Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030” Leśne Centrum Informacji - transfer wiedzy o środowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030” Leśne Centrum Informacji - transfer wiedzy o środowisku."— Zapis prezentacji:

1 III SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030” Leśne Centrum Informacji - transfer wiedzy o środowisku przyrodniczym dr inż. Dorota Farfał, mgr inż. Damian Korzybski Sękocin Stary, 15–17 marca 2011 r.

2 Gospodarka Nauka Społeczeństwo Raport „Polska 2030” Raport „Polska 2030” Transfer wiedzy

3 Formy transferu wiedzy Licencje / patenty Dokumentacje Doradztwo Badania ankietowe Certyfikacja jakości Publikacje Bazy danych Szkolenia

4 Rok 2010 Konkurs MNiSW w ramach PO IG 2007-2010 Priorytet II „INFRASTRUKTURA SFERY B+R Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Projekt: „Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego” Cel Projektu: Stworzenie kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej składowanie, przetwarzanie, udostępnianie i analizy danych oraz wyników prac badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

5 Etap przygotowania dokumentacji projektowej - prace analityczne dorobek naukowego IBL Ile danych zostało zgromadzonych w ciągu 80 lat działalności Instytutu? Ile danych przetrwało i w jakiej formie? Ile danych powstaje w ciągu jednego roku/sezonu badawczego? dostęp do wiedzy IBL Do których danych i informacji dostęp jest możliwy? Kto ma dostęp? Czy dostęp do informacji spełnia nowoczesne standardy? wiedza IBL jako źródła przewagi na rynku naukowym Kierunki badań? Metody badań? Usługi badawcze? wiedza IBL jako produktu Czy jest popyt na wiedzę IBL? dorobek naukowego IBL Ile danych zostało zgromadzonych w ciągu 80 lat działalności Instytutu? Ile danych przetrwało i w jakiej formie? Ile danych powstaje w ciągu jednego roku/sezonu badawczego? dostęp do wiedzy IBL Do których danych i informacji dostęp jest możliwy? Kto ma dostęp? Czy dostęp do informacji spełnia nowoczesne standardy? wiedza IBL jako źródła przewagi na rynku naukowym Kierunki badań? Metody badań? Usługi badawcze? wiedza IBL jako produktu Czy jest popyt na wiedzę IBL?

6 - przedstawienie głównych założeń projektu w świetle obowiązujących, strategicznych dokumentów unijnych, krajowych i sektorowych Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna Państwa do 2020r. (2004) Program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013 (2007) 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego na lata 2007-2013 Narodowy Program Foresigt POLSKA 2020 (2008) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 Polityka Leśna Państwa (1997) Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna Państwa do 2020r. (2004) Program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013 (2007) 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego na lata 2007-2013 Narodowy Program Foresigt POLSKA 2020 (2008) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013 Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 Polityka Leśna Państwa (1997)

7 Projekt otrzymał dofinasowanie ze środków UE w latach 2010 - 2013 Projekt otrzymał dofinasowanie ze środków UE w latach 2010 - 2013

8 Elementy LCI CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO INFORMACJI INFORMACJI NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI INFORMACJI TRANSFERWIEDZYTRANSFERWIEDZY

9 CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL -Inwentaryzacja zasobów: -Bazy danych w formie cyfrowej, -Bazy danych w formie analogowej, -Digitalizacja zasobów: -Migracja i integracja zasobów cyfrowych, -Przetworzenie zasobów analogowych, -Zabezpieczenie danych;

10 -System Szkoleń: -LCI – 40 dni; -Statistica – 15 dni; -Gis – 32 dni; -SILP, LMN – 10 dni; -Inne (Lidar, Plone, ERDAS, zarządzanie projektem ) 20 dni; -610 osób CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL

11 -Oprogramowanie: -dedykowane – platforma informacyjna 1 sztuka ; -producenta – 170 licencji; -Sprzęt: -biurowy – 125 sztuk; -„Serwerownia” – 25 sztuk; CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY

12 -Operacyjne bazy danych; -Hurtownia danych; -Portal www; -Portal GIS; -E – learning; -Wyszukiwarka -Kolektory danych; CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI INFORMACJI

13 Uwarunkowania formalno-prawne; Metadane/Dane; Odbiorcy: Pracownicy IBL, Partnerzy, Społeczeństwo, „Cykl życia” projektu badawczego CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI INFORMACJI ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO INFORMACJI INFORMACJI TRANSFER WIEDZY

14 CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANIAINFORMACJI ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO INFORMACJI Odbiorcy TRANSFER WIEDZY - Metadane/Dane; - Projekt Realizowany/Zakończony; Zróżnicowanie dostępu; Zdefiniowanie odbiorcy; Zintegrowanie metadanych; Analizę zapytań do LCI; Zintegrowanie zasobów;

15 CYFRYZACJA ZASOBÓW IBL ROZWÓJ KADRY NAUKOWEJ IBL MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY NARZĘDZIA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI INFORMACJI ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO INFORMACJI INFORMACJI TRANSFER WIEDZY ZARZĄDZANIE SPOTKANIEM ZARZĄDZANIE SPOTKANIEM ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI MODUŁ WYDAWNICTW MODUŁ WYDAWNICTW MODUŁ WWW MODUŁ WWW E-SEKRETARIAT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI

16 METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2: Metodyczne przeprowadzenie projektu od początku do jego zakończenia (z sukcesem); KONTROLA UZASADNIENIA BOZNESOWEGO; Metodyka „mile widziana” przez EU i krajowe instytucje zarządzające środkami europejskimi.

17 Dziękujemy za uwagę…


Pobierz ppt "III SESJA ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL „Strategia rozwoju lasów i leśnictwa w Polsce do roku 2030” Leśne Centrum Informacji - transfer wiedzy o środowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google