Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moduł SDI – zasilanie węzłów IIP oraz wykorzystanie danych. Wprowadzenie. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moduł SDI – zasilanie węzłów IIP oraz wykorzystanie danych. Wprowadzenie. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia."— Zapis prezentacji:

1 Moduł SDI – zasilanie węzłów IIP oraz wykorzystanie danych. Wprowadzenie. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I” – zamówienie na dostawę i wdrożenie środowiska na potrzeby hostowania Modułu SDI (część 2). Elbląg, 2015r. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych – Etap I” – zamówienie na dostawę i wdrożenie środowiska na potrzeby hostowania Modułu SDI (część 2). Elbląg, 2015r.

2 Moduł SDI 2 Moduł SDI został opracowany w ramach projektu GEOPORTAL 2, realizowanego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie rozwiązań służących rozwojowi infrastruktury informacji przestrzennej i usprawniających jej funkcjonowanie. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez przygotowanie oprogramowania o nazwie Moduł SDI, służącego do gromadzenia danych przestrzennych i metadanych oraz publikacji usług danych przestrzennych i metadanych.

3 Moduł SDI a dyrektywa INSPIRE 3 Moduł SDI jest rozwiązaniem pozwalającym na spełnienie wymagania dyrektywy INSPIRE dotyczącego udostępniania danych przy pomocy węzłów infrastruktury informacji przestrzennej. Dzięki Modułowi SDI każdy samorząd może stworzyć swój własny węzeł infrastruktury informacji przestrzennej co pozwoli mu na opublikowanie jego własnych danych.

4 Komponenty Modułu SDI 4

5 Składniki Modułu SDI 5 przestrzenna baza danych – baza danych, w której gromadzone są dane przestrzenne węzła lokalnego SDI, serwer danych przestrzennych – serwer, którego zadaniem jest udostępnianie danych z przestrzennej bazy danych węzła lokalnego SDI w postaci usług, m.in. WMS i WFS, baza metadanych – baza, w której gromadzone są metadane opisujące zasoby węzła lokalnego SDI, serwer usług katalogowych – serwer, którego zadaniem jest udostępnianie metadanych węzła lokalnego SDI w postaci usług CSW,

6 Składniki Modułu SDI 6 narzędzia do zasilania bazy danych – narzędzia wspomagające przeprowadzenie procesu wymiany danych przestrzennych między węzłami SDI, narzędzia do synchronizacji – narzędzia wspomagające przeprowadzenie operacji synchronizacji danych przestrzennych między węzłami SDI, portal mapowy – aplikacja WebGIS pozwalająca na przeglądanie danych i metadanych udostępnianych przez węzły SDI w postaci usług.

7 Aplikacje Modułu SDI 7

8 GeoMedia Professional 6.1 8 GeoMedia - oprogramowanie geoinformacyjne, które umożliwia integrację danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł, tworząc platformę dostępu i analiz dla danych przestrzennych i opisowych.

9 GeoIntegrator 3.4 9 GeoIntegrator – oprogramowanie rozszerzające funkcjonalnośd GeoMedia Professional o możliwości m.in. tworzenia gotowych konfiguracji danych, definiowania sposobu i uprawnień dostępu do danych.

10 GeoMedia Catalogue Admin 10 GeoMedia Catalogue Admin – aplikacja służąca do zarządzania zawartością bazy katalogowej, czyli bazy danych zawierającej metadane.

11 GeoMedia WebMap Professional 11 GeoMedia WebMap Professional – oprogramowanie pozwalające na publikacje danych przestrzennych za pomocą usług OGC.

12 GeoMedia SDI Pro 12 GeoMedia SDI Pro – oprogramowanie wspomagające publikowanie danych przestrzennych dostosowanych do potrzeb własnych użytkownika,

13 GeoMedia SDI Portal 13 GeoMedia SDI Portal – aplikacja służąca do przeglądania danych przestrzennych publikowanych za pomocą usług geoinformacyjnych. Aplikacja umożliwia również: Autoryzację użytkowników Pomiary Analizy Wyszukiwanie obiektów Edycja obiektów Monitorowanie usług

14 Plan szkolenie 14 1.Utworzenie połączenia VPN z GUGiK 2.Praca z GeoMedia 6.1 Omówienie podstawowych pojęć. Tworzenie GeoPrzestrzeni. Tworzenie połączenia z danymi przestrzennymi. Praca z mapą. Praca z oknem danych. Zasilanie przestrzennej bazy danych. 3. GeoMedia WebMap Professional Publikowanie danych przestrzennych na przykładzie usługi WMS Konfiguracja 4. GeoMedia SDI Portal Praca z portalem Dodawanie nowych źródeł danych.


Pobierz ppt "Moduł SDI – zasilanie węzłów IIP oraz wykorzystanie danych. Wprowadzenie. Szkolenie przeprowadzone w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google