Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 22 kwietnia 2016 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Poddziałanie 2.1.1

3 Poddziałanie 2.1.1 (PI 2c) Typ projektu - Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

4 L.p.Kryterium Ocena kryterium 1.Bezpieczeństwo systemów informatycznych 0/1 2.Standard WCAG 2.0 0/1 3.Interoperacyjności systemu 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.Kryterium Ocena kryterium 4.Zasadność oraz komplementarność projektu 0/1 5.Efektywność kosztowa 0/1 6.Rodzaj usług 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.Kryterium Ocena kryterium 7.Projektowanie i budowa usług 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 1. Poziom dojrzałości e-usług Za każdą wdrożoną e-usługę na poziomie co najmniej 4 wnioskodawca otrzyma 2 pkt., jednak łącznie nie więcej niż 8 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 2. Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i zakresu projektu Projekt zawiera opis każdej z wybranych metod uwierzytelniania w ramach planowanych do świadczenia usług - 6 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 6 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

9 L.pKryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 3. Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań Projekt zapewni: zmniejszenie roli infrastruktury na rzecz outsourcingu mocy obliczeniowych, czyli tzw. „chmury obliczeniowej – 3 pkt. utworzenie responsywnej strony – 3 pkt. aplikację na urządzenia mobilne – 2 pkt. Punkty sumują się, jednak łącznie można otrzymać nie więcej niż 8 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 8 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 4. Efektywność kosztowa: nakład środków finansowych UE na wdrożenie jednej e-usługi Średnia wartość dofinansowania jednej usługi na co najmniej 3 poziomie dojrzałości wynosi: do 75 000 euro – 5 pkt Powyżej 75 000 euro do 150 000 euro- 4 pkt Powyżej 150 000 euro do 250 000 euro – 3 pkt Powyżej 250 000 euro do 350 000 euro – 2 pkt Powyżej 350 000 euro do 578 511 euro – 0 pkt Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 5. Projekty realizowane w partnerstwie Liczba partnerów w projekcie: projekt realizowany jest z 2 partnerami i więcej – 2 pkt; projekt realizowany jest z 1 partnerem – 1 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

12 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 6. Komplementarność projektu Projekt jest powiązany: z jednym projektem - 2 pkt minimum z dwoma projektami – 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

13 L.p.KryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 7. Wykorzystanie istniejących rozwiązań Wykorzystanie zasobów/rozwiązań: z innych uczelni zagranicznych – 2 pkt.; z innych uczelni krajowych –1 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się, jednak łącznie można otrzymać nie więcej niż 3 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 3 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

14 L.p. KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 8. Udostępnienie systemu/usługi Udostępnienie systemu/usługi: innym uczelniom – za każdą uczelnię - 2 pkt. podmiotom innym niż uczelnie – za każdy podmiot - 1 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się, jednak łącznie można otrzymać nie więcej niż 4 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 4 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Przekazane KM 1.03

15 L.p. KryteriumPunktacja Maksymal na liczba punktów 9. E-usługi „front office” Projekt nie przewiduje finasowania ze środków UE usług „back office”– 2 pkt. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 2 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE Nowa wersja kryterium

16 L.pKryteriumPunktacja Maksym alna liczba punktów 10. Udział środków własnych Wkład własny Wnioskodawcy przekraczający wymagany minimalny wkład własny, liczony od kwoty kwalifikowalnej ogółem: powyżej 10% - 5 pkt.; powyżej 5% do 10% - 2 pkt.; od 1% do 5% - 1 pkt. Punkty w ramach kryterium nie sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie - 0 pkt. 5 KRYTERIA MERYTORYCZNO-SZCZEGÓŁOWE

17 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google