Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne zarzadzanie placówka oświatową Dlaczego warto wprowadzać narzędzia informatyczne do zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne zarzadzanie placówka oświatową Dlaczego warto wprowadzać narzędzia informatyczne do zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesne zarzadzanie placówka oświatową Dlaczego warto wprowadzać narzędzia informatyczne do zarządzania

2 Zespół Szkół i Przedszkola w Domosławicach

3 CELE Sprawne zarządzanie placówką oświatową Zmniejszenie biurokracji Podniesienie jakości kształcenia wspomaganie zarządzania pracą oraz procesem edukacyjnym automatyczne generowanie zestawień i statystyk dotyczących przebiegu procesu edukacyjnego dostosowanie do specyficznych potrzeb nauczania zintegrowanego oraz indywidualnego

4 Narzędzia Systemy informatyczne do zarządzania procesu edukacyjnego E-Dziennik Platforma Edukacyjna E-Sekretariat E-Świadectwa

5 E- Dziennik możliwość zamiany dziennika papierowego na elektroniczny; monitorowanie systematyczności pracy Nauczycieli w zakresie bieżącego oceniania Uczniów – podniesienie jakości kształcenia; wspomaganie zarządzania pracą oraz procesem edukacyjnym we wszystkich kluczowych dla Nauczyciela i Dyrektora obszarach; automatyczne generowanie zestawień i statystyk dotyczących przebiegu procesu edukacyjnego; dostosowanie do specyficznych potrzeb nauczania zintegrowanego oraz indywidualnego; moduł Alerty – wirtualny asystent Dyrektora, który samodzielnie analizuje dzienniki, wskazując braki i tworząc na ich podstawie niezbędne statystyki oraz raporty

6 Dziennik naszej szkoły

7 E- nauczanie, Platforma Edukacyjna narzędzie działające w technologii SaaS (oprogramowanie jako usługa); analiza potrzeb Uczniów (ankiety, analizy metodyczne); tworzenie autorskich lekcji, ćwiczeń, testów czy sprawdzianów, a także dostęp do ich gotowej bazy; wzbogacanie materiałów dydaktycznych o multimedia, m.in. obrazy we wszystkich popularnych formatach, dokumenty PDF, pliki muzyczne mp3, arkusze kalkulacyjne, skomplikowane wzory matematyczne, wykresy i diagramy; automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce z eksportem do e-Dziennika; komunikacja z innymi Użytkownikami – czat, pokoje klasowe i nauczycielskie; automatyczne wprowadzanie danych Użytkowników – import z plików np. SIO, e-sekretariat.

8 E-Nauczanie

9 Platforma Edukacyjna

10 E-Sekretariat narzędzie działające w technologii SaaS (oprogramowanie jako usługa); prowadzenie księgi ewidencyjnej i księgi Ucznia; możliwość prowadzenia wewnętrznej rekrutacji; tworzenie i drukowanie niezbędnych dokumentów (legitymacje, zaświadczenia, zestawienia, raporty); tworzenie rejestrów dokumentów, osób i zdarzeń; eksport danych do SIO, Hermes; import/eksport danych z/do dowolnego systemu w formacie SOU; współpraca z dowolnym systemem operacyjnym; integracja z pozostałymi aplikacjami systemu

11 Nasz sekretariat

12 E-świadectwa wydruk kompletnych arkuszy ocen (wszystkie strony); tworzenie wydruków ocen na zebrania z Rodzicami; wydruk świadectw na giloszach; import wszystkich danych z dziennika elektronicznego (ocen, danych Ucznia, przedmiotów); automatyczne wypełnianie świadectw ukończenia szkoły; stała kontrola Dyrekcji nad postępami w wypełnianiu świadectw – moduł monitorowania procesu przygotowania świadectw; eksport i import plików z danymi Uczniów do/z innych programów w formacie SOU; sporządzanie i drukowanie statystyk, zestawień ocen i danych Uczniów; nadawanie uprawnień rozszerzonych dla określonych Użytkowników.

13 Efekty wdrożenia systemu zarządzania Rezygnacja z dziennika papierowego- ograniczenie biurokracji, Stały- zdalny dostęp do e-dziennika nauczycieli, rodziców i uczniów po zalogowaniu, Bezpieczeństwo danych użytkowników na serwerach, automatyczny backup baz danych, Ograniczenie pracy nauczycieli podczas robienia statystyk, analiz itp..

14 Efekty wdrożenia systemu zarządzania Wspomaganie zarządzania i kontrolą placówki, nauczycieli i prosta analiza wyników nauczania, wspomagana wykresami, Dostosowanie e-dziennika, e-sekretariatu do własnych potrzeb nauczania zintegrowanego jak i indywidualnego oraz wykorzystanie jako dziennika szkoły muzycznej Stały dostęp do aplikacji systemu na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu- tablet, smartfon i inne.

15 Ewaluacja- działania na przyszłośc Zintegrowanie systemu zarządzania w jeden system Dołączanie nowych modułów jak Ed-Plan, Plan Lekcji, Biblioteka Poszerzać współpracę z rodzicami i środowiskiem wykorzystując moduły komunikacji zawarte w systemie- wiadomości, Terminarze, Tablica ogłoszeń, powiadomienia SMS i inne…

16 Dziękuję Janusz Łach


Pobierz ppt "Nowoczesne zarzadzanie placówka oświatową Dlaczego warto wprowadzać narzędzia informatyczne do zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google