Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOCAL JOB CREATION: POLSKA Kluczowe wnioski i zalecenia wynikające z projektu OECD LEED Local Job Creation Project 12 lipca, 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOCAL JOB CREATION: POLSKA Kluczowe wnioski i zalecenia wynikające z projektu OECD LEED Local Job Creation Project 12 lipca, 2016."— Zapis prezentacji:

1 LOCAL JOB CREATION: POLSKA Kluczowe wnioski i zalecenia wynikające z projektu OECD LEED Local Job Creation Project 12 lipca, 2016

2 Regulacje prawne dotyczące polityki rynku pracy i kształcenia zawodowego zapewniają elastyczność, ale… W praktyce możliwości te nie są w pełni wykorzystane z powodu zbyt słabego potencjału, niezbędnego aby rzeczywiście dostosowywać lokalne polityki do potrzeb rynku pracy Elastyczność

3 Mechanizmy adaptacji lokalnych polityk do potrzeb rynku pracy wymagają wzmocnienia Elastyczna adaptacja polityk lokalnych do potrzeb rynku pracy Mechanizmy współpracy pomiędzy szkolnictwem zawodowym i przedsiębiorstwami Realny wpływ przedsiębiorców na polityki rynku pracy Koordynacja działań różnych aktorów na poziomie lokalnym

4 Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. Cele Poprawa skuteczności i efektywności polityki rynku pracy Lepiej adresowana polityka rynku pracy Nowe rozwiązania Nagradzanie pracowników PSZ za efekty Profilowanie – przypisanie bezrobotnych do jednego z trzech profili pomocy Niezamierzone konsekwencje? Koncentracja na krótkoterminowych efektach zatrudnieniowych Ograniczanie innowacyjnych rozwiązań Kreatywne statystyki Spadek motywacji praconiwków PSZ Bardzo ograniczony dostęp do wsparcia osób z przypisnanym III profilem pomocy

5 Niewystarczające wsparcie dla grup w szczególnie trudnej sytuacji Brak szkoleń dotyczących kompetencji podstawowych Koncentracja na osobach w relatywnie lepszej sytuacji i ograniczenie dostępu do wsparcia dla osób w trudnej sytuacji Ograniczona skala działań na rzecz integracji migrantów na rynku pracy

6 Ochotnicze Hufce Pracy Działające w obszarze kształcenia zawodowego i rynku pracy Prowadzące całościowe programy integracji zawodowej, obejmujące pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, integrację społeczną, kształcenie zawodowe w miejscu pracy dla młodocianych, zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji Dobra praktyka

7 Lepsze dostosowywanie programów i polityk do potrzeb lokalnej gospodarki Uważne monitorowanie reformy PSZ i wprowadzenie niezbędnych ulepszeń w celu ograniczenia niezamierzonych efektów i lepszego dostosowania działań do lokalnych warunków Poprawa koordynacji działań dotyczących zatrudnienia i kompetencji na poziomie lokalnym Poprawa dostępu i wykorzystania danych na poziomie sub- regionalnym i wzmacnianie kultury ewaluacji Zalecenia

8 Zwiększenie wartości pracowników poprzez inwestycje w ich kompetencje Lepsze reagowanie kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, m.in. poprzez większe zaangażowanie przedsiębiorców w projektowanie oferty kształcenia zawodowego i w proces kształcenia Poszerzenie możliwości poprawy kompetencji podstawowych Zalecenia

9 Kierowanie działań do sektorów generujących zatrudnienie i inwestowanie w jakość miejsc pracy Koncentracja na lepszym wykorzystaniu kompetencji pracowników i organizacji pracy w przedsiębiorstwach Promowanie rozwoju gospodarczego, który pozwala na włączania grup marginalizowanych, przyczynia się do poprawy jakości miejsc pracy, w tym także poprzez bardziej strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych Zapewnienie młodzieży i dorosłym adekwatnych informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, uwzględniających potrzeby lokalnych rynków pracy Zalecenia

10 Włączenie społeczne Ograniczenie luk w dostępie do usług publicznych służb zatrudnienia dla osób w najtrudniejszej sytuacji, szczególnie przypisanych do trzeciego profilu pomocy Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, w szczególności dla dzieci do lat 3. Zalecenia

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Piotr Stronkowski pstronkowski@wp.pl


Pobierz ppt "LOCAL JOB CREATION: POLSKA Kluczowe wnioski i zalecenia wynikające z projektu OECD LEED Local Job Creation Project 12 lipca, 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google