Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

2

3 Fazy rozwoju przedsiębiorstwa (I -1866 do 1882 i II - 1883 do 1914) oraz układ wewnętrznych przestrzeni zakładów w II fazie rozwoju

4 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

5 MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI - Uchwała Nr LVII/491/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca1993 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1993 r. Nr 6, poz. 71) Rysunek Terenów szczególnej tożsamości miasta KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 Fragment rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi Uchwała Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r., z zaznaczonym zasięgiem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Drewnowską, ul. Zachodnią, ul. Ogrodową, i projektowanym przebiciem ul. Gen. L. Żeligowskiego (w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Łodzi oznaczony symbolami: V.04, V.05, V.09, V.10, V.11, VII.01, VII.02, VII.03, VII.04, VII.05) - Uchwała Nr LXIII/623/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 czerwca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1997 r. Nr 15). Plan zakłada przeznaczenie terenu objętego planem: na ogólnomiejskie cele handlowo-usługowe, usługowo-komunikacyjne, oświaty, zieleni oraz usługi handlowo- rzemieślnicze, administracyjne, gastronomiczno-hotelowe.

6

7

8 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA POWIĄZAŃ KOMPOZYCYJNYCH ZESPOŁU

9 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO ORAZ ZAMKNIĘCIE OSI ULICY GDAŃSKIEJ

10 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO

11 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ULICA OGRODOWA BRAMA GŁÓWNA ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO - BEZPOŚREDNIE SĄSIEDZTWO

12 WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU HANDLOWEGO NA ZAMKNIĘCIU OSI ULICY GDAŃSKIEJ KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU HANDLOWEGO NA ZAMKNIĘCIU OSI ULICY GDAŃSKIEJ

13 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU HANDLOWEGO NA ZAMKNIĘCIU OSI ULICY GDAŃSKIEJ

14 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 WJAZD I WEJŚCIE NA TEREN KOMPLEKSU OD STRONY UL. GDAŃSKIEJ

15 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ULICA OGRODOWA ZESPOŁ DOMÓW ROBOTNICZYCH ZAKŁADÓW I.K. POZNAŃSKIEGO

16 PRZESTRZEŃ PARKINGÓW KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 WEJŚCIE I WJAZD OD STRONY UL. DREWNOWSKIEJ

17 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 PRZESTRZEŃ PARKINGÓW

18 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 PRZESTRZEŃ PARKINGÓW

19 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 WEJŚCIE I WJAZD OD STRONY ALEI KOŚCIUSZKI

20 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

21 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

22 KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

23 Przestrzeń społeczna o walorach przestrzeni publicznej – skala założenia 1. przestrzeń placu, 2. fontanny, 3. zieleń niska KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

24 Układ wewnętrznych przestrzeni zakładów w końcu XIX w. KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

25 PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA ZESPOŁU I JEJ POWIĄZANIE ZE STRUKTURĄ MIASTA Brak hierarchii oraz strukturalizacji przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych Niezdefiniowana forma centralnego placu – Rynku Manufaktury, skala zabudowy dostosowana do pierwotnego XIX-wiecznego układu Brak czytelnych powiązań komunikacyjnych oraz kompozycyjnych z otaczającą strukturą miasta Niezdefiniowane w sposób formalny wejścia i wjazdy na teren zespołu Jednocześnie - możliwość wejścia i wjazdu na teren zespołu z każdej strony MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

26 PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MANUFAKTURY KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007

27 MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO Unikalność zagospodarowanej przestrzeni w skali miasta Koncentracja usług handlu i rozrywki w ramach niewielkiej przestrzeni

28 MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI MIEJSCA A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ KONFERENCJA NAUKOWA KOMERCJALIZACJA PRZESTRZENI – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA GDAŃSK 1-2 CZERWIEC 2007 TAJEMNICE SUKCESU KOMERCYJNEGO GENIUS LOCI miejsca jako element współtworzący unikalność rozwiązań Wykorzystanie historii miejsca oraz atrakcyjnej formy zabudowań pofabrycznych dla przyciągnięcia klientów Dbałość o detal oraz elementy małej architektury Bezpieczeństwo użytkowania Wydzielona strefa ruchu pieszego Wystarczająca ilość miejsc parkingowych


Pobierz ppt "Dr inż. arch. Małgorzata Hanzl INSTYTUT ARCHITEKTURY i URBANISTYKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA MANUFAKTURA ŁÓDŹ GENIUS LOCI A KOMERCYJNA WARTOŚĆ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google