Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków"— Zapis prezentacji:

1 Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków
nową szansą dla miasta i regionu Urząd Miasta Skierniewice Skierniewice 2014r.

2 Pierwszy Obszar Ochrony Uzdrowiskowej w województwie łódzkim

3 45 % Skierniewic uzdrowiskiem

4 Właściwości lecznicze skierniewickich słonych wód termalnych
choroby ortopedyczno-urazowe choroby układu nerwowego choroby reumatologiczne choroby skóry otyłość Fig. Pompowanie oczyszczające na odwiercie GT-2

5 CEL UTWORZENIA UZDROWISKA
Rozwój miasta i regionu poprzez wykorzystanie naturalnych zasobów przyrodniczych i walorów ziemi skierniewickiej w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego, w dbałości o środowisko oraz zdrowie ludzi. Fig. Puszcza Bolimowska oraz odwiert „Skierniewice GT-1”

6 ZASADNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU
unikatowe zasoby solankowych wód termalnych, teren inwestycyjny o pow.140 ha z możliwością wkomponowania obiektów uzdrowiskowo-rekreacyjnych w naturalną zieleń, Fig. Teren przeznaczony pod budowę kompleksu uzdrowiskowo- rekreacyjnego.

7 ZASADNOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU (cd.)
atrakcyjna lokalizacja miasta, przyznane kierunki lecznicze spójne z zapotrzebowaniem społecznym - leczenie chorób cywilizacyjnych, wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych całego regionu, wyraźny wzrost rozwoju w Polsce komercyjnych usług medycznych, szczególnie w zakresie rehabilitacji i medycyny estetycznej, turystyka medyczna - przyszłością polskiego rynku usług medycznych - ok. 4 mln zł rząd przeznaczył na promocję turystyki medycznej w latach , Jedynie 5 uzdrowisk w centralnej Polsce. Fig. Wizualizacja części projektowanego kompleksu uzdrowiskowo- rekreacyjnego.

8 Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu tzw. Poligonu
(strefa A i część strefy B ochrony uzdrowiskowej)

9 Możliwości inwestycyjne na obszarze
Szpitale uzdrowiskowe i sanatoria (gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoje noclegowe, część gastronomiczna) Zakłady przyrodolecznicze (gabinety zabiegowe, baseny lecznicze i rehabilitacyjne) Przychodnie lekarskie Gabinety rehabilitacyjne i masażu Kliniki m.in. medycyny estetycznej, leczenia otyłości, rehabilitacyjne Gabinety kosmetyczne i fryzjerskie Obiekty hotelarskie (hotele, motele, pensjonaty) Obiekty gastronomiczne (restauracje, kawiarnie, bary, itp.) Sklepy ze zdrową żywnością, produktami regionalnymi i pamiątkami Inne obiekty handlowe (o powierzchni do 400 m2 ) Inne obiekty usługowe (usługi nieuciążliwe dla środowiska) w tym: rekreacyjne i sportowe, np.: urządzenia rekreacji wodnej, sale i place zabaw, ścianki wspinaczkowe, boiska, pola golfowe, korty itp.) źródło:

10 Działania związane z tworzeniem Uzdrowiska Skierniewice - Maków
ZADANIA OSTATNIO ZREALIZOWANE: stworzenie stron internetowych dotyczących projektu uzdrowiskowego: otrzymanie statusu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej nadanie statutu obszarowi Ochrony Uzdrowiskowej powołanie Komisji Uzdrowiskowej: 7 członków – 5 ze Skierniewic, 2 z Makowa, podpisanie umowy na dokumentację projektową podstawowej infrastruktury technicznej, uzgodnienie z Ministerstwem Zdrowia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skierniewice, uzyskanie zapewnienia możliwości przyłączenia i dostarczenia gazu na poligon, określenie warunków technicznych przyłączenia prądu na poligon, złożenie wniosku do Ministra Środowiska o zakup informacji geologicznej.

11 cd. Działania związane z tworzeniem Uzdrowiska Skierniewice - Maków
ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI: opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla poligonu, projektowanie dróg i układu sieci technicznych, wstępne prace dotyczące projektowania terenów parków i zieleńców wraz z tężnią i amfiteatrem, współpraca naukowa z Polską Akademią Nauk w Krakowie - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią: opracowanie dokumentacji zasobowej dla dwóch odwiertów opracowanie dokumentacji koncesyjnej promocja turystyczna i gospodarcza terenu oraz poszukiwanie inwestorów, przygotowania do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych- spotkania, szkolenia, cykliczne prace w ramach spotkań Zespołu Uzdrowiskowego.

12 cd. Działania związane z tworzeniem Uzdrowiska Skierniewice - Maków
ZADANIA NA PRZYSZŁOŚĆ: dalsza promocja turystyczna i gospodarcza, utworzenie i uruchomienie zakładu górniczego, budowa dróg i sieci technicznych, stworzenie atrakcyjnych terenów parkowych, budowa obiektu leczniczo-rekreacyjnego, współpraca z inwestorami, rozbudowa kompleksu uzdrowiskowego o prywatne inwestycje, zmiana statusu „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej” na status „Uzdrowiska”.

13 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
-korzyści dla miasta i regionu GOSPODARCZE: aktywizacja gospodarcza mieszkańców miasta i wsi, wzrost zatrudnienia, powstanie firm w nowych branżach gospodarczych, powstanie pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich, rozwój rynku hotelarskiego i turystycznego. SPOŁECZNE i ZDROWOTNE: podniesienie poziomu życia mieszkańców, aktywizacja zdrowotna ludzi młodych i starszych, identyfikacja województwa łódzkiego jako regionu zdrowego i promującego zdrowy styl życia, wzrost profilaktyki zdrowotnej nie tylko mieszkańców regionu, rozwój turystyki aktywnej oraz bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

14 Projekt „Uzdrowisko Skierniewice – Maków”
-korzyści dla miasta i regionu cd. ŚRODOWISKOWE: ochrona naturalnych zasobów środowiska, wzrost wykorzystania naturalnych źródeł energii, identyfikacja regionu jako obszaru atrakcyjnego turystyczne. POZOSTAŁE: wykreowanie marki i popytu na usługi balneologiczne i uzdrowiskowe, optymalne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu, wzrost poziomu identyfikacji mieszkańców z miejscem, w którym mieszkają.

15 Zdjęcia terenów inwestycyjnych na poligonie
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google