Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jak efektywnie sprzedać ciepło do produkcji chłodu Warszawa, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jak efektywnie sprzedać ciepło do produkcji chłodu Warszawa, 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Jak efektywnie sprzedać ciepło do produkcji chłodu Warszawa, 2013

2 Zapotrzebowanie na ciepło z MSC Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 2 Materiały NET S.A.

3 Dlaczego Technologia Adsorpcyjna Zasilanie gorącą wodą o dostępnym w sieciach ciepłowniczych w okresie letnim parametrze 65°C - 75°C Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 3

4 Dlaczego Technologia Adsorpcyjna Poprawa efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw ciepłowniczych – zwiększenie sprzedaży ciepła oraz ograniczenie strat na przesyle – optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej w okresie letnim. Możliwość zwiększenia produkcji energii elektrycznej w okresie letnim (w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną) w źródłach kogeneracyjnych – zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji CO 2. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 4

5 Dlaczego Technologia Adsorpcyjna Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną na cele klimatyzacyjne w okresie szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zastosowanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu stanowi przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną: białe certyfikaty, możliwość ubiegania się o środki finansowe na przeznaczone na wsparcie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 5

6 Chłód z ciepła systemowego w ofercie PEC Wytwarzanie wody lodowej z ciepła sieciowego odbywa się w ramach koncesji na wytwarzanie ciepła i taryfy dla ciepła (dot. źródeł i sieci > 5MW). Następuje zwiększenie sprzedaży ciepła o parametrach jak dla cwu. Nie ma potrzeby wyodrębniania nowej grupy taryfowej. Nie ma potrzeby zwiększania mocy zamówionej. Koszt inwestycji ADS poniesiony przez PEC stanowi koszt uzasadniony w kalkulacji taryfy dla ciepła. W kosztach danej grypy taryfowej Możliwe także uwzględnienie w kosztach sieci ciepłowniczych (z uwagi na korzyści o charakterze systemowym). Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 6

7 Chłód z ciepła systemowego w ofercie PEC Możliwość pozyskania środków przeznaczonych na wsparcie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną. Aktualnie: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/ Możliwość uzyskania białych certyfikatów. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 7

8 Chłód z ciepła systemowego w ofercie PEC Istotne: Kto poniesie nakłady inwestycyjne (rekomendowane – PEC). Czy obiekt jest/ma być wyposażony w instalację wody lodowej. Cena energii elektrycznej (z usługą dystrybucyjną), jaką płaci potencjalny odbiorca chłodu. Wielkość i charakterystyka zapotrzebowania na chłód. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 8

9 Chłód z ciepła systemowego w ofercie PEC Argumenty PEC: Przychody z tytułu zwiększenia sprzedaży ciepła. Przychody z tytułu wzrostu produkcji energii elektrycznej (źródła kogeneracyjne). Przychody z tytułu zmniejszenia strat na przesyle. Poprawa sprawności wytwarzania, zwłaszcza poza sezonem grzewczym. Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów. Koszty inwestycyjne jako koszty uzasadnione. Możliwość uzyskania wsparcia inwestycyjnego. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 9

10 Chłód z ciepła systemowego w ofercie PEC Oferta argumenty: Cena chłodu wytworzonego z ciepła konkurencyjna dla ceny chłodu wytworzonego z energii elektrycznej. Inwestor – PEC (rekomendowane) Uniknięte nakłady inwestycyjne. Uniknięte koszty eksploatacyjne. Inwestor - Odbiorca Możliwość uzyskania wsparcia inwestycyjnego (brak w przypadku urządzeń sprężarkowych). Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów. Okres eksploatacji chłodziarek adsorpcyjnych jest 2 – krotnie dłuższy w odniesieniu do sprężarek elektrycznych. Koszty eksploatacyjne – bardzo niskie zużycie energii elektrycznej, brak konieczności uzupełniania czynnika roboczego. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 10

11 Instytut Innowacyjnych Technologii Kompleksowa analiza zastosowania technologii adsorpcyjnej do produkcji chłodu z ciepła systemowego w zakresie: Technicznym. Ekonomicznym. Formalno – prawnym. Warszawa, 2013 KONSULTING, ANALIZY, WDROŻENIA 11

12 Dziękuję za uwagę Warszawa, 201312 Tomasz Adamczyk tel. 694 322 446 t.adamczyk@iit.edu.pl


Pobierz ppt "1 Jak efektywnie sprzedać ciepło do produkcji chłodu Warszawa, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google