Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja zmiany kryteriów merytorycznych punktowych Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja zmiany kryteriów merytorycznych punktowych Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1

2 Propozycja zmiany kryteriów merytorycznych punktowych Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 2 2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3 DOTYCHCZASOWE KRYTERIA 3 3 Lp.Kryterium Skala Punktowa Waga 1. Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej. 0-4 punkty 4 2. Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO 2. Punkty z przedziału 3 3.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO 2. Punkty z przedziału 3 4. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Punkty z przedziału 2 5. Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych. Punkty z przedziału 2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

4 4 4 Lp.Kryterium Skala Punktowa Waga 6. Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji: a)własność gruntów, b)stan prawny beneficjenta, c)przygotowanie instytucjonalne do wdrażania, d)wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, e)wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu. a)0-1 b)0-1 c)0-1 d)0-4 e)0-4 a) 2 b) 2 c) 1 d) 3 e) 2 Maksymalna liczba przyznanych punktów81 DOTYCHCZASOWE KRYTERIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

5 1. Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej Wskaźnik pozostaje bez zmian Ilość energii pozyskanej z OZE w wyniku budowy / modernizacji do zapotrzebowania na ciepło po budowie / modernizacji. Wartość wskaźnika w %. Kryterium punktuje ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektu => im większy % energii pozyskanej z OZE, tym większa ilość przyznanych punktów. 5 5 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

6 2. Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO 2 Zmiana sposobu wyznaczania wskaźnika Dotychczasowy sposób wyznaczania: Różnica między emisją CO 2 ze spalania 1 toe oleju napędowego i biopaliwa. toe (tona oleju ekwiwalentnego) – jednostka energii 1 to e = 41,9 GJ 6 6 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

7 2. Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO 2 Proponowany sposób wyznaczania: Uproszczono system obliczania unikniętych emisji wyrażając emisję w kg/rok, bez konieczności stosowania toe. W przypadkach, gdy projekt nie będzie polegał na zamianie źródła, porównawczo przyjmować się będzie konwencjonalne źródło tej samej mocy opalane brykietem węgla kamiennego. Kryterium będzie nadal reprezentatywne, natomiast metoda jego obliczania ulegnie uproszczeniu. Kryterium to w dalszym ciągu wyrażać będzie różnicę między emisją CO 2 ze źródła konwencjonalnego i systemu powstałego w wyniku realizacji projektu. 7 7 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

8 3. Redukcja emisji zanieczyszczeń w przeliczeniu na SO 2 Rezygnacja ze wskaźnika Propozycja odstąpienia od powyższego kryterium, ponieważ redukcja emisji zanieczyszczeń wyrażona w CO 2 w pełni oddaje redukcję wprowadzanego do atmosfery ładunku zanieczyszczeń, tym samym charakteryzuje proekologiczny charakter projektu. 8 8 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

9 4. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło Rezygnacja ze wskaźnika Propozycja odstąpienia od powyższego kryterium, ponieważ poprawne wyliczenie tego kryterium przy kompleksowych projektach obejmujących źródło-przesył-odbiór jest skomplikowane. 9 9 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

10 5. Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych 6. Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji Wskaźniki pozostają bez zmian 10 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO CHARAKTERYSTYKA KRYTERIÓW I PROPONOWANYCH ZMIAN

11 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE – PROPOZYCJA 11 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Lp.Kryterium Max. liczba punktów 1Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej 16 2Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO 2 12 3Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych. 8 4Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji: a)własność gruntów, b)stan prawny beneficjenta, c)przygotowanie instytucjonalne do wdrażania, d)wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, e)wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu. 25 SUMA PUNKTÓW61

12 Postulaty wnioskodawców i oceniających ekspertów. Uproszczenie przygotowania wniosku (krócej i łatwiej). Przyśpieszenie oceny wniosku. Proponowane kryteria pozwolą nadal na wybór optymalnych projektów, gwarantujących redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, przy jednoczesnej ocenie efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 12 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE – UZASADNIENIE

13 13 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Propozycja zmiany kryteriów merytorycznych punktowych Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google