Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i."— Zapis prezentacji:

1 1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne w aspekcie możliwości substytucji konwencjonalnych źródeł energii na OZE Zadanie badawcze nr 3: Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budownictwie GLIWICE, CZERWIEC 2011 ROK

2 2 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH ANALIZ OGÓLNE ZAŁOŻENIA MODELU MODEL WINIEN BYĆ UŻYTECZNY NA WSTĘPNYM ETAPIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, TO JEST NA ETAPIE PODEJMOWANIA DECYZJI O WYKORZYSTANIU KONKRETNEGO ROZWIĄZANIA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ BUDYNKU MIESZKALNEGO MODEL POZWALAĆ BĘDZIE NA ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA W OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKACH PRAWNYCH RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ZASOBY ODNAWIALNE DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB ENERGETYCZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO MODEL BĘDZIE UWZGLĘDNIAŁ ANALIZĘ PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODNOŚNIE WYBORU ŹRÓDŁA ZASILANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO W ENERGIĘ

3 D i1 D i2 D i3 D i4... Wybór rozwiązania najbardziej korzystnego dla M i obiektu, z e zbioru rozwiązań pokrycia zapotrzebowania D ij przy stanie otoczenia Z j k, z wykorzystaniem wielokryterialnej funkcji korzyści uwzględniającej zróżnicowane parametry. Parametry energetyczno-ekologiczne np.: całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną, emisja ekwiwalentna, emisja CO 2. Parametry ekonomiczne np.: koszt inwestycyjny, koszty eksploatacyjne, NPV, LCA, LCC. Parametry socjologiczne np.: komfort eksploatacji, bezpieczeństwo zasilania. STRUKTURA PROCESU DECYZYJNEGO referencyjne OZE D i1 D i2 D i3 D i4... D i1 D i2 D i3 D i4...

4 4 INWESTOR, ZARZADCA LUB PROJEKTANT OBIEKTU: BUDYNKU LUB GRUPY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, ISTNIEJĄCYCH LUB NOWO WZNOSZONYCH, JEDNORODZINNYCH LUB WIELORODZINNYCH O OKREŚLONYCH CECHACH. SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO PODMIOT PODEJMUJĄCY DECYZJĘ {M i } W zakresie parametrów użytkownika ciepła dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wykonano: przegląd obowiązujących metod określania zapotrzebowania na ciepło, analizę czynników wpływających na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło, zaproponowano uproszczone zasadny określania zapotrzebowania na ciepło.

5 5 SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO ZBIÓR ROZWIĄZAŃ DOPUSZCZALNYCH {D ij } W zakresie rozwiązań technicznych instalacji poszczególnych systemów budynków mieszkalnych wykonano: przegląd rozwiązań technicznych systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, przegląd obowiązujących metod doboru urządzeń w tych systemach, ogólny podział na podsystemy instalacji w ramach systemu i rozwiązania.

6 6 FUNKCJA KORZYŚCI – Z UWAGI NA CHARAKTER ANALIZOWANEGO PROCESU DECYZYJNEGO PRZYJMUJE SIĘ WIELOKRYTERIALNĄ POSTAĆ FUNKCJI SKŁADOWE PROCESU DECYZYJNEGO FUNKCJA KORZYŚCI {K ij k =F(D ij,Z j k )} Wykonano analizy lokalnych uwarunkowań w zakresie zaopatrzenia w energię nieodnawialną budownictwa mieszkaniowego obejmujące: charakterystykę dostępności nieodnawialnych nośników energii w kraju, zasady ich pozyskiwania dla budynku mieszkalnego, zasady rozliczania ich dostawy (kalkulatory taryf).

7 7 NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW 1.PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DO OGRZEWANIA ISTNIEJĄCY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW 1.WG DANYCH POMIAROWYCH I INWENTARYZACYJNYCH, SKORYGOWANYCH DLA SEZONU STANDARDOWEGO 2.PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 3.W WYPADKU BRAKU DANYCH POMIAROWYCH WSKAŹNIKOWO W OPARCIU O EK CO [kWh/m 2 *rok] i A f [m 2 ] I PRZYJĘTE SPRAWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH PODSYSTEMÓW SYMULACJA GODZINOWEGO PRZEBIEGU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO P i = f(Q H ; Sg i ) [kW] Sg i - stopniogodziny w sezonie grzewczym dla ustalonej długości sezonu grzewczego wg Rozporządzenia P i - zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania pozostałe oznaczenia i indeksy wg Rozporządzenia

8 8 NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW 1.PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WYZNACZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO DLA PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ISTNIEJĄCY BUDYNEK JEDNORODZINNY I WIELORODZINNY, GRUPA BUDYNKÓW 1.WG DANYCH POMIAROWYCH I INWENTARYZACYJNYCH 2.PN; ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 3.W WYPADKU BRAKU DANYCH POMIAROWYCH WSKAŹNIKOWO W OPARCIU O EK CWU [kWh/m 2 *rok] i A f [m 2 ] I PRZYJĘTE SPRAWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PODSYSTEMÓW SYMULACJA GODZINOWEGO PRZEBIEGU ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W OPARCIU O ANALIZĘ RZECZYWISTYCH PRZEBIEGÓW GODZINOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA DLA PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH

9 9 W TRAKCIE OPRACOWYWANIA SĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA ZAŁOŻENIA DLA OKREŚLENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ DLA CHŁODZENIA I WENTYLACJI ORAZ PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH INSTALACJI CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM MODEL UŻYTKOWNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE SYMULACJI W ZAKRESIE SPOSOBU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ANALIZA I OPRACOWANIE ZASAD MODELOWANIA STANÓW OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO UŻYTKOWNIKA OKREŚLENIE ZOBIEKTYZOWANEJ FUNKCJI KORZYŚCI RANKINGUJĄCEJ POSZCZEGÓLNE ANALIZOWANE ROZWIĄZANIA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ BUDYNKÓW GROMADZONE SĄ DANE DLA WALIDACJI MODELU ORAZ DANE ODNOŚNIE CHARAKTERYSTYK ZAPOTRZEBOWANIA ENERGII W RÓŻNYCH TYPACH BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH (NAWIĄZANO WSPÓŁPRACĘ Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ENERGETYCZNYMI Z BYDGOSZCZY, ZIELONEJ GÓRY, LUBLINA, DĄBROWY GÓRNICZEJ, KATOWIC)

10 10 ZAPOTRZEBOWANIE POMIAROWE CIEPŁA wg DANYCH KPEC Bydgoszcz Budynek wielorodzinny z lat 80 zasilany z KPEC Bydgoszcz, całkowicie termomodernizowany, A f = 4259 m 2, EK co = 89 kWh/m 2 *rok


Pobierz ppt "1 Opracowanie modelu użytkownika energii (budynku lub grupy budynków mieszkalnych), uwzględniającego zróżnicowane parametry techniczne, funkcjonalne i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google