Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Społeczeństwo Informacyjne Warmii i Mazur - kierunki rozwoju infrastruktury i e-usług w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Społeczeństwo Informacyjne Warmii i Mazur - kierunki rozwoju infrastruktury i e-usług w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Konferencja Społeczeństwo Informacyjne Warmii i Mazur - kierunki rozwoju infrastruktury i e-usług w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską na lata 2007-2013 Olsztyn, 02 października 2008 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

11 Cel:  Określenie propozycji działań do podjęcia z wykorzystaniem środków europejskich dostępnych w konkursach  z uwzględnieniem:  Strategii Informatyzacji Warmii i Mazur  Programów i projektów zewnętrznych już realizowanych i planowanych w najbliższej przyszłości (PRPW, MSWiA, GUGiK i inne)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 26 działania GUGiK - wnioski  Koniec ery oprogramowań zamkniętych w geodezji na rzecz wsparcia dla systemów referencyjnych i internetowych usług sieciowych  Koncepcja budowy systemów została już wykonana przez GUGIK i nie można budować rozwiązań z nią sprzecznych  Lokalne systemy informatyczne należy budować w sposób zapewniający możliwość integracji danych z danymi przestrzennymi  Ile urzędów jest w stanie opracować skomplikowany SIWZ uwzględniający tak szeroki aspekt technologiczny i formalny

27 Propozycje sposobu wykorzystania środków w osi VII RPO  Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego– 24 listopad 2008  Projekty na sieci dostępowe kablowe i bezprzewodowe  - „ostatnia mila”,

28 Propozycje sposobu wykorzystania środków w osi VII RPO  Poddziałanie 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP –10 listopad 2008  Projekty usług opartych na internecie (e-zdrowie, usługi on- line, lokalne sieci telefoniczne itp.)  Poddziałanie 7.2.3 Kształcenie kadr dla informatyki –24 listopad 2008  Budowa bazy szkoleniowej

29 Propozycje sposobu wykorzystania środków w osi VII RPO  Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli –10 listopad 2008  Sieć hurtowni danych na szczeblu poszczególnych urzędów zintegrowana z siecią baz danych przestrzennych – węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej  - wspólny projekt gmin, powiatów

30

31

32

33 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013  Obszar Państwo:

34 Obszar Państwo - WIZJA 2013  Funkcjonują sprawne mechanizmy pozyskiwania, gromadzenia, agregowania, przetwarzania i udostępniania danych zintegrowanych rejestrów referencyjnych w obszarach: społecznym, gospodarczym i kulturowym. Zapewniony jest łatwy i tani dostęp do danych zgromadzonych przez administrację państwową. Administracja państwowa wykorzystuje szeroki zakres zgromadzonych danych do poprawy funkcjonowania państwa. Przede wszystkim zapewniona jest wymiana informacji, w celu zwiększenia bezpieczeństwa obywatela, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz badań przez ośrodki naukowo-badawcze.

35 Dziękuję za uwagę Andrzej Szeniawski


Pobierz ppt "Konferencja Społeczeństwo Informacyjne Warmii i Mazur - kierunki rozwoju infrastruktury i e-usług w ramach Programów Operacyjnych współfinansowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google