Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Nowa perspektywa strategiczna dla Małopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Nowa perspektywa strategiczna dla Małopolski."— Zapis prezentacji:

1 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Nowa perspektywa strategiczna dla Małopolski

2 Trzy Strategie dla Małopolski 2000 – I Strategia dla Małopolski: 2000 – I Strategia dla Małopolski: Samorząd województwa uzyskuje wpływ na sprawy regionu 2006 – II Strategia dla Małopolski: 2006 – II Strategia dla Małopolski: Samorząd województwa określa strategię modernizacji gospodarczej i wykorzystania szans na rozwój społeczny 2010 – III Strategia dla Małopolski: Samorząd województwa przejmuje realną odpowiedzialność za rozwój regionu

3 Aktualizowanie Strategii Rozwoju Województwa to element dobrego zarządzania regionem Przesłanki formalne Przesłanki celowościowe Zmiany w otoczeniu regulacyjnym Zmiany w sferze realnej W efekcie: Identyfikujemy procesy oraz oceniamy ich znaczenie Diagnozujemy zmiany, aby móc właściwie na nie reagować Weryfikujemy działania zaplanowane do 2015 roku Małopolski do 2020 roku MYŚLĄC O WIZJI – Małopolski do 2020 roku

4 Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku Marszałek Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Zespołu Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji Zespół redakcyjny – Departament Polityki Regionalnej Model długofalowego rozwoju Małopolski Zarządzanie rozwojem województwa Kapitał intelektualny, w tym kapitał społeczny Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej KOM oraz inne obszary funkcjonalne Potencjały gospodarki regionalnej szansy Rozwój funkcji i potencjału miast Rozwój funkcji i potencjału obszarów wiejskich Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne Zespoły zadaniowe

5 aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 25 maja 2009 – podjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego formalnej decyzji o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku 18 lutego 2010 – przyjęcie przez Zarząd Województwa Założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku Wizja, cele, obszary i kierunki polityki 30 marca 2010 – przyjęcie przez Zarząd Województwa informacji prezentującej elementy wstępnego projektu aktualizowanej Strategii Wizja, cele, obszary i kierunki polityki 24 czerwca 2010 – planowane przyjęcie przez Zarząd Województwa projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa do 2020 KROKI MILOWE

6 Październik –> VIII Konferencja Regionalna: rozpoczęcie konsultacji społecznych w procesie aktualizacji SRWM 5 listopada –> I Warsztaty Strategiczne poświęcone dyskusji nad raportem z realizacji SRWM w latach 2007-2008 oraz wypracowaniu wniosków i rekomendacji do Założeń aktualizacji SRWM do 2020 W czerwcu, wrześniu oraz listopadzie –> wyzwania dla Małopolski 2020 były prezentowane na posiedzeniach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast (dwukrotnie) oraz na forum Konwentu Starostów Wydarzenia towarzyszące procesowi aktualizacji SRWM II połowa 2009 roku

7 17 lutego 2010 –> Prezentacja raportu Analiza i ocena sytuacji województwa małopolskiego jako podmiotu transferów środków publicznych oraz prognoza finansowa dla regionu na lata 2010-2015– dyskusja nad miejscem samorządu w systemie finansów publicznych 9 lutego 2010 –> spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli firm energetycznych poświęcone założeniom opracowania dotyczącego bilansu energetycznego województwa Wydarzenia towarzyszące procesowi aktualizacji SRWM luty 2010

8 26 lutego –> II Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku 19 marca –> kolejne spotkanie z cyklu konsultacji terytorialnych – z udziałem samorządowców z terenu powiatu gorlickiego Wydarzenia towarzyszące procesowi aktualizacji SRWM luty – marzec 2010

9 Wydarzenia towarzyszące procesowi aktualizacji SRWM kwiecień 2010 27 kwietnia 2010 -> Konferencja: Małopolskie szkoły wyższe jako kluczowy czynnik rozwoju regionu 30 kwietnia 2010 -> Prezentacja procesu aktualizacji SRWM podczas konferencji: Fundusze europejskie – razem układamy przyszłość Małopolski

10 Wydarzenia towarzyszące procesowi aktualizacji SRWM maj 2010 6 maja 2010 -> Seminarium: Rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w Małopolsce 20 maja 2010 -> Konferencja: Kultura i dziedzictwo kulturowe w rozwoju regionu 13-14 maja 2010 -> III Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 roku

11 Jaką wizję Małopolski 2020 chcemy wspierać?

12 WIZJA 2020 wiedzyaktywności Małopolska regionem wiedzy i aktywności, tożsamościąaspiracjami silnym tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, dziedzictwa i przestrzeni regionalnej świadomie czerpiącym z zasobów dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, ludzi i gospodarki tworzącym szanse na rozwój ludzi i gospodarki, życia pracyspędzania wolnego czasu atrakcyjnym jako miejsce życia, pracy i spędzania wolnego czasu

13 MAŁOPOLSKA 2020 ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA

14 Małopolska 2020 administracja rządowa jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia małopolscy parlamentarzyści przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich środowiska gospodarcze, przedsiębiorcy, agencje rozwoju organizacje pozarządowe media lokalne i regionalne Uspołecznienie procesu – partnerstwo wewnątrzregionalne w aktualizacji Strategii

15 Konkurs MÓJ POMYSŁ NA MAŁOPOLSKĘ czas trwania: 10 czerwca-15 września 2010 rok przedmiot: propozycje inwestycji lub przedsięwzięć strategicznych dla Małopolski w perspektywie 2020 uczestnicy: jednostki samorządu terytorialnego -> nagroda: udział w spocie promocyjnym województwa małopolskiego organizacje pozarządowe studenci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych www.pomyslnamalopolske.pl

16 Konsultacje aktualizacji SRWM – co przed nami (1)…. 25 czerwca – 15 września 2010 -> KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 Dokument zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.strategia2020.malopolskie.pl

17 25 czerwca -> Tarnów 25 czerwca -> Tarnów 28 czerwca -> Nowy Sącz 28 czerwca -> Nowy Sącz 12 lipca -> Nowy Targ 12 lipca -> Nowy Targ 6 września -> Kraków 6 września -> Kraków 13 września -> Oświęcim 13 września -> Oświęcim Konsultacje aktualizacji SRWM – co przed nami (2)…. KONSULTACJE TERYTORIALNE Potencjały, bariery oraz najważniejsze sprawy subregionów w perspektywie 2020

18 KONSULTACJE BRANŻOWE: POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST W MAŁOPOLSCE wrzesień 2010 – konferencja regionalna POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST W MAŁOPOLSCE GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY październik 2010 – konferencja regionalna GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY Konsultacje aktualizacji SRWM – co przed nami (3)….

19 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.strategia2020.malopolskie.pl


Pobierz ppt "Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego Nowa perspektywa strategiczna dla Małopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google