Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o."— Zapis prezentacji:

1 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Banko-map w nadleśnictwie serwer mapowy eLAS Piotr Kyc Nadleśnictwo Wałbrzych

2 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 1.Definicja serwera eLAS. 2.Wdrażanie serwera eLAS w Lasach Państwowych. 3.Funkcjonalność serwera eLAS. 4.Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie. 5.Wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania aplikacji eLAS w nadleśnictwie. 6.Zamierzenia na przyszłość.

3 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S eLAS - oprogramowanie serwerowe udostępniające użytkownikom dostęp do map i systemu raportów LAS. System wykorzystuje powszechną technologię WEB. - do pracy z oprogramowaniem wymagany jest tylko system windows i przeglądarka stron www, - oprogramowanie nie wymaga instalacji po stronie użytkownika, - nie jest wymagane stałe i szybkie łącze z serwerem, - użytkownik końcowy nigdy nie ma dostępu bezpośredniego do baz danych LAS a jedynie do "wydrukowanego" na stronie www raportu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - serwer może działać na dowolnym komputerze z systemem Windows 2000 lub nowszym, z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Internet Server i Microsoft.NET Framework 1.1. - System nie ma specjalnych wymagań sprzętowych. Jednakże im szybszy serwer i im większa jego pamięć - tym szybciej będzie działał system eLAS. - Serwer eLAS musi mieć możliwość podłączania do systemu LAS (baza Forest) w celu pobierania danych.

4 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Biuro nadleśnictwa Serwer unix (linux) Serwer eLAS) RDLP replikacja leśnictwa Stanowisko leśniczego Stanowiska w biurze Schemat udostępnienia serwera eLAS (koncepcja wstępna)

5 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Biuro nadleśnictwa Serwer unix (linux) RDLP leśnictwa Stanowiska w biurze Schemat udostępnienia serwera eLAS (koncepcja ostateczna) Serwer eLAS) Transfer danych

6 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wdrażanie intranetowego serwera eLAS w Lasach Państwowych 2004r. - testowanie oprogramowania na terenie RDLP Gdańsk – nadleśnictwo Kaliska. Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16.02.2004 r. „Zakup i wdrożenie internetowego serwera mapowego w wybranych jednostkach Lasów Państwowych” Opracowanie specyfikacji zamówienia, zakresu funkcjonalności oprogramowania – udział członków Zespołu Zadaniowego ds. LMN pod kierownictwem Pana Piotra Smiatacza. Podpisanie umowy z firmą TatukGIS i zakup 200 licencji dla nadleśnictw w całym kraju. 2005r. - wdrażanie serwera eLAS w nadleśnictwach w poszczególnych Dyrekcjach Regionalnych.

7 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wdrażanie intranetowego serwera eLAS w Lasach Państwowych Pismo DGLP nr OI-0400-01-10-11/05 z dnia 4.07.2005r. - II etap wdrożenia Leśnego Internetowego Serwera Mapowego eLAS szczeblu nadleśnictw. Zweryfikowano stan mapy w nadleśnictwach poprzez kontrolę warstw w strukturze aktualizacji. Wytypowano 46 nadleśnictwa, które Zespół ds. LMN wsparł aktywnie w tworzeniu warstw pochodnych, niezbędnych do uruchomienia serwera eLAS Październik 2005r. - wydano 83 licencje w I transzy dla nadleśnictw, które spełniły warunek wykonania warstw pochodnych z pomocą Zespołu ds. LMN lub we własnym zakresie. Styczeń 2006r. - wydano następne 77 licencji Czerwiec 2006 – wydano ostatnie 40 licencji na serwer eLAS

8 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wdrażanie intranetowego serwera eLAS w Lasach Państwowych

9 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wdrażanie intranetowego serwera eLAS w Lasach Państwowych

10 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wdrażanie intranetowego serwera eLAS w Lasach Państwowych

11 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS 1. Administrowanie użytkownikami. 2. Nawigacje po mapie. 3. Wyszukiwanie obiektu po adresie leśnym. 4. Uzyskanie informacji o wskazanym obiekcie (opis taksacyjny, plany). 5. Wygenerowanie gotowych raportów mapowych. 6. Tworzenie własnych obiektów na mapie. 7. Wykonanie pomiaru długości lub pola powierzchni. 8. Wydruk raportu na dowolnej drukarce lub zapisanie go w postaci pliku pdf.

12 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 1. Administrowanie użytkownikami. eLAS umożliwia założenie użytkownika. Wymusza założenie hasła użytkownika. Udostępnia użytkownikowi odpowiedni raport mapowy. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

13 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 1. Administrowanie użytkownikami. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

14 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 1. Administrowanie użytkownikami. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

15 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 1. Administrowanie użytkownikami. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

16 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 2.Nawigacje po mapie. Nawigowanie na mapie umożliwia narzędzie: - zoom (ramka) - zoom dynamiczny - narzędzie przesuwania Obiekt wybrany na jednej mapie jest automatycznie odświeżany na pozostałych dostępnych raportach mapowych. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

17 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 2.Nawigacje po mapie. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

18 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 2.Nawigacje po mapie. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

19 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 3. Wyszukiwanie obiektu po adresie leśnym. Podstawowym obiektem na mapie, którego wybiera się poprzez podanie adresu leśnego jest wydzielenie. Wyboru obiektu można dokonywać również do poziomów wyższych takich jak: - Oddział - Leśnictwo - Obręb Wybór obiektu na poziomie wydzielenia udostępnia dodatkowo raport tabelaryczny taki jak np. opis taksacyjny, informacje o planach gospodarczych. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

20 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 3. Wyszukiwanie obiektu po adresie leśnym. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

21 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 4. Uzyskanie informacji o wskazanym obiekcie (opis taksacyjny, plany). Raporty mapowe takie jak mapa gospodarcza i mapa plan/wykonanie udostępniają dodatkowe informacje tabelaryczne na temat: - opisu taksacyjnego wydzielenia - planów i realizacji ich wykonania na poziomie wydzielenia Aktualność tych danych zależna jest od częstotliwości wykonywania replikacji bazy w nadleśnictwie. Przy codziennej replikacji dane takie jak np. wykonanie planów jest bieżąco aktualizowane. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

22 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 4. Uzyskanie informacji o wskazanym obiekcie (opis taksacyjny, plany). Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

23 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 4. Uzyskanie informacji o wskazanym obiekcie (opis taksacyjny, plany). Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

24 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 5. Wygenerowanie gotowych raportów mapowych. eLAS w chwili obecnej udostępnia 7 map tematycznych i tzw. mapę edycji. mapa gospodarcza mapa siedliskowa mapa drzewostanowa mapa plan/wykonanie mapa ochronności mapa genetyki mapa łowiectwa Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

25 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 5. Wygenerowanie gotowych raportów mapowych. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

26 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 6. Tworzenie własnych obiektów na mapie. Mapa Edycja Danych umożliwia tworzenie własnych obiektów użytkownika takich jak: - punkty - linie - poligony Tworzone obiekty przy pomocy programu gml2shp, stanowiącego dodatkowy element włączony w aplikacje eLAS, mogą być przekonwertowane na format shp, w którym zapisywane są warstwy numeryczne wg standardu LMN Nowoutworzone obiekty mogą być wykorzystane do uzupełniania i aktualizowania istniejących warstw w nadleśnictwie Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

27 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 6. Tworzenie własnych obiektów na mapie. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

28 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 6. Tworzenie własnych obiektów na mapie. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

29 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 7.Wykonanie pomiaru długości lub pola powierzchni. Narzędzia pomiaru długości i powierzchni umożliwiają: - wyliczenie długości odcinka lub łamanej składającej się z kilku odcinków z dokładnością do 1cm - obliczenie powierzchni obiektu poligonowego z dokładnością do 1 ara - wyliczenie długości obwodu poligonu z dokładnością do 1cm Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

30 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 7.Wykonanie pomiaru długości lub pola powierzchni. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

31 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 8.Wydruk raportu na dowolnej drukarce lub zapisanie w postaci pliku pdf. Dostępne raporty mapowe w eLAS można: - wydrukować na dowolnej drukarce - zapisać w postaci elektronicznej do pliku pdf Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

32 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 8.Wydruk raportu na dowolnej drukarce lub zapisanie w postaci pliku pdf. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

33 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 8.Wydruk raportu na dowolnej drukarce lub zapisanie w postaci pliku pdf. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

34 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S 8.Wydruk raportu na dowolnej drukarce lub zapisanie w postaci pliku pdf. Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS

35 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Funkcjonalność intranetowego serwera eLAS 1.Możliwość dostępu do mapy na poziomie leśnictwa. 2.Prostota obsługi umożliwia intuicyjną pracę każdemu użytkownikowi. 3.Niskie koszty na stanowisko robocze – licencja umożliwia dostęp dla nieograniczonej ilości stanowisk w nadleśnictwie. 4.Aktualizowanie danych na bieżąco poprzez proces replikacji bazy danych. 5.Możliwość uzupełniania aplikacji o nowe raporty mapowe. 6. Aktualizacja mapy o obiekty nie wymagające dokładności geodezyjnej.

36 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

37 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie 1.Drukowanie podkładów mapowych do wszelkiego typu szkiców (rębni, upraw, uznawania odnowień naturalnych itp.) 2.Udostępnianie wydruków i zapisu elektronicznego (pdf) podmiotom z zewnątrz, takim jak uczelnie, organy samorządowe itp. 3.Bardzo szybki dostęp do informacji na mapie przez pracowników terenowych – informacja o opisach taksacyjnych i zaawansowaniu planów. 4.Pomoc w projektowaniu danych do planu, takich jak ilości siatki na grodzenia, powierzchni zabiegu, odległości zrywki, dowożeniu materiałów jak sadzonki itp. 5.Aktualizacja mapy numerycznej o obiekty nie stanowiące wydzieleń, takie jak projektowane i realizowane gniazda w rębniach, dolesiane luki, kępy itp. 6.Zbieranie informacji na mapie nanoszonych przez pracowników terenowych - wykorzystywane następnie w waloryzacjach przyrodniczych, inwentaryzacjach wszelkiego typu obiektów w zarządzie i zasięgu nadleśnictwa 7.Udostępnianie materiałów źródłowych takich jak podkłady rastrowe, zdjęcia satelitarne i lotnicze większej grupie pracowników nadleśnictwa.

38 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie Drukowanie podkładów mapowych do wszelkiego typu szkiców (rębni, upraw, uznawania odnowień naturalnych itp.)

39 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Aktualizacja mapy numerycznej o obiekty nie stanowiące wydzieleń, takie jak projektowane i realizowane gniazda w rębniach, dolesiane luki, kępy itp. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

40 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Przydatność w pracy operacyjnej Straży Leśnej Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

41 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Uzupełnianie obiektów ochrony przyrody i ochrony lasu Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

42 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Uzupełnianie innych obiektów interesujących Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

43 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wszystkie obiekty nanoszone na mapę mogą uzupełniać zasób obiektów LMN nadleśnictwa. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

44 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Udostępnianie materiałów źródłowych takich jak podkłady rastrowe, zdjęcia satelitarne i lotnicze większej grupie pracowników nadleśnictwa. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

45 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Udostępnianie materiałów źródłowych takich jak podkłady rastrowe, zdjęcia satelitarne i lotnicze większej grupie pracowników nadleśnictwa. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

46 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Udostępnianie materiałów źródłowych takich jak podkłady rastrowe, zdjęcia satelitarne i lotnicze większej grupie pracowników nadleśnictwa. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

47 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Udostępnianie materiałów źródłowych takich jak podkłady rastrowe, zdjęcia satelitarne i lotnicze większej grupie pracowników nadleśnictwa. Przykłady zastosowania serwera eLAS w nadleśnictwie

48 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw W maju 2006r. Dyrekcja Generalna przesłała do nadleśnictw ankietę dotyczącą funkcjonowania intranetowego serwera eLAS w nadleśnictwach. Na ankietę odpowiedziało 137 nadleśnictw z całej Polski.

49 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Oprogramowanie GIS używane w nadleśnictwach

50 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Wykorzystanie eLAS w grupach użytkowników Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw

51 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Wykorzystanie eLas w pracy codziennej

52 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Ocena stopnia trudności obsługi intranetowego serwera eLas

53 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Najczęstsze trudności w obsłudze intranetowego serwera eLas

54 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Ocena funkcjonalności intranetowego serwera eLas

55 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Najczęściej wykorzystywane raporty mapowe w aplikacji eLas

56 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Ankieta dotycząca aplikacji eLAS – 137 ankietowanych nadleśnictw Częstotliwość wykonywania replikacji w nadleśnictwie

57 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Zamierzenia na przyszłość 1.Migracja serwera eLAS z nadleśnictw do Dyrekcji Regionalnych (17 serwerów eLAS) 2.Udostępnienie aplikacji eLAS w leśnictwie z poziomu RDLP przy zachowaniu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa danych obowiązujących w Lasach Państwowych. 3.Uzupełnienie brakujących licencji na serwer eLAS dla nadleśnictw, które w chwili obecnej jej nie posiadają. 4.Dalszy rozwój aplikacji uwzględniający potrzeby użytkownika – w oparciu m.in. o wyniki ogólnopolskiej ankiety dotyczącej eLASa 5.Rozbudowa i tworzenie nowych raportów mapowych

58 III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o w y e L A S Dziękuję Państwu za uwagę Piotr Kyc Nadleśnictwo Wałbrzych piotr.kyc@wroclaw.lasy.gov.pl


Pobierz ppt "III Konferencja SIP w LP „Stan i perspektywy wdrażania leśnej mapy numerycznej” Rogów 11-13 września 2006 r. I n t r a n e t o w y S e r w e r M a p o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google