Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 8 maja 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 8 maja 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet."— Zapis prezentacji:

1 X Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 8 maja 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet Państwa

2 Zakontraktowanie środków w podziale na powiaty (stan na 31.III.2006 r.) - Priorytet I i III: L.p.PowiatIlość projektówŁączna wartość 1Miasto Białystok248.632.822,04 PLN 2Miasto Suwałki322.030.892,96 PLN 3Miasto Łomża619.650.904,49 PLN 4wysokomazowiecki719.006.169,41 PLN 5bielski1618.468.269,99 PLN 6hajnowski1114.893.071,82 PLN 7augustowski614.639.393,05 PLN 8siemiatycki914.514.039,14 PLN 9białostocki1513.665.697,43 PLN 10moniecki69.017.628,47 PLN 11grajewski46.724.533,43 PLN 12łomżyński34.880.199,15 PLN 13sejneński34.366.075,35 PLN 14suwalski42.370.483,94 PLN 15kolneński11.366.271,19 PLN 16sokólski1213.553,52 PLN 17zambrowski00,00 PLN

3 Zakontraktowanie środków w podziale na powiaty (stan na 31.III.2006 r.) - Priorytet I i III:

4 Zakontraktowanie środków (stan na 31.III.2006 r.) - Priorytet I i III: Ogółem powiaty realizują 97 umów na łączną kwotę dofinansowania 214.440.005,38 PLN. Podpisanych jest też 31 umów na dofinansowanie projektów o znaczeniu regionalnym, beneficjentami których są m.in. Samorząd Województwa, wyższe uczelnie, a także szpitale, na łączną kwotę dofinansowania 80.675.626,06 PLN. Razem podpisanych jest 128 umów (Priorytet I i III) na łączną kwotę dofinansowania 295.115.631,44 PLN. Stanowi to 80,44 % ogólnej kwoty alokacji przyznanej na te Priorytety dla województwa podlaskiego. Ponadto podpisano 7 umów finansowania Działania w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 na łączną kwotę dofinansowania 54.125.757,60 PLN.

5 Zakontraktowanie środków w stosunku do alokacji (stan na 31.III.2006 r.): Wartość podpisanych umów% alokacji Priorytet I221 574 988,48 PLN86,28 Priorytet II*43 406 954,15 PLN67,22 Priorytet III (z 3.4*)81 555 005,71 PLN74,12 RAZEM346 536 948,34 PLN80,32 * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających

6 Zakończone projekty w stosunku do alokacji (stan na 31.III.2006 r.): * dane pochodzące ze sprawozdań Instytucji Wdrażających Ilość zakończonych projektów Wartość zakończonych projektów % alokacji Priorytet I913 789 052,925,37 % Priorytet II*33217 899,430,34 % Priorytet III (z 3.4*)5234 845 098,2931,67 % RAZEM9448 852 050,6411,32 %

7 Realizacja wskaźników (stan na 31.III.2006 r.): Wskaźnik Wartość zakładana Wartość zrealizowana Stopień realizacji Budowa/modernizacja dróg160 km109,47 km68,42 % Budowa sieci wodociągowej269,64 km200,93 km74,52 % Budowa sieci kanalizacyjnej123,87 km73,6 km59,42 % Budowa stacji uzdatniania wody i innych urządzeń zaopatrzenia w wodę 12 szt.5 szt.41,67 % Modernizacja oczyszczalni ścieków4 szt.3 szt.75 % Modernizacja szkół i szpitali33 szt.12 szt.36,36 % Zakupiony sprzęt medyczny235 szt.94 szt.40 %

8 Umowy oczekujące na podpisanie: Działanie Umowy oczekujące na podpisanie Przyczyna niepodpisania IlośćWartość 1.21586 731,52w trakcie weryfikacji 1.3.211 391 405,54 niewystarczająca ilość środków do realizacji całego projektu 1.4313 942 990,43w trakcie weryfikacji 3.12019 167 395,51w trakcie weryfikacji 3.21585 113,54brak wymaganych dokumentów

9 Zrealizowane płatności w Priorytecie I (stan na 31.III.2006 r.): Działanie 1.1Działanie 1.2Działanie 1.3Działanie 1.4 Rok 2005 22 272 956,863 026 815,035 358 485,43 0,00 I kwartał 2006 12 747 463,526 370 656,061 822 240,57748 743,65 RAZEM 35 020 420,389 397 471,097 180 726,00748 743,65 % alokacji 28,06 %22,25 %19,02 %2,40 % % wartości podpisanych umów 30,28 %26,24 %24,21 %3,98 % RAZEM PRIORYTET52 347 361,12 % alokacji20,38 % % wartości podpisanych umów 23,64 %

10 Zrealizowane płatności w Priorytecie II (stan na 31.III.2006 r.): Działanie 2.1Działanie 2.2Działanie 2.3 Rok 2005 28 734,47686 557,110,00 I kwartał 06 0,00257 779,6510 717,54 RAZEM28 734,47944 336,7610 717,54 % alokacji 0,15 %8,57 %0,12 % % wartości podpisanych umów 0,23 %10,60 %0,18 % RAZEM PRIORYTET983 788,77 % alokacji1,52 % % wartości podpisanych umów 2,31 %

11 Zrealizowane płatności w Priorytecie III (stan na 31.III.2006 r.): Działanie 3.1Działanie 3.2Działanie 3.4Działanie 3.5 Rok 2005 26 411 829,022 056 789,390,001 865 254,47 I kwartał 06 7 322 058,903 115 272,97245 783,101 885 758,35 RAZEM33 733 887,925 172 062,36245 783,103 751 012,82 % alokacji 58,5132,202,1023,35 % wartości podpisanych umów 89,5936,533,1925,16 RAZEM PRIORYTET42 902 746,20 % alokacji38,99 % wartości podpisanych umów 52,71

12 Zrealizowane płatności (stan na 31.III.2006 r.): Wartość zrealizowanych płatności % alokacji Priorytet I52 347 361,12 PLN20,38 Priorytet II983 788,77 PLN1,52 Priorytet III42 902 746,20 PLN38,99 RAZEM96 233 896,06 PLN22,31

13 Zrealizowane płatności (stan na 30.IV.2006 r.): Wartość zrealizowanych płatności % alokacji Priorytet I54 321 877,68 PLN21,15 Priorytet II1 077 303,00 PLN1,67 Priorytet III43 376 803,20 PLN39,42 RAZEM97 709 453,91 PLN22,65

14 Informacja na temat przeprowadzonych kontroli (stan na 31.III.2006 r): KontrolaPlanWykonanie projektów12232 systemów zarządzania i kontroli w IW 41 doraźna-1

15 Środki zakontraktowane i wypłacone w stosunku do alokacji (stan na 31.III.2006 r): Środki zakontraktowane Wartość alokacji = 346 536 948,34 431 434 778,34 = Środki wypłacone Wartość alokacji = 96 233 896,06 = 80,32 % 22,31 % 431 434 778,34

16 Środki zakontraktowane i wypłacone w stosunku do alokacji (stan na 30.IV.2006 r): Środki zakontraktowane Wartość alokacji = 354 985 753,20 431 434 778,34 = Środki wypłacone Wartość alokacji = 97 709 453,91 = 82,28 % 22,65 % 431 434 778,34

17 Trend zaawansowania płatności i zakontraktowania środków w stosunku do alokacji:


Pobierz ppt "X Posiedzenie Podlaskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki Białystok, 8 maja 2006 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz Budżet."

Podobne prezentacje


Reklamy Google