Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„e-Gdańsk – europejska metropolia on-line” Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„e-Gdańsk – europejska metropolia on-line” Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line” Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Cele projektu Rozwój powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu w osiedlach zamieszkanych przez duże skupiska mieszkańców zagrożonych wykluczenem cyfrowym Rozwój powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu w osiedlach zamieszkanych przez duże skupiska mieszkańców zagrożonych wykluczenem cyfrowym Wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla: Wykorzystanie nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych dla: udostępnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom pakietu usług administracyjnych w ramach platformy e-urządudostępnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom pakietu usług administracyjnych w ramach platformy e-urząd możliwości korzystania nowo powstałym przedsiębiorstwom z usług w ramach platformy e-gospodarkamożliwości korzystania nowo powstałym przedsiębiorstwom z usług w ramach platformy e-gospodarka udostępnienia pracownikom, osobom poszukującym pracy, uzupełniającym kwalifikacje i pracodawcom pakietu usług on-line e-pracaudostępnienia pracownikom, osobom poszukującym pracy, uzupełniającym kwalifikacje i pracodawcom pakietu usług on-line e-praca Poprawa efektywności pracy administracji miasta przez stworzenie platformy integracyjnej dla wszystkich usług publicznych w ramach portalu www.gdansk.pl Poprawa efektywności pracy administracji miasta przez stworzenie platformy integracyjnej dla wszystkich usług publicznych w ramach portalu www.gdansk.pl

3 W ramach projektu „e-Gdańsk-europejska metropolia on-line” realizowane są następujace zadania: Portal integracyjny on-line Furtki internetowe Infrastruktura techniczna (back office)

4 Portal integracyjny on-line W skład portalu wchodzą:  Serwis internetowy e-urząd  Serwis internetowy e-gospodarka  Serwis internetowy e-praca Cele portalu: rozszerzenie ilości spraw możliwych do zrealizowania przez Internet dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów rozszerzenie ilości spraw możliwych do zrealizowania przez Internet dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów integracja usług administracyjnych urzędu z zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem i oferowaniem pracy. Cel realizowany we współpracy z podmiotami rozpoczynającymi działalność gospodarczą oraz z Powiatowym Urzędem Pracy integracja usług administracyjnych urzędu z zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem i oferowaniem pracy. Cel realizowany we współpracy z podmiotami rozpoczynającymi działalność gospodarczą oraz z Powiatowym Urzędem Pracy integracja z obecnym systemem www.gdansk.pl oraz Biuletynem Informacji Publicznej integracja z obecnym systemem www.gdansk.pl oraz Biuletynem Informacji Publicznej

5 Furtki internetowe Cele: przybliżenie urzędu do mieszkańców w peryferyjnych częściach miasta przybliżenie urzędu do mieszkańców w peryferyjnych częściach miasta możliwość załatwiania wybranych spraw, a docelowo większości spraw i usług szeroko rozumianej administracji publicznej możliwość załatwiania wybranych spraw, a docelowo większości spraw i usług szeroko rozumianej administracji publicznej usytuowanie w różnych miejscach miasta – Centrach Obsługi Mieszkańców, w Radach Osiedli - odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego pomieszczenia, w którym będzie można uzyskać przez Internet informację o tym, co i jak można załatwić w Urzędzie Miejskim, wypełnić i wysłać odpowiedni formularz, w przyszłości wnieść żądaną opłatę, uzyskać wydruk dokumentu lub mapy, przesłać swoją opinię. Docelowo powstanie 30-40 furtek internetowych. usytuowanie w różnych miejscach miasta – Centrach Obsługi Mieszkańców, w Radach Osiedli - odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego pomieszczenia, w którym będzie można uzyskać przez Internet informację o tym, co i jak można załatwić w Urzędzie Miejskim, wypełnić i wysłać odpowiedni formularz, w przyszłości wnieść żądaną opłatę, uzyskać wydruk dokumentu lub mapy, przesłać swoją opinię. Docelowo powstanie 30-40 furtek internetowych.

6 Infrastruktura techniczna (back-office) Cele : rozbudowa zaplecza technicznego (back-office) Urzędu Miasta poprzez: rozbudowa zaplecza technicznego (back-office) Urzędu Miasta poprzez: - zakup sprzętu komputerowego (stacje robocze, serwery, - zakup sprzętu komputerowego (stacje robocze, serwery, pamięci masowe) pamięci masowe) - zakup urządzeń aktywnych i zabezpieczających do sieci - zakup urządzeń aktywnych i zabezpieczających do sieci - rozbudowanie obecnych aplikacji oraz dodanie do nich - rozbudowanie obecnych aplikacji oraz dodanie do nich nowych funkcjonalności nowych funkcjonalności Do realizacji koncepcji „e-Gdańsk-europejska metropolia on-line” niezbędna jest rozbudowa zaplecza technicznego (back-office).

7 Planowane rezultaty Jednostki organizacyjne miasta Gdańsk funkcjonujące w osiedlach otrzymają szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu Jednostki organizacyjne miasta Gdańsk funkcjonujące w osiedlach otrzymają szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do Internetu Nowe platformy serwera zostaną uruchomione w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańsk Nowe platformy serwera zostaną uruchomione w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańsk Bazy danych będą udostępniały oferty pracy, oferty osób poszukujących pracy, oferty podmiotów obsługujących firmy, oferty szkoleń i instytucji szkoleniowych Bazy danych będą udostępniały oferty pracy, oferty osób poszukujących pracy, oferty podmiotów obsługujących firmy, oferty szkoleń i instytucji szkoleniowych Nowo powstające firmy uruchomią strony internetowe w portalu www.gdansk.pl Nowo powstające firmy uruchomią strony internetowe w portalu www.gdansk.plwww.gdansk.pl Nowe usługi zostaną udostępnione w ramach platform: Nowe usługi zostaną udostępnione w ramach platform: e-urząd, e-gospodarka, e praca

8 www.gdansk.pl portal integracyjny on-line e-urząde-gospodarkae-praca e-usługi komunalnee-turystykae-nauka e-społeczność e-zdrowie e-kultura Internet Furtki internetowe (dostęp do usług dla osób bez dostępu do Internetu lub nieumiejących korzystać z Internetu) Mieszkańcy Turyści Firmy Organizacje społeczne Schemat funkcjonowania projektu „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line”

9 Realizacja projektu „e-Gdańsk” przyczyni się do rozwoju społecznego i gospodarczego Gdańska poprzez: Poprawę warunków dostępu do Internetu w osiedlach miasta oraz lokalizacjach Centrum Obsługi Mieszkańców Poprawę warunków dostępu do Internetu w osiedlach miasta oraz lokalizacjach Centrum Obsługi Mieszkańców Poprawę dostępu do informacji publicznej dzięki rozbudowie i modernizacji miejskich zasobów informacyjnych i uruchomieniu punktów dostępowych (furtki internetowe) w osiedlach Poprawę dostępu do informacji publicznej dzięki rozbudowie i modernizacji miejskich zasobów informacyjnych i uruchomieniu punktów dostępowych (furtki internetowe) w osiedlach Uruchomienie nowych usług on-line w ramach trzech platform integracyjnych: e-urząd, e-praca, e-gospodarka Uruchomienie nowych usług on-line w ramach trzech platform integracyjnych: e-urząd, e-praca, e-gospodarka Powstanie nowych miejsc pracy w obszarze nowej gospodarki Powstanie nowych miejsc pracy w obszarze nowej gospodarki Poprawę warunków funkcjonowania nowo powstających firm Poprawę warunków funkcjonowania nowo powstających firm

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„e-Gdańsk – europejska metropolia on-line” Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google