Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce - nowe kierunki. Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce - nowe kierunki. Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce - nowe kierunki. Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina

2 Umiejscowienie Instytutów kształcących w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UczelniaWydziałInstytut Samodzielni pracownicy, dr hab. i prof. Uniwersytet Jagielloński Zarządzania i Komunikacji Społecznej Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 12 Uniwersytet Toruński Nauk Historycznych Informacji Naukowej i Bibliologii 6 Uniwersytet Śląski Filologiczny Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 10 Uniwersytet Warszawski Historyczny Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 17 Uniwersytet Wrocławski Filologiczny Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 9

3 Studia licencjackie licencjackie uzupełniające magisterskie uzupełniające magisterskie doktoranckie doktoranckie podyplomowe podyplomowe

4 Licencjackie godzinyECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 36045 1. Komunikacji społecznej i medialnej 60 2. Systemów komunikowania w nauce 60 3. Metod zarządzania 30 4. Historii i Kultury 30 5. Nauki o książce, bibliotece i informacji 90 6. Czytelnictwa B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 24032 1. Analizy i opracowania dokumentów 2. Bibliotekarstwa 3. Historii książki i bibliotek 4. Społecznych kontekstów działalności biblioteczno-informacyjnej i problematyki użytkowników informacji 5. Projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych i bibliotecznych Zagadnień wydawniczych i księgarskich Źródeł i wyszukiwania informacji

5 Uzupełniające magisterskie godzinyECTS A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 15020 1. Społeczeństwa informacji i wiedzy 60 2. Terminologii specjalistycznej z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 30 3. Kierunków badawczych w informacji naukowej, bibliotekoznawstwie i bibliologii 60 B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: 12016 1. Zarządzania i marketingu w bibliotekarstwie i praktyce informacyjnej 2. Problematyki prawnej w działalności informacyjnej i bibliotecznej 3. Etyki w działalności informacyjnej i bibliotecznej

6 Specjalizacje magisterskie: Uniwersytet Jagielloński Elektroniczne publikowanie Broker informacji Zasoby cyfrowe Archiwizacja i digitalizacja dokumentów Uniwersytet Śląski Bibliotekarstwo współczesne Bibliografia i informacja naukowa Książka, prasa, biblioteki oraz czytelnictwo dla dzieci i młodzieży Biblioteczno-edytorska Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych Uniwersytet Toruński Informacja naukowa Prasoznawstwo Bibliotekarstwo i czytelnictwo dziecięce Biblioterapia Wiedza o dawnej książce i księgarstwie

7 Uniwersytet Warszawski Edytorstwo Systemy Informacji Informacja biznesowa Zarządzanie informacją i wiedzą Internet Biblioteki w systemie edukacji i kultury Informacja i komunikacja w europejskich instytucjach kultury Organizacja i zarządzanie bibliotekami Uniwersytet Wrocławski Biblioteki cyfrowe Biblioteki naukowe Edytorstwo Prasa w systemie informacji Sztuka książki

8 Seminarzyści Promotorzy - tutorzy Promotorzy - tutorzy Tematy prac magisterskich: ustalenia pod koniec pierwszego semestru Tematy prac magisterskich: ustalenia pod koniec pierwszego semestru Przedmioty uzupełniające dla problematyki pracy magisterskiej Przedmioty uzupełniające dla problematyki pracy magisterskiej

9 Studia doktoranckie UczelniaDoktoranci Uniwersytet Jagielloński 3 Uniwersytet Toruński 4 Uniwersytet Śląski 14 Uniwersytet Warszawski 3 Uniwersytet Wrocławski 8

10 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie, niestacjonarne, trzeciego stopnia Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Historyczny Wydział Historyczny Wydział Polonistyki Wydział Polonistyki

11 Kierunki i specjalności filozofia filozofia socjologia socjologia nauka o poznaniu i komunikacji społecznej nauka o poznaniu i komunikacji społecznej archeologia archeologia bibliologia bibliologia etnologia i antropologia kulturowa etnologia i antropologia kulturowa historia historia historia sztuki historia sztuki nauki o sztuce nauki o sztuce językoznawstwo językoznawstwo kulturoznawstwo kulturoznawstwo literaturoznawstwo literaturoznawstwo

12 Studia podyplomowe Uniwersytet Jagielloński Informacji Naukowej Broker Informacji Bibliotekoznawstwa Bibliotekarz dziedzinowy, nauczyciel bibliotekarz Uniwersytet Śląski Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Zarządzanie i marketing w bibliotekach Ochrona i profilaktyka współczesnych zbiorów bibliotecznych Biblioteki i systemy informacyjne w Unii Europejskiej Uniwersytet Toruński Informacji Naukowej Bibliotekoznawstwa Infobrokerstwa i zarządzania informacją

13 Uniwersytet Warszawski Bibliotekoznawstwa Informacji Naukowej Polityki Wydawniczej i Księgarstwa Zarządzania Informacją i Technologii Informacyjnej Uniwersytet Wrocławski Kwalifikacyjne dla bibliotekarzy Kwalifikacyjne dla nauczycieli – bibliotekarzy Technik Informacyjnych i multimedialnych

14 Nowe kierunki Zarządzanie centrum informacji Zarządzanie centrum informacji Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Media Media Kultura Kultura Archiwistyka Archiwistyka Broker informacji Broker informacji


Pobierz ppt "Kształcenie w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Polsce - nowe kierunki. Prof. UW dr hab. Dariusz Kuźmina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google