Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi socjalne dla osób starszych w Helsinkach Päivi Riikonen Satu Vihersaari-Virtanen 15.9.-16.9.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi socjalne dla osób starszych w Helsinkach Päivi Riikonen Satu Vihersaari-Virtanen 15.9.-16.9.2011."— Zapis prezentacji:

1 Usługi socjalne dla osób starszych w Helsinkach Päivi Riikonen Satu Vihersaari-Virtanen 15.9.-16.9.2011

2 DEPARTAMENT USŁUG SOCJALNYCH Rada Opieki Socjalnej Dyrektor ds. Usług Socjalnych Dział Osób Starszych Dyrektor ds. Usług na Rzecz Osób Starszych Domy opieki i usługi mieszkaniowe Domy z całodobową opieką Domy opieki Samodzielne zakwaterowanie Praca socjalna i praca na rzecz społeczeństwa Praca socjalna Praca na rzecz społecz- ności Centra usług Zajęcia dzienne Ocena potrzeby usług Wsparcie dla opiekunów rodzin Centrum Zdrowia Opieka Domowa Inne Usługi Zdrowotne Struktura organizacyjna Rada ds. zdrowia Dyrektor ds. Usług zdrowotnych Opieka Długo- terminowa

3 Organizacja usług socjalnych Komitet ds.Usług Socjalnych Dyrektor ds. Usług Socjalnych Obszary działania Dział ds. Dzieci i RodzinyOpieka dzienna nad dziećmi Usługi dla rodzin z dziećmi Organ odwoławczy I Instancji Usługi na rzecz Osób Dorosłych Usługi na rzecz osób dorosłych Organ odwoławczy II Instancji Usługi na rzecz Osób Dorosłych Sekcja Szwedzka Organ odwoławczy Usługi na rzecz Osób StarszychUsługi na rzecz Osób starszych Centrum zarządzania i rozwoju

4 Usługi na rzecz osób starszych Zakład Usług Socjalnych zapewnia bezpieczne i godne życie ludziom starszym. „Żyj i starzej się bezpiecznie” “Starzenie się u siebie”

5 Starzenie się u siebie Zgodnie z terminem „Starzenie się u siebie”, poszukuje się rozwiązań umożliwiających seniorom życie we własnych domach w znajomym środowisku. Dzięki rozwiązaniom „Starzenie się u siebie”, starszy człowiek nie musi się przenosić kiedy rodzaj opieki musi się zmienić. Dalsze życie we własnym mieszkaniu wspierane jest poprzez różne rozwiązania.

6 Usługi na Rzecz Osób Starszych Usługi na rzecz osób starszych mieszkających we własnych domach Wsparcie dla opiekunów rodzin Zajęcia dzienne Ośrodki usług i rekreacji Zakwaterowanie osób starszych, usługi mieszkaniowe, domy seniora

7 Usługi na rzecz osób starszych mieszkających w domach Celem usług na rzecz osób starszych jest zapewnienie, iż seniorzy w wieku powyżej 65 lat są w stanie samodzielnie sobie poradzić i zamieszkiwać w swoich domach Pracownicy i instruktorzy socjalni z lokalnych społecznych ośrodków pracy określają potrzeby osób starszych jak również instruują, kierują, wspierają i rozwiązują problemy socjalne swoich klientów.

8 Usługi na rzecz osób starszych mieszkających we własnych domach Pracownicy socjalni pomagają w sporządzeniu podań z prośbą o remont (specjalne grupy wspierające niepełnosprawnych zajmują się podaniami osób z głębokim stopniem niepełnosprawności) oraz ocenę sytuacji kiedy osoby starsze nie są w stanie poradzić sobie w domach nawet z pomocą. Instruktorzy socjalni ze społecznych centrów pracy zapewniają wsparcie oraz poszukują rozwiązań różnych życiowych problemów wraz z osobą starszą. W skład usług wchodzą wizyty domowe i zajęci z grupą bezpośrednią. Na przykład pomagają w sporządzaniu podań z prośbą o zasiłki lub badania pamięci.

9 Usługi na rzecz osób starszych mieszkających we własnych domach Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 75 rok życia jest uprawniony do oceny swoich potrzeb w zakresie usług socjalnych. Ocena jest dokonywana przez pracownika socjalnego w trakcie wizyty domowej i jeśli jest to konieczne z pomocą pracownika opieki domowej. Pracownicy i instruktorzy socjalni składają coroczne, zapobiegawcze wizyty domowe osobom w wieku 75 lat, którzy nieregularnie korzystają z usług socjalnych i zdrowotnych.

10 Wsparcie dla opiekunów rodzin Osoba, która opiekuję się osobą starszą w domu może otrzymać wsparcie, którego zakres jest uzależniony od tego jak czasochłonna i wymagająca jest ta opieka. Opiekunem może by najbliższy członek rodziny, krewny lub inna bliska osoba. Wsparcie dla opiekuna rodzinnego również obejmuje usługi wspierające postanowienia opiekuna.

11 Zajęcia dzienne Celem zajęć dziennych jest pomoc seniorom pozostającym w domu i wsparcie w codziennym życiu opiekuna rodziny. Zajęcia dzienne dla osób starszych polegają na opiece rehabilitacyjnej przeznaczonej głównie dla osób będących pod opieką rodzin i osób cierpiących na problemy z pamięcią. Zajęcia dzienne oferują wsparcie ludziom starszym, którzy mieszkają we własnych domach. Składają się one na podróże pomiędzy domem a ośrodkiem oferującym zajęcia, posiłki oraz same zajęcia. Osoby w grupach są narodowości fińskiej lub szwedzkiej.

12 Ośrodki usług i rekreacji Ośrodki usług i rekreacji oferują emerytom i bezrobotnym możliwość zatroszczenia się o swoje dobre samopoczucie. Jest 12 ośrodków oferujących rożnego rodzaju zajęcia i usługi takie jak koła hobbistyczne i przedmiotowe, zajęcia ruchowe, grupy wsparcia i doradztwo. Dodatkowo wszystkie ośrodki posiadają stołówki wydające posiłki

13 Zakwaterowanie osób starszych, usługi mieszkaniowe, domy seniora Celem usług mieszkaniowych i domów seniora jest zapewnienie opieki ludziom starszym wymagającym całodobowej opieki. Pracownicy Departamentu Usług Socjalnych i socjalnego ośrodka pracy, we współpracy z personelem ośrodka zdrowia, doradzają seniorom w zakresie usług mieszkaniowych i usług domów spokojnej starości jeśli chodzi zarówno o krótkie okresy leczenia lub długoterminowy pobyt lub opiekę.

14 Rehabilitacja i ocena potrzeb Wiele rodzajów usług, usługi profilaktyczne Opieka rehabilitacyjna: ocena sprawności fizycznej, psychicznej i dostępnych zasobów. Na podstawie stanu zdrowia i możliwości rehabilitacji przygotowuje się osobisty plan opieki dla poprawy sprawności

15 Ocena jakości usług Resident Assesment Instrument =RAI RAI to kompleksowy system służący ocenie i poprawie jakości opieki i usług W ramach systemu różne zadania, jak planowanie opieki, zarządzanie, podejmowanie decyzji są wyskalowane Oceny i poprawy jakości opieki Ocena zapotrzebowania na dodatkowe środki Opracowanie systemu opłat

16 RAI: Zmniejszenie izolacji społecznej

17 Liczba osób starszych w Helsinkach 17

18 Wyzwania stojące przed organizacjami zajmującymi się opieką nad osobami starszymi w Helsinkach Wzrost kosztów Zarządzanie usługami dla osób starszych Funkcjonalność sieci usług Mnogość osób wymagających całodobowej opieki (zmiana struktury opieki) Rozwój nowych form współpracy w dotychczasowym modelu współpracy (wsparcie opieki domowej, woluntariat)


Pobierz ppt "Usługi socjalne dla osób starszych w Helsinkach Päivi Riikonen Satu Vihersaari-Virtanen 15.9.-16.9.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google