Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PARTNERSTWO WYRÓWNANIA SZANS realizacja projektu Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PARTNERSTWO WYRÓWNANIA SZANS realizacja projektu Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników."— Zapis prezentacji:

1 PARTNERSTWO WYRÓWNANIA SZANS realizacja projektu Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników

2 Partnerzy Krajowi/Regionalni Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność” – administrator projektu Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych Starostwo Powiatowe w Olsztynie – Konwent powiatów Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network” Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Olsztyńska Wyższa szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

3 Projekt jest testowany na terenie pięciu powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego: 1.Bartoszyce 2.Szczytno 3.Pisz 4.Lidzbark Warmiński 5.Ełk Warmińsko-Mazurski province

4 Beneficjenci ostateczni Partnerstwo Wyrównania Szans w ramach projektu obejmuje swoimi działaniami: Pracodawców MŚP: - zakładów restrukturyzowanych, - zmieniających strukturę/formę prawną zakładu, - wprowadzających nowe technologie, metody, działy. Pracowników tych zakładów, a w szczególności: - osób w wieku powyżej 45 lat, - z małymi umiejętnościami poruszania się na rynku pracy, - z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, - posiadających przestarzałe zawody, - z wykształceniem nie do wykorzystania w stosunku po potrzeb i możliwości regionu.

5 Metoda Szybkiego Reagowania Jej celem jest: Monitorowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy, Diagnozowanie potrzeb pracodawcy i pracobiorcy zakładów przechodzących zmiany strukturalne, Podejmowanie wspólnych działań wspierających, ale i wyprzedzających przewidywane zmiany lub zagrożenia.

6 PME Planowanie Monitorowanie Ewaluacja

7 PLANOWANIE 1. Na kim się skupiamy? 2. Jakie są ich główne problemy? 3. Jakie problemy chcemy zgłosić w następnym roku? 4. Jakie rezultaty (usprawnienia w obecnej sytuacji) chcemy osiągnąć? 5. Jakie działania powinniśmy podjąć, aby osiągnąć te rezultaty? 6. Kiedy powinniśmy podjąć te działania? 7. Kto podejmie te działania? 8. Jakie ludzkie i fizyczne środki są nam niezbędne do osiągnięcia rezultatów? 9. Ile te działania będą kosztowały? 10. Jakie zewnętrzne warunki są konieczne, aby osiągnąć rezultaty?

8 Problem dostrzeżony: (odpowiedź na pytanie 3) Zamierzony rezultat1: (odpowiedź na pytanie 4) Kto odniesie korzyści z osiągniętego rezultatu? (odpowiedź na pytanie 4) Jaki będzie rezultat dla nich? (odpowiedź na pytanie 4) Działania: (odpowiedź na pytanie 5) Wprowadzenie działań Kiedy działania zostaną wprowadzone? (odpowiedź na pytanie 6) Kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie? (odpowiedź na pytanie 7) Wymagane środki (odpowiedź na pytanie 8) Koszty (odpowiedź na pytanie 9) 1,1 1,2 1,3 1,4 Itd… Koszt całkowity

9 Wyszczególnienie pytań planowania dotyczących zewnętrznych i wewnętrznych warunków Ogólne pytania planowania Skoncentrowanie na pracownikach Skoncentrowanie na własnej organizacji 1. Na kim się koncentrujemy? Na jakich pracownikach koncentrujemy się? Na której branży lub organizacji koncentrujemy się? 2. Jakie są ich główne problemy? Jakie są ich główne problemy związane z sytuacją pracy? Z jakimi podstawowymi problemami organizacji spotykamy się? 3. Jakie problemy chcemy podjąć w roku następnym? Jakie problemy związane z sytuacją pracy chcemy podjąć w następnym roku? Jakie problemy związane z organizacją chcemy podjąć w następnym roku? 4. Jakie rezultaty (polepszenie aktualnej sytuacji) chcemy osiągnąć w ciągu następnego roku? Jakie zewnętrzne rezultaty (usprawnienia związane z sytuacją pracy) chcemy osiągnąć w ciągu następnego roku? Jakie wewnętrzne rezultaty (usprawnienia związane z samą organizacją) chcemy osiągnąć w ciągu następnego roku?

10 Kolory odpowiadają różnym znaczeniom Odpowiedź na pytanieZagadnienieKolor karty 1 Grupa docelowaCzerwony 2,3 Problemy zidentyfikowane oraz uznane za najważniejsze Żółty 4 Zamierzone rezultatyZielony 5 Działania związane z określonymi rezultatami Biały 6,7,8,9 Modalność działańNiebieski 10 Konieczne sprzyjające warunki zewnętrzne Czerwony

11 Monitorowanie 1.W jakim stopniu działania zostały przeprowadzone zgodnie z planem? 2.W jakim stopniu działania zostały przeprowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem? 3.W jakim stopniu działania zostały przeprowadzone przez wyznaczone do procesu wdrażania osoby? 4.W jakim stopniu działania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ludzkich i fizycznych środków? 5.W jakim stopniu działania zostały przeprowadzone zgodnie z kosztami budżetu? 6.W jakim stopniu działania przyniosły korzyści związane z osiągnięciem zamierzonego rezultatu?

12 Ewaluacja 1.Co osiągnęliśmy? Jakie były koszty? 2.Czy rezultat został osiągnięty zgodnie z planem? 3.Czy zmieściliśmy się w granicach budżetu? 4.Czy jesteśmy zadowoleni z rezultatów? 5.Co poszło dobrze? Co nie poszło dobrze? Dlaczego? 6.Czego się nauczyliśmy? 7.Co zmienimy w procesie planowania lub/i wdrażania następnym razem?

13 Dziękujemy za uwagę www.partnerstwo.net


Pobierz ppt "PARTNERSTWO WYRÓWNANIA SZANS realizacja projektu Wspieranie zakładów restrukturyzowanych i ich pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google