Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

2 Współpraca z Bułgarską Izbą Branżową – Przemysłu Maszynowego Krzysztof Makowski Fundacja Instytut Społecznie Odpowiedzialnej Organizacji

3 Dlaczego Bułgaria? Współpraca Fundacji z Partnerem BIB-PM od V.2011r. Wspólne obszary działań: a)promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk CSR wśród przedsiębiorców, b)przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu zrównoważonego rozwoju, c)prowadzenie doradztwa biznesowego dla MMSP Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu współpracy i projektów ponadnarodowych. Różne rezultaty realizowanych projektów o podobnej tematyce – obszar do wymiany doświadczeń w ramach nowych, wspólnych inicjatyw i projektów.

4 Nowe projekty i inicjatywy Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii – realizacja od IV.2012 do XII.2013 Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego – realizacja od VI.2013 do XII.2014 Promocja i rozwijanie zielonych miejsc pracy – realizacja od II.2013 Kształcenie ustawiczne pracowników, doradztwo dla zarządzających – V.2013r

5 Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży maszynowej z Polski i Bułgarii Badania firm z branży z Bułgarii i Polski, raport – ocena aktualnego poziomu wiedzy i praktyki z zakresu CSR, organizacji stanowisk pracy pod kontem BHP, szkoleń (bariery, ograniczenia, możliwości) oraz analiza korzyści z wdrażania CSR. Cel – wykazanie podobieństw i różnic jako podstawa wypracowania wspólnych rozwiązań. Wspólne seminaria: a)IX.2012r – Ostróda, prezentacja własnych doświadczeń w obszarze CSR, dobrych praktyk funkcjonujących w MMŚP, wnioski z raportu, dyskusja na schematem Modelu MSU-CSR, wizyta studyjna b)IV.2013 – Ryn, udział w Partnerów w ostatnim spotkaniu grup roboczych – prezentacja i omówienie rezultatu projektu, c)VI.2013 – Sofia, wizyta u Partnera z udziałem przedsiębiorców i związków zawodowych z Polski i Bułgarii, wymiana doświadczeń, prezentacja doświadczeń, wizyta studyjna. Współpraca pomiędzy seminariami – praca na modelem i programami.

6 Produkty współpracy Wkład partnera w przygotowanie Modelu Skutecznego Upowszechniania – CSR Dobre praktyki z Bułgarii w przygotowanych Programach Pilotażowych Publikacje: a)Model – podręcznik b)Materiał warsztatowy W wersji polskiej i bułgarskiej (papierowa, pdf, e- book).

7 Wartość dodana współpracy Zaadoptowano sprawdzone dobre praktyki z firm Bułgarskich do firm Polskich. Praktyki dotyczyły zrównoważonego rozwoju i działań pro pracowniczych. Uniwersalność rozwiązań może być nadal przykładem i/lub inspiracją dla różnych firm, instytucji i organizacji.

8 Stabilizacja zatrudnienia i podwyższanie jakości pracowników poprzez wymianę innowacji dotyczących kontynuacji szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego Liderem projektu jest Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego. Partnerzy Ponadnarodowi: Polska – Fundacja FISOO; Portugalia – Związek Branżowy – instytucja współpracująca. Inspiracja do projektu: wyniki badań z projektu Wymiana dobrych (…), przykłady rozwiązań przekazane przez Fundację i Związek Branżowy. Główne tematy: 1.Identyfikacja dobrych (innowacyjnych) praktyk przedsiębiorstw z branży maszynowej w zakresie kształcenia zawodowego. 2.Zbudowanie skutecznej sieci partnerskiej przedsiębiorstw z branży maszynowej w Bułgarii i Polsce do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 2.Stworzenie mechanizmów informacyjnych, pomocy metodologicznej i współpracy przedsiębiorstw z branży maszynowej w realizacji dobrych praktyk.

9 Kształcenie ustawiczne pracowników, doradztwo dla zarządzających Inicjatywa zgodna ze Strategią Komisji Europejskiej Europa 2020 – Europa na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju Partnerzy: a)ENBC Ltd, – firma doradczo-konsultingowa, specjalizująca się w zielonych technologiach i eko standardach. b)Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego. c)Centrum wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw regionu Zielonogorska – Kaliningrad d)Federacja Handlowa z Madrytu Wsparcie merytoryczne z programu Mutual Learning Programme Programy szkoleniowe, warsztatowe i doradztwo Wymiana dobrych praktyk

10 Promocja i rozwijanie zielonych miejsc pracy Inicjatywa zgodna ze Strategią Komisji Europejskiej Europa 2020 – Europa na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju ENBC Ltd z Sofii, – firma doradczo-konsultingowa, specjalizująca się w zielonych technologiach i eko standardach – Partner wiodący. Bułgarska Izba Branżowa – Przemysłu Maszynowego – Partner współpracujący. Wśród rezultatów wspólnych działań będą/są m.in.: a)Kompleksowy model obliczeniowy do oceny i przewidywania potencjalnych źródeł energii (analizy porównawcze, mapy energetyczne, analizy prognozy). b)Kalkulator Prawa Ohma c)Kalkulator CO2 Rozwój Platformy Współpracy Ponadnarodowej

11 Dziękuję


Pobierz ppt "WYMIANA DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE CSR BRANŻY MASZYNOWEJ Z POLSKI I BUŁGARII PRZEWODNIK WDRAŻANIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google