Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminaria nt. komitetów monitorujących na lata 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminaria nt. komitetów monitorujących na lata 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Seminaria nt. komitetów monitorujących na lata

2 Trzy edycje seminarium nt. KM – tematyka spotkań (1) I. seminarium – 16 marca 2015 r.  Podstawy prawne funkcjonowania komitetów monitorujących w perspektywie finansowej  Wnioski z seminarium nt. komitetów monitorujących zorganizowanego w listopadzie 2014 r. przez Komisję Europejską  Wytyczne MIiR w zakresie komitetów monitorujących na lata – aspekty praktyczne  Funkcjonowanie KM – przykłady: PO PC oraz PO WER Dyskusja w grupach:  Zasada partnerstwa (Praktyczne aspekty funkcjonowania KM)  Zadania i tematyka prac KM (Jak zwiększyć faktyczny wkład KM w realizację PO w kontekście zadań Komitetu?)  Procedury/ Regulamin (Jak skutecznie zorganizować pracę i zaangażować członków KM?)

3 Trzy edycje seminarium nt. KM – tematyka spotkań (2) II. seminarium – 20 października 2015 r.  Wyniki pierwszej ankiety dotyczącej funkcjonowania KM  Analiza regulaminów działania KM  Dobre praktyki funkcjonowania KM Dyskusja w grupach:  Finansowanie funkcjonowania KM  Grupy robocze w ramach KM  Tematyka posiedzeń KM i praktyczny wkład w realizację programu

4 Trzy edycje seminarium nt. KM – tematyka spotkań (3) III. seminarium – lutego 2016 r.  Wyniki drugiej ankiety dotyczącej funkcjonowania KM w kontekście rekomendacji z raportu MR  Ocena partnerów spoza administracji na temat funkcjonowania KM  Dobre praktyki funkcjonowania KM z województwa małopolskiego i opolskiego  Wnioski z przeglądu stron internetowych programów operacyjnych na lata w kontekście prac sekretariatu KM Dyskusja w grupach:  Dobre praktyki funkcjonowania KM  Finansowanie funkcjonowania KM  Działania informacyjne w kontekście prac sekretariatu KM – wypracowanie schematu strony internetowej KM

5 Trzy edycje seminarium nt. KM – ocena uczestników  Uczestnicy seminarium wysoko oceniają zarówno samą ideę organizacji spotkań, jak również ich jakość. Średnia wartość oceny ogólnej seminarium (na podstawie ankiet ewaluacyjnych III. spotkania) wyniosła 4,75*.  Najbardziej pozytywnie została odebrana możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się obsługą prac sekretariatów KM (przede wszystkim w trakcie spotkań grup dyskusyjnych).  Uczestnicy seminarium wyrazili potrzebę organizowania dwudniowych spotkań, co sprzyja wymianie doświadczeń i umożliwia uczestnikom udział w spotkaniach wszystkich grup dyskusyjnych * W ankiecie ewaluacyjnej przewidziano następujące możliwości oceny ogólnej seminarium: 1 oznacza, że uczestnik ocenia seminarium „bardzo nisko”, 2 – „nisko”, 3 – „dostatecznie”, 4 – „wysoko”, 5 – „bardzo wysoko”.

6 IV. seminarium nt. KM – propozycja agendy

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Seminaria nt. komitetów monitorujących na lata 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google