Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Metodyka szacowania ograniczenia strat energii elektrycznej i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Metodyka szacowania ograniczenia strat energii elektrycznej i."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Metodyka szacowania ograniczenia strat energii elektrycznej i ciepła (sieci, węzły) Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sieci ciepłownicze – zał. 13a 1. Cel sporządzenia obliczeń wg wskazanej metodyki 2. Wymagane dane 3. Schemat postępowania UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Cel sporządzenia obliczeń Porównywalność projektów Uzyskanie niezbędnych danych do: –Sporządzenia studium wykonalności –Sporządzenia analizy finansowej –Sporządzenia wniosku –Sporządzenia zał. ekologiczno-technologicznego –Oceny merytorycznej I stopnia UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wymagane dane Dane ogólne –wykres regulacyjny sieci wysoko i niskoparametrowej –liczba dni trwania sezonu grzewczego –średnia temp. zewnętrzna w okresie ogrzewania –średnia temperatura wody na zasilaniu (dla średniej t. zew) –średnia temperatura wody na powrocie (dla średniej t. zew) UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wymagane dane Dane rurociągu wymienianego –długość i średnica –czas pracy i związany z tym wskaźnik pogorszenia izolacji –pojemność zładu i ilość uzupełnianej wody –temperatura w kanale UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wymagane dane Dane rurociągu nowego –średnica zewnętrzna –średnica wewnętrzna –współczynnik przenikania ciepła U UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Schemat postępowania Obliczenie strat ciepła przed modernizacją E 1 obliczenie jednostkowych strat ciepła w sezonie grzewczym (W/m) obliczenie jednostkowych strat ciepła poza sezonem grzewczym (W/m) obliczenie strat ciepła w całym roku (GJ/rok) obliczenie strat ciepła spowodowanych nieszczelnością (GJ/rok) Obliczenie strat ciepła po modernizacji E 2 obliczenie jednostkowych strat ciepła w sezonie grzewczym (W/m) obliczenie jednostkowych strat ciepła poza sezonem grzewczym (W/m) obliczenie strat ciepła w całym roku (GJ/rok) UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Schemat postępowania Obliczenie oszczędności energii ΔE = E 1 - E 2 (GJ/rok) Procentowe zmniejszenie strat (%) UWAGA: obliczenia wg zależności: (ΔE : E 1 ) x 100 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Węzły cieplne – zał. 13b Cel modernizacji Uzyskanie oszczędności energii w wyniku dostosowania parametrów i charakterystyki pracy węzła do aktualnych zapotrzebowań na moc i energię

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zakresy modernizacji uwzględnione w metodyce Wymiana wymiennika ciepła Wymiana układu pompowego Zmiana sposobu zabezpieczenia Wymiana automatyki Wymiana całego węzła UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wymagane dane –Sprawność węzła określona wg tab. 1 –Zapotrzebowanie na moc –Roczne zapotrzebowanie ciepła brutto oraz netto (wymaga obliczenia wg metodyki) –Wykres regulacyjny (tabela) –Rzeczywiste dane: temperatura zewnętrzna, temperatura na zasilaniu z sieci cieplnej oraz w węźle cieplnym

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procentowe zmniejszenie strat (%) UWAGA: obliczenia wg zależności: (Δ E brutto : S 1 ) x 100 Gdzie: Δ E brutto – różnica w rocznym zapotrzebowaniu na ciepło brutto przed i po modernizacji (oszczędność energii) S 1 – straty ciepła w węźle przed modernizacją

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Metodyka szacowania ograniczenia strat energii elektrycznej i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google