Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój informatyzacji Rozwój informatyzacji - cele i wyzwania Agnieszka Konkel Konferencja: bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, 23.04.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój informatyzacji Rozwój informatyzacji - cele i wyzwania Agnieszka Konkel Konferencja: bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, 23.04.2008."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój informatyzacji Rozwój informatyzacji - cele i wyzwania Agnieszka Konkel Konferencja: bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, 23.04.2008

2 i-2010 Plan działań eGovernment Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych  Usługi dostępne dla wszystkich obywateli  Efektywność i wydajność usług publicznych  Wprowadzenie usług o ‘największym wpływie’, do 2010 wszystkie zamówienia publiczne powinny odbywać się drogą elektroniczną  Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z wygodnego, bezpiecznego dostępu do usług publicznych  Wzmocnienie uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji, poprzez wprowadzenie narzędzi debaty publicznej Źródło: i2010 eGovernment Action Plan, SEC (2006) 511

3 Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Dostępność e-usług Źródło: CapGemini (2007), The User Challenge. Benchamarking the Supply of Online Services

4 Korzystanie z e-usług Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Źródło: CapGemini (2007), The User Challenge. Benchamarking the Supply of Online Services

5 Plan Informatyzacji Państwa 2007-2010 Określa: 1.priorytety i cele informatyzacji Państwa 2.zestawienie sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych 3.program działań rozwoju społeczeństwa informacyjnego 4.zadania publiczne, które powinny być realizowane drogą elektroniczną Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

6  przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i przedsiębiorców  racjonalizacja wydatków administracji publicznej  neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 1. Priorytety i cele

7 2. Zestawienie projektów  e-PUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej  STAP –sieć teleinformatyczna administracji publicznej Potrzeba implementacji mechanizmów bezpieczeństwa, ostrzegania i reagowania na pojawiające się incydenty naruszające bezpieczeństwo wymaga budowy specjalnego systemu bezpieczeństwa  PL.Id – polska karta ID  Realizacja centralnego komponentu SIS II i VIS Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

8 e-PUAP  Jeden punkt dostępu do usług administracji publicznej (administracja, obywatele i przedsiębiorcy) – od 14.04.2008  Infrastruktura dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

9

10

11

12 3. Program działań SI  Efektywne wydatkowanie środków na rozwój społeczeństwa informacyjnego  Opracowanie strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do 2013  Zapewnienie sprzyjającego otoczenia prawnego dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego  Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu  Liberalizacja rynku łączności elektronicznej  Rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

13 4. Zadania publiczne 1.Proces zmiany zameldowania 2.Proces obsługi paszportów 3.Proces obsługi dowodów osobistych 4.Proces umówienia wizyty lekarskiej przez pacjenta 5.Proces przekazania danych statystycznych do GUS 6.Proces przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia do MZ 7.Proces obsługi zamówień publicznych 8.Proces składania deklaracji PIT-11 9.Proces rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych 10.Proces dostępu do danych przestrzennych dla obszaru całego kraju 11.Podatek dochodowy od osób fizycznych 12.Proces uzyskiwania pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego 13.Proces uzyskiwania informacji z Urzędu Stanu Cywilnego 14.Proces rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 15.Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych 16.Proces rozliczania podatku VAT 17.Wgląd do elektronicznej księgi wieczystej 18.Wyszukiwanie informacji statystycznej 19.Elektroniczny dostęp do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych 20.Pośrednictwo pracy 21.Proces uzyskania pozwoleń i zezwoleń i realizacji płatności za korzystanie ze środowiska 22.Proces obsługi systemu świadczeń rodzinnych 23.Składanie elektronicznych wniosków do wydziałów sądów prowadzących repertoria elektroniczne 24.Elektroniczny dostęp do podmiotów świadczących usługi prawne, przeglądanie aktów notarialnych dla podmiotów świadczących usługi prawne Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

14 Szansa informatyzacji  Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013  budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych,  przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej (…) w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną  rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),  projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie eAdministracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym. Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

15 Wyzwania e-administracji  wsparcie polityczne  zarządzanie administracją publiczną  rozwiązania prawne  integracja systemów informatycznych  kapitał ludzki Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

16 Bezpieczeństwo  E-bezpieczeństwo będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego ponieważ technologie teleinformatyczne odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w społeczeństwie jak i funkcjonowaniu administracji  Zmiany technologiczne wymagają wprowadzenia nowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo  Coraz więcej wrażliwych informacji jak również danych finansowych gromadzonych jest w systemach informacyjnych. Źródło:Empirica, Benchmarking in a Policy Perspective, Report no 8. Security and confidence Bezpieczeństwo Teleinformatyczne Państwa Polski Instytut Spraw Międzynarodowych


Pobierz ppt "Rozwój informatyzacji Rozwój informatyzacji - cele i wyzwania Agnieszka Konkel Konferencja: bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, 23.04.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google