Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA SOCJALNA – ZAWÓD NIOSĄCY POMOC W POTRZEBIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA SOCJALNA – ZAWÓD NIOSĄCY POMOC W POTRZEBIE."— Zapis prezentacji:

1 PRACA SOCJALNA – ZAWÓD NIOSĄCY POMOC W POTRZEBIE

2 „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. Jan Paweł II

3 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

4 Przyczyny, z powodu których powinna być udzielona pomoc społeczna:
ubóstwo sieroctwo potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego klęska żywiołowa lub ekologiczna.

5 Jedną z form pomocy społecznej jest praca socjalna, definiowana jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi.

6 Pracownicy socjalni pracują z ludźmi, by rozwinąć ich zdolności i zwiększyć ich możliwości działania. W praktyce pracownicy socjalni zajmują się profesjonalną pomocą jednostkom, rodzinom, grupom społecznym, aby wzmocnić lub przywrócić ich możliwości optymalnego funkcjonowania i stworzyć warunki sprzyjające temu celowi.

7 Cele pracy socjalnej: 1.Poprawa funkcjonowania społecznego na wszystkich szczeblach systemowych przez konsultowanie, zarządzanie środkami oraz edukację 2.Powiązanie klientów z potrzebnymi im środkami 3.Poprawa funkcjonowania systemu wykonywania świadczeń socjalnych 4.Promowanie zasady sprawiedliwości społecznej przez rozwijanie polityki społecznej.

8 Co można robić po tych studiach?
Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w instytucjach systemu pomocy społecznej (Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Pomocy Społecznej Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Wsparcia Dziennego itp.), placówkach opiekuńczych i edukacyjnych na stanowisku pracownika socjalnego i organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

9 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

10 „ Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”.
Mikołaj Gogol

11


Pobierz ppt "PRACA SOCJALNA – ZAWÓD NIOSĄCY POMOC W POTRZEBIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google