Radzie Innowacji 1. Część tematyczna Rady Innowacji – prezentacja zagadnienia tematycznego prac danego zespołu RI: 1.1.Wprowadzenie – lider zespołu tematycznego. 1.2.Dobre przykłady i praktyki. 1.3. Dyskusja. 1.4. Wnioski i uwagi do Raportu z ustaleń programowych RI. Rezultaty prac każdego ze spotkań RI oraz ustaleń zespołów tematycznych RI, zostaną zebrane w formie prezentacji zagadnień tematycznych i będą publikowane w wydawnictwie Samorządu Województwa (kwartalnik ) poświęconym problematyce innowacji w regionie. Każdy z członków RI w ramach swoich prac przygotuje materiały merytoryczne celem publikacji.

8 Dziękuję za uwagę Marek Dondelewski Doradca ds. innowacji przy Dep. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu mdondelewski@op.pl tel: +48 608451406


Pobierz ppt "Propozycja prac grup tematycznych Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji KUJAWSKO-POMORSKA RADA INNOWACJI I ZESPÓŁ EKSPERTÓW DS. POLITYKI INNOWACYJNEJ WOJEWÓDZTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google