Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt TERYT2 a rejestr TERYT Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Jacek Jarząbek - z-ca Głównego Geodety Kraju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt TERYT2 a rejestr TERYT Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Jacek Jarząbek - z-ca Głównego Geodety Kraju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt TERYT2 a rejestr TERYT Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Jacek Jarząbek - z-ca Głównego Geodety Kraju

2 2 Rejestr TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju

3 3

4 4

5 5

6 6 Projekt TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

7 7 -dane dot. ponad 30 rodzajów granic i adresów; -prowadzony przy pomocy systemu teleinformatycznego; -standard dot. struktury danych i formatu wymiany danych; 2010 dyrektywa INSPIRE 2007 ustawa IIP, nowelizacja ustawy Pgik Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju

8 8 -dane dot. miejscowości, ulic i adresów (numery porządkowe); -dane opisowe i przestrzenne; -standard dot. struktury danych i formatu wymiany danych; -prowadzona przy pomocy systemu teleinformatycznego 2010 dyrektywa INSPIRE 2007 ustawa IIP, nowelizacja ustawy Pgik Ewidencja miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości

9 Rejestry zawierające identyfikację i lokalizację przestrzenną obiektów (tzw. geokodowanie) Rejestr zawierający identyfikację obiektów

10 10 PRG EMUiA projekt TERYT 2 system PRG aplikacja EMUiA baza granic baza adresów baza miejscowości, ulic i adresów

11 11

12 W rejestrach publicznych wyróżnia się jako jeden z 3 podstawowych obiektów (obiekt przestrzenny) punkt adresowy z EMUiA Wszystkim obiektom ujawnionym w bazie danych PRG i EMUiA obiektom przestrzennym, nadawany jest identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej.

13

14 Zgodnie z rozporządzenie MAiC w sprawie miejscowości, ulic i adresów na adres składają się informacje: a)nazwa województwa i jego identyfikator TERYT; b)nazwa powiatu i jego identyfikator TERYT; c)nazwa gminy i jej identyfikator TERYT; d)rodzaj i nazwa jednostki pomocniczej (sołectwo, dzielnica, osiedle i inne); e)nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; f)nazwa miejscowości stanowiącej część miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT; g)nazwa ulicy lub placu i jej identyfikator TERYT; h)numer porządkowy budynku; i)kod pocztowy. Do każdego numeru porządkowego przyporządkowuje się punkt adresowy, który opisany jest przez m.in. współrzędne X,Y, status budynku (istniejący, w trakcie budowy, prognozowany), usytuowanie budynku, informację dot. elementu budynku reprezentującego punkt adresowy.

15

16 Liczba porozumień w skali kraju ponad 1400

17 granica państwa granice administracyjne granice jednostek ewidencyjnych granice jednostek statystycznych granice właściwości miejscowej sądów i prokuratur granice obszarów działania służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, obrony cywilnej granie właściwości miejscowej: archiwów państwowych, urzędów i izb skarbowych, nadleśnictw, regionalnych dyrekcji LP, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, urzędów morskich,

18 granice: pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich, granic red, morskiej linii brzegowej, linii podstawowej, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich wód wewnętrznych; pola powierzchni: terytorium kraju, jednostek administracyjnych, jednostek ewidencyjnych, obszarów morskich (morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej); adresy wraz z lokalizacją przestrzenną

19 19

20 20

21 Słowniki ulic i adresów budynków – referencyjne dla innych rejestrów publicznych i systemów dziedzinowych administracji publicznej i przedsiębiorców udostępniane z poziomu centralnego; Udostępniane w postaci plików xml;

22 ul. Władysława Korotyńskiego ul. Korotyńskiego Władysława ul. Korotyńskiego ul. Korotyńskiego W. ul. Korotyńskiego Wł. ul. W. Korotyńskiego ul. Wł. Korotyńskiego

23 Spisy ludności, statystyka Dostawcy Poczta Zarządzanie kryzysowe Nawigacja, aplikacje mobilne Usługi komunalne ZUS, CEIDG, rejestry ochrony zdrowia, edukacja ….

24 Ewidencja miejscowości ulic i adresów Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju GML

25 Dane udostępnia się: 1) przy pomocy usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – poprzez GEOPORTAL.GOV.PL Użytkownicy Zewnętrzne systemy

26 26

27 Rejestr Obiekty przestrzenne Identyfikatory IIP Identyfikatory TERYT PRG granice (ponad 30 rodzajów) +TERC, BREC powierzchnie-- adresy+TERC, SIMC, NOBC EMUiAmiejscowości+TERC, SIMC ulice+ULIC adresy+TERC, SIMC, NOBC TERYT--TERC, BREC, NOBC, SIMC, ULIC BERC – podział statystyczny, NOBC – identyfikacja adresowa ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań, SIMC – miejscowości, TERC - podział administracyjny, ULIC – ulice,

28

29

30

31 31 www.gugik.gov.pl e-mail: gugik@gugik.gov.pl @GUGiKgovpl gugik


Pobierz ppt "Projekt TERYT2 a rejestr TERYT Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Jacek Jarząbek - z-ca Głównego Geodety Kraju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google