Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia."— Zapis prezentacji:

1 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Raciechowice Doc. dr hab. inż. Anna Grzybek IBMER, Polskie Towarzystwo Biomasy, Warszawa

2 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zgodnie z Prawem Energetycznym projekt założeń powinien określać aktualny stan i przewidywane zmiany zapotrzebowania na ciepło, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii (są to w większości odnawialne źródła energii) z uwzględnieniem zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, zakres współpracy z innymi gminami.

3 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Potrzeby energetyczne gminy - stan obecny 1. Rejonizacja i potrzeby cieplne w rejonach 2. Źródła 3. Potrzeby cieplne gminy 4. System ciepłowniczy 5. System gazowniczy gminy 6. System elektroenergetyczny 7. Bilans energii dla gminy - stan obecny 8. Emisja zanieczyszczeń dla gminy - stan obecny Prognoza zapotrzebowania na energię dla gminy do roku Zmiany liczby ludności i struktury budynków 2. Prognoza potrzeb cieplnych 3. Prognoza zapotrzebowania w energię elektryczną do roku Prognoza zapotrzebowania na gaz

4 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Odnawialne Źródła energii a Polityka Polityka energetyczna: Energia odnawialna: 9,0% w 2010 oraz 14% w 2020 w bilansie pierwotnym kraju Poprawa efektywności energetycznej Polityka klimatyczna: protokół z Kyoto ratyfikowany w 2002 : 6% redukcji emisji w latach w odniesieniu do 1988 r. rocznie ok.75 mln ton CO2 Polityka rolna: dopłaty bezpośrednich do upraw roślin energetycznych, biopaliwa płynne

5 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zmiany w zaludnieniu w gminie Raciechowice w latach Oraz 6120 w w 2020r

6 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Do ogrzania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej (badania własne) potrzebne jest 0,7GJ energii. Odpowiadająca tym potrzebom energetycznym moc cieplna wynosi 0,1 kW, czyli 1 kW zainstalowanej mocy odpowiada produkcji energii cieplnej 7GJ. Przyjmując, że 1 t węgla posiada wartość opałową 21 GJ, można nią ogrzać 30 m 2 powierzchni.

7 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Zużycie nośników energii w gminie Raciechowice Lp Rodzaj nośnika Zużycie w GJZużycie w jedn. naturalnych 1 węgiel i pochodne ,75812,7 t 2 drewno t 3 gaz płynny5908,6138,7 t 4 olej opałowy ,8t 5 gaz sieciowy Nm 3 Razem ,3

8 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Dane techniczne przewidywanych kolektorów SzkołaMoc kolektorów, kW Powierzchnia absorpcji,m 2 Ilość sztuk Czasław Gruszów5163,830 Krzesławice4657,527 Raciechowice61,276,636 Zegartowice415124

9 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice

10 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice Prognoza wykorzystania źródeł energii cieplnej na terenie gminy Lp Rodzaj nośnika Zużycie w GJZużycie w jedn. naturalnych 1 węgiel i pochodne ,21851,2t 2 drewno t 3 gaz płynny t 4 olej opałowy6 458,2151,6 t 5 gaz sieciowy Nm 3 Razem ,2

11 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice PODSUMOWANIE Aktualnie suma zapotrzebowania na energię cieplną ogółem wynosi ,3 GJ/a na energię elektryczną kWh Prognoza zapotrzebowanie na energię cieplną w 2020 roku wynosić będzie ,2 GJ/a na energię elektryczną w ilości kWh nastąpi wzrost zużycia energii w gminie Raciechowice o 29,8 %, Ze względu na zmianę struktury paliw nastąpi zmniejszenie ilości emisji gazów do atmosfery - SO 2 o 58 t, tj. o 57%, - CO o 2,0 t, tj o 8,1%.

12 Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Www.pnec.org.pl Wzorcowe partnerstwo lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Raciechowice 24.08.2006 Projekt założeń do Planu Zaopatrzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google