Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA SZANSA Projekt umożliwiający powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach z terenu Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA SZANSA Projekt umożliwiający powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach z terenu Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego."— Zapis prezentacji:

1 NOWA SZANSA Projekt umożliwiający powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach z terenu Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego

2 Działanie 6.3 w ramach SPO KL
Równość szans dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

3 BENEFICJENT: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ul. Toruńska 147

4 Czas trwania projektu :
1 grudnia 2007r. – 30 czerwca 2009r.

5 Obszar realizacji : Bydgoszcz i Powiat Bydgoski

6 Grupa docelowa : Osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, Filii Solec Kujawski, Filii Koronowo pozostające w ewidencji PUP powyżej 24 miesięcy, posiadający niskie kwalifikacje

7 Najważniejsze działania w projekcie :
Przeprowadzenie rekrutacji, Przeprowadzenie doradztwa indywidualnego w ramach Indywidualnego Planu Działania, Przeprowadzenie doradztwa grupowego, Objęcie pośrednictwem pracy, Przeprowadzenie szkolenia (teoretycznego oraz praktycznego), Zorganizowanie stażu/ przygotowania zawodowego.

8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ETAPY PROMOCJA REKRUTACJA
DORADZTWO INDYWIDUALNE DORADZTWO GRUPOWE POŚREDNICTWO SZKOLENIA TEORETYCZNE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE/ STAŻ EGZAMINY TEORETYCZNE +PRAKTYCZNE LISTY BENEFICJENTÓW MONITORING EWALUACJA SPRAWOZDAWCZOŚĆ PÓŁROCZNA SPAWOZDAWCZOŚĆ ROCZNA SPRAWOZDAWCZOŚĆ KOŃCOWA WNIOSKI O PŁATNOŚĆ SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE AUDYT WEWNĘTRZNY AUDYT ZEWNĘTRZNY

9 Promocja projektu : Promocja prowadzona na terenie PUP oraz podległych Filii przez cały okres trwania projektu, Lokalne media, Strona , Tablice ogłoszeń, Spotkania z pracodawcami Konferencje, seminaria, Materiały promocyjne z logo EFS oraz UE, np. ulotki, plakaty, standy, kalendarze, itd.

10 Planowany budżet projektu
Ogólny koszt projektu: 300 tys. Wydatki osobowe: Wydatki beneficjentów: Inne wydatki:


Pobierz ppt "NOWA SZANSA Projekt umożliwiający powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach z terenu Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google