Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska Augustów 9 czerwca 2016r. – Hotel Warszawa KONFERENCJA NAUKOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska Augustów 9 czerwca 2016r. – Hotel Warszawa KONFERENCJA NAUKOWA."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska Augustów 9 czerwca 2016r. – Hotel Warszawa KONFERENCJA NAUKOWA Regionalny rozwój turystyki Administracja-Biznes-Nauka Turystyka w miejscowościach uzdrowiskowych „Z miany w zagospodarowaniu przestrzeni Uzdrowiska Augustów jako doskonały przykład harmonijnego rozwoju funkcji leczniczych, turystycznych i przemysłowych”

2 1.ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U.11.73.390. z dnia 6 kwietnia 2011 r.), 2.ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z dnia 1 września 2005 r. Nr 167 poz.1399 z późn. zm), Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk 2

3 Lokalizacja polskich uzdrowisk Podział uzdrowisk ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, geograficzne i surowce lecznicze 3

4 obszar „A”, obejmujący dzielnicę lecznictwa uzdrowiskowego, preferowany do lokalizacji zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, obszar „B”, obejmujący najczęściej funkcjonujący zespół mieszkalno-usługowy stanowiący dopełnienie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej obszar „C”, obejmujący tereny, których sposób zagospodarowania ma decydujący wpływ na ochronę surowców leczniczych i klimat leczniczy uzdrowiska. Złoża surowców leczniczych mogą znajdować się w każdym obszarze ochrony uzdrowiskowej Z obszaru uzdrowiska wydzielamy: 4

5 Zasady kształtowania przestrzeni uzdrowiska Opracowanie autorskie: Dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski 5

6 Minister Zdrowia, decyzją nr 28 z dnia 09 kwietnia 2009r. potwierdził możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie chorób: ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych oraz chorób naczyń obwodowych i osteoporozy na obszarze uznanym za uzdrowisko Augustów, Obszar obejmuje miasto Augustów w granicach administracyjnych oraz pięć sołectw gminy Augustów: Ponizie, Czarnucha, Kolnica, Rzepiska i Komaszówka, w powiecie augustowskim, w województwie podlaskim. Decyzją nr 28 MZ z dnia 09 kwietnia 2009r. 6

7 Granice uzdrowiska Augustów po 2009r. Układ stref ochrony uzdrowiskowej wynikający z Decyzji nr 28 MZ z dnia 09 kwietnia 2009r. 7

8 Powierzchnia obszaru uzdrowiska (łączna stref „A”, „B” i „C”) : 3322,03 ha, (powierzchnia obszaru uzdrowiska przed zmianami – 14 605,00. ha) Nazwa uzdrowiska: Uzdrowisko Nizinne Klimatyczne Borowinowe AUGUSTÓW powiat – augustowski województwo: podlaskie Uzdrowisko nizinne borowinowe 8

9 W trakcie funkcjonowania uzdrowiska Augustów wprowadzono dwie zmiany: - w zakresie korekty granic strefy „A” ochrony uzdrowiskowej co zostało potwierdzone decyzją Ministra Zdrowia nr 66 z dnia 14 listopada 2012r.latch - w zakresie korekty granic strefy „A” ochrony uzdrowiskowej i zwiększenia liczby zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez włączenie sanatorium „Pałac na wodzie” usytuowany na działce nr 1/41, co zostało potwierdzone decyzją Ministra Zdrowia nr 66a z dnia 20 maja 2014r. Zmiany w zagospodarowaniu 9

10 Granice uzdrowiska po 2009r. Układ stref ochrony uzdrowiskowej wynikający z Decyzji nr 66a MZ z dnia 20 maja 2014r. 10

11 Brak możliwości uzyskania decyzji koncesyjnej na wydobywanie borowin ze złoża „Kolnica” Społeczny konflikt dotyczący rozwoju funkcji przemysłowo usługowej i turystyczno-uzdrowiskowej W 2014r. Augustów na liście 10 polskich uzdrowisk zagrożonych utratą statusu uzdrowiska Problemy w funkcjonowaniu 11

12 Decyzja o podziale miasta na dzielnice Zał. do uchwały Rady Miasta z 28.07.2015 r. 12

13 Złoże „Silikaty” wraz z terenem i obszarem górniczym borowiny leczniczej zlokalizowanej w granicach miasta Augustów (w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej”). W dniu 29 lipca 2015r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PAN w Poznaniu wydał świadectwo nr HU-1/BL-1/2015 potwierdzające właściwości lecznicze borowin ze złoża „Silikaty”. Nowe złoże surowca leczniczego 13

14 Obszar górniczy borowin „Silikaty” 14

15 Nowe granice uzdrowiska Augustów Granice Uzdrowiska Augustów potwierdzone decyzją MZ z 2015r. Ograniczenie obszaru uzdrowiska do dzielnicy „centralnej” miasta Augustów 15

16 Zmiany wpłynęły na zmniejszenie powierzchni stref: Strefy „C” ochrony uzdrowiskowej z dotychczasowej o pow. – 13 535,0 ha do 2928,07 ha Strefy „B” ochrony uzdrowiskowej z dotychczasowej o pow. 980,45 ha do 304,41 ha. Granice i powierzchnia strefy „A” ochrony uzdrowiskowej pozostaje bez zmian tj. 89,55 ha. Zmiany w oparciu o dec. MZ nr 16

17 Strefa B ochrony uzdrowiskowe Strefa B stanowiąca „bufor” ochronny strefy A, preferowany do rozwoju bazy usług turystycznych. 17

18 Strefa A ochrony uzdrowiskowej Strefa A preferowana do budowy nowych i rozbudowy istniejących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego rozwoju 18

19 Zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni uzdrowiska tj. wyodrębnienie dzielnicy–UZDROWISKO AUGUSTÓW: umożliwiły rozwój funkcji przemysłowo usługowej zlokalizowanej w dzielnicy zachód i wschód, umożliwiły rozwój funkcji turystyczno-uzdrowiskowej bez kolizji z rozwojem miasta, uspokoiły napięcia społeczne, umożliwiły pozyskanie surowca leczniczego z nowego złoża „Silikaty” (eliminacja zagrożenia utraty statusu) Posumowanie - wnioski 19

20 ZNAK GRAFICZNY AUGUSTÓW UZDROWISKO do oznakowania granic stref ochrony uzdrowiskowej A, B i C Zasady wykorzystywania znaku graficznego miasta Augustowa oraz herbu miasta Augustowa zostały określone w Uchwale nr XXII/202/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad używania herbu, pieczęci i znaku promocyjnego Gminy Miasta Augustowa w Systemie Identyfikacji Wizualnej Augustowa. 20

21 Dziękuję za uwagę zapraszam do wspólnego budowania MARKI UZDROWISKO AUGUSTÓW Dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska 21


Pobierz ppt "Dr inż. arch. Tomasz Grzegorz Ołdytowski Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Uzdrowiska Augustów 9 czerwca 2016r. – Hotel Warszawa KONFERENCJA NAUKOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google