Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja na temat projektu informatycznego „Centralizacja przetwarzania danych” V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja na temat projektu informatycznego „Centralizacja przetwarzania danych” V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych."— Zapis prezentacji:

1 Informacja na temat projektu informatycznego „Centralizacja przetwarzania danych” V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych Rogów, 14 września 2010

2 2 Powody dla których podjęto temat: Konieczność wymiany sprzętu (serwerów) Wiek- używane od 10 lat Wydajność bazy danych- coraz większe bazy wpływają na niezadowalającą wydajność a przez to komfort, a czasami możliwość pracy Serwis- kłopoty z znalezieniem firm chętnych do konserwacji sprzętu Wzrastające wymagania wobec aplikacji i konieczność jej rozbudowy o nowe, zgłaszane przez użytkowników funkcjonalności Wydajność aplikacji- funkcjonująca od 14 lat aplikacja była rozwijana i uzupełniana o nowe funkcyjnie (wynikające z zgłaszanych potrzeb merytorycznych). Powstało wiele aplikacji korzystających z bazy danych Systemu LAS. Ich coraz większa ilość oraz fakt, że funkcjonują poza systemem LAS wpływa na zmniejszającą się wydajność całego SILP. zmieniające się otoczenie technologiczne: nowe wersje systemów operacyjnych, bazy danych nowe wydajniejsze komputery (serwery)

3 3 Prace które doprowadziły do wyboru realizowanego rozwiązania Wykonano (2006) dwie ekspertyzy. Wykazały one konieczność wymiany systemu oraz przyjęły, jako docelowe, dążenie do rozwiązania opartego o jedno centrum przetwarzania danych. Z powodów ekonomicznych oraz technologicznych, jako wariant przejściowy, wskazano rozwiązanie oparte o przetwarzanie danych na poziomie RDLP. Przygotowano i przedstawiono kierownictwu LP dwie koncepcje: Pozostawienie serwerów w n-ctwach – wymiana sprzętu, systemu operacyjnego i bazy danych (koszt realizacji ok. 20 mln zł) Przeniesienie centrum przetwarzania danych do RDLP – wymiana sprzętu, systemu operacyjnego i bazy danych oraz modyfikacja aplikacji (koszt realizacji ok. 18 mln zł). Zaakceptowane zostało rozwiązanie związane z przeniesieniem centrum przetwarzania danych do RDLP. Przygotowane zostały dokumentacje niezbędne do realizacji projektu. Zostały one poddane ocenie przez rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Dokumentacje te były podstawą do przeprowadzenia negocjacji a następnie zawarcia umów z wykonawcą projektu firmą ProHolding. 1 lutego 2008 roku podpisano umowę na realizację zadania

4 4 Zrealizowane prace Centralizacja przetwarzania danych na poziomie RDLP (wybrane najważniejsze elementy) Połączenie baz jednostek (n-ctw, zakładów) i zdalna praca Modyfikacja aplikacji poprzez włączenie do niej elementów aplikacji „satelickich” np. włączenie planowania z Acera, sprawozdawczości programu SPRAW czy raportów Połączenie baz opisowych z bazami geometrycznymi (Leśną Mapą Numeryczną) Przygotowanie interface graficznego dla części funkcji aplikacji (przeglądanie opisu taksacyjnego, system planów, raporty) Centralny (na poziomie DGLP) system planów Centralna baza (na poziomie DGLP) wybranych elementów opisu taksacyjnego i LMN (bez integracji z ortofotomapami) Bieżące utrzymanie systemu Modyfikacje wynikające z zmian prawa (zewnętrznego i wewnętrznego) oraz potrzeb zgłaszanych przez użytkowników

5 5 Zmiana zakresu centralizacji – jedno centrum przetwarzania danych dla całych LP Wyniki pilotażu, przeprowadzone testy oraz zmiana technologii transmisji danych pozwoliły na podjęcie decyzji o przyjęciu rozwiązania docelowego czyli opartego o jedno centrum przetwarzania danych Włączenie do projektu centralizacji oprogramowania hurtowni danych

6 6 Harmonogram realizacji Maj 2008 – pilotaż umożliwiający określenie wymagań wobec sieci WAN, technicznych sprzętu oraz związanych z wyposażeniem pomieszczeń serwerowni. Połączenie baz geometrycznych z bazami opisowymi. Marzec 2009 – uruchomienie pilotażu (jeszcze w niepełnej funkcjonalności) w N-ctwie Brzozów z RDLP Krosno oraz N-ctwie Płońsk z RDLP Warszawa. Kwiecień do lipiec 2009 migracja 66 jednostek z RDLP Szczecinek i RDLP Gdańsk (wszystkie jednostki) oraz RDLP Krosno i RDLP Warszawa – celem podstawowym jest określenie ostatecznych wymagań technicznych wobec sprzętu. Do czerwca 2010 dostawy sprzętu i oprogramowania. Rozpoczęcie procesu migracji baz z n-ctw. Październik/Listopad 2010 zakończenie procesu migracji.

7 7 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 02-362 Warszawa sekretariat@lasy.gov.pl tel. +48 22 322 33 44, fax +48 22 233 44 55 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja na temat projektu informatycznego „Centralizacja przetwarzania danych” V Krajowa Konferencja System Informacji Przestrzennej w Lasach Państwowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google