Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Animacja społeczno – kulturowa jako specjalność kształcenia studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Animacja społeczno – kulturowa jako specjalność kształcenia studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego."— Zapis prezentacji:

1 Animacja społeczno – kulturowa jako specjalność kształcenia studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2 Animacja Społeczno – Kulturowa jest jedną ze specjalności na kierunku pedagogika – chodzi w niej o wychowawcze/edukacyjne oddziaływania w środowisku – głównie w obszarze i poprzez kulturę na płaszczyźnie szeroko rozumianej aktywności społecznej człowieka

3 Animacja Społeczno-Kulturowa jest więc Pedagogiką społeczną i pedagogiką twórczości – w której chodzi o pobudzanie do twórczych działań i takiej twórczej obecności człowieka: dzieci młodzieży, dorosłych i osób starszych – w przestrzeni życia społecznego. Jest więc to pedagogika stymulowania rozwoju społecznego i pobudzania społecznego uczestnictwa Często akcentuje się tu problematykę czasu wolego

4 Animacja Społeczno – Kulturowa
charakterystyka pedagogiczna - umiejscowienie opieka wsparcie ped. społeczna - działania edukacyjne w społeczna pomoc środowisku ANIMACJA pobudzanie do działania KULTURA edukacja kulturalne (wychowanie) kulturowa twórczość kreatywność ped. twórczości - działania edukacyjne odkrywanie na gruncie dziedzin sztuki Animacja społ. – kult. pojęta głównie jako wychowanie uzyskuje swoją charakterystykę przede wszystkim na gruncie pedagogiki społecznej i pedagogiki twórczości

5 Akcentując w strukturze Animacji Społeczno Kulturowej zagadnienie kultury i sztuki należy powiedzieć iż: odwołuje się ona do uzdolnień i możliwości jakie posiada każdy człowiek - szczególnie widocznych w obszarze różnych sztuk ( muzyka, taniec, teatr, film, malarstwo, rzeźba itp), by je pobudzać i przy ich pomocy organizować środowisko życia człowieka. Chodzi tu jednak również o twórczą i aktywną obecność człowieka w środowisku lokalnym – jego miejscu życia

6 Uprawnienia do wykonywania jakiego zawodu zdobędziesz wybierając specjalność animacja społeczno-kulturowa?

7 Pedagog animacji kulturalnej według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Dz. U. z dnia 19 listopada 2012 r. poz z późn.zm numer zawodu dodatkowo przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu §1, p.3 Rozporządzenia MEN z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz. U nr 50, poz.400 z późn.zm.)

8 numerem 2359 Other teaching professionals not elsewhere classified
W Unii Europejskiej Zgodnie z Międzynarodowym standardem kwalifikacji ISCO-88 opracowanym przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowaną przez Eurostat do stosowania w krajach Unii Europejskiej pod numerem 2359 Other teaching professionals not elsewhere classified

9 Uprawnienia zdobyte są czasowe czy dożywotnie?
Pedagogika animacja społeczno-kulturowa gwarantuje dożywotnie uprawnienia 

10 Potencjalne miejsca pracy

11 tradycyjne, instytucje
miejsca pracy inne w przyszłości rzeczywiste instytucje i grupy własna działalność gospodarcza tradycyjne, instytucje

12 „TRADYCYJNE” Centrum Kultury Teatr Polski Pałac Młodzieży
Młodzieżowe Domy Kultury Gminne Ośrodki Kultury Mass Media (Telewizja, Internet, Radio, Prasa) Biblioteki

13 Rzeczywiste Animacja społeczno-kulturalna jest metodą aktywizacji społecznej różnych środowisk. Ma na celu integrację wewnętrzną społeczności. Inicjuje ją animator bądź grupa animatorów, na zlecenie władz, stowarzyszeń społecznych lub wyznaniowych.

14 Animacja społeczna kulturowa to:
oddziaływania, które mają na celu ułatwienie jednostce i grupie udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu, tworzenia kultury, łatwiejsze porozumiewanie się z innymi, współudział w życiu środowiska

15 udziału w bardziej aktywnym i twórczym życiu, tworzenia kultury, „życiu w społeczeństwie” zatem praca z kim?

16 Ale również

17 aktywnym i twórczym życiu osób m.in:
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w placówkach socjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych w stowarzyszeniach, fundacjach w domach pomocy społecznej w placówkach medycznych i leczniczych

18 Animacja społeczno-kulturowa to również:

19 Własna działalność gospodarcza
organizacja wypoczynku dla biur turystycznych organizacja imprez dla zakładów pracy organizacja domowych zabaw rodzinnych prowadzenie własnego muzeum, organizacja i prowadzenie zabaw karnawałowych w szkołach , klubach,

20 Inne w „zależności od przyszłości”

21 Przygotowanie do pracy w zakresie różnych specjalności (ról)
animatora społeczności lokalnych, animatora teatru, animatora tańca, animatora plastyki, animatora turystki i rekreacji, animatora arteterapii. animator zajęć fotograficznych

22 Studenci Animacji odbywają praktyki m.in. w:
Centrum Kultury Teatr Polski Centrum Sztuki Współczesnej Centrum Promocji i Kultury Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury WOK, MDK, GOK, Pałac Młodzieży Telewizja Kujawy , Radio „Pik” Centrum Zabaw Rodzinnych „Family Park” Fundacja „Wiatrak” Biblioteki Świetlice środowiskowe

23 nie jest dla wszystkich!!!
uwaga Nasza specjalność nie jest dla wszystkich!!! Zapraszam na nią ludzi którzy chcą aktywizować środowiska różnych grup. Nie musisz być liderem możesz być nawet nieśmiały ale musisz chcieć działać


Pobierz ppt "Animacja społeczno – kulturowa jako specjalność kształcenia studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google