Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb wyboru – projekty konkursowe

3

4 Tryb wyboru – projekty indywidualne

5 Działanie 4.1 Województwo Kujawsko Pomorskie - „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” Celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla instytucji i działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu powstanie szerokopasmowa sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX działająca w paśmie 3,6 - 3,8 GHz. Obejmie ona swoim zasięgiem większą część województwa. W ramach projektu powstanie Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Zarządzania Regionalną Siecią Szerokopasmową. Gmina Miasta Toruń - „Toruński Inkubator Technologiczny” Projekt utworzenia Inkubatora zakłada stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części budynku poprzemysłowego dawnego młyna żytniego oraz budynku komór zbożowych, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”, o łącznej powierzchni 6498,56 mkw, oraz zakup środków trwałych. Działanie 4.1 Województwo Kujawsko Pomorskie - „Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego” Celem projektu jest stworzenie bazy materialnej dla instytucji i działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz niwelowanie skutków wykluczenia cyfrowego w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu powstanie szerokopasmowa sieć bezprzewodowa w standardzie WiMAX działająca w paśmie 3,6 - 3,8 GHz. Obejmie ona swoim zasięgiem większą część województwa. W ramach projektu powstanie Regionalny Ośrodek Społeczeństwa Informacyjnego oraz Centrum Zarządzania Regionalną Siecią Szerokopasmową. Gmina Miasta Toruń - „Toruński Inkubator Technologiczny” Projekt utworzenia Inkubatora zakłada stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części budynku poprzemysłowego dawnego młyna żytniego oraz budynku komór zbożowych, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”, o łącznej powierzchni 6498,56 mkw, oraz zakup środków trwałych. Tryb wyboru – projekty indywidualne

6 Działanie 4.2 Województwo Kujawsko Pomorskie – „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” W ramach Projektu zostaną uruchomione trzy internetowe portale usługowe. Ponadto zostanie dostarczona niezbędna infrastruktura oraz usługi niezbędne do świadczenia przez partnerów Projektu na tych portalach usług specyficznych dla każdego z poniższych modułów (Moduł e-Edukacja, Moduł e-Kultura, Moduł e-Zdrowie) Województwo Kujawsko Pomorskie – „Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego jak również budowa baz wiedzy o przestrzeni województwa z wykorzystaniem nowych technologii i wiedzy o obszarze, budowy, prowadzenia i udostępniania zbiorów danych obejmujących informacje z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. W ramach modułu e-Administracja wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów i spraw, elektroniczna skrzynka podawcza, system obsługi poczty elektronicznej, wojewódzka platforma wymiany informacji, portal regionalny, regionalne centrum certyfikacji i autoryzacji oraz ujednolicony zostanie biuletyn informacji publicznej. Działanie 4.2 Województwo Kujawsko Pomorskie – „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” W ramach Projektu zostaną uruchomione trzy internetowe portale usługowe. Ponadto zostanie dostarczona niezbędna infrastruktura oraz usługi niezbędne do świadczenia przez partnerów Projektu na tych portalach usług specyficznych dla każdego z poniższych modułów (Moduł e-Edukacja, Moduł e-Kultura, Moduł e-Zdrowie) Województwo Kujawsko Pomorskie – „Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” Przedmiotem projektu jest wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) dla realizacji usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego jak również budowa baz wiedzy o przestrzeni województwa z wykorzystaniem nowych technologii i wiedzy o obszarze, budowy, prowadzenia i udostępniania zbiorów danych obejmujących informacje z zakresu przestrzennego zobrazowania terenu oraz cech identyfikujących walory gmin, powiatów i województwa. W ramach modułu e-Administracja wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów i spraw, elektroniczna skrzynka podawcza, system obsługi poczty elektronicznej, wojewódzka platforma wymiany informacji, portal regionalny, regionalne centrum certyfikacji i autoryzacji oraz ujednolicony zostanie biuletyn informacji publicznej. Tryb wyboru – projekty indywidualne

7 Ilość zakontraktowanych projektów w osi 4

8 Wartość projektów w stosunku do alokacji

9 Procent wykorzystania alokacji

10 Środki wypłacone do alokacji

11

12 Biorąc pod uwagę: -niski poziom płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2 -niski poziom osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów -wyniki spotkania rocznego z Komisją Europejską -oraz bieżącą analizę stanu wdrażania 4 osi priorytetowej. Marszałek Województwa upoważnił dyrektora Departamentu Wdrażania RPO do powołania grupy ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację. Biorąc pod uwagę: -niski poziom płatności w działaniu 4.1 oraz 4.2 -niski poziom osiągnięć zakładanych wskaźników realizacji projektów -wyniki spotkania rocznego z Komisją Europejską -oraz bieżącą analizę stanu wdrażania 4 osi priorytetowej. Marszałek Województwa upoważnił dyrektora Departamentu Wdrażania RPO do powołania grupy ds. monitorowania 4 osi priorytetowej, która ma za zadanie zapewnić sprawną implementację projektów poprzez identyfikację zagrożeń oraz ich eliminację. Podsumowanie

13 Określono miesięczną częstotliwość spotkań grupy. Określono kryteria ostrzegawcze: -poniżej 20% zaawansowania finansowego -krótki termin od chwili obecnej do zakończenia realizacji. Dotychczas odbyło się jedno spotkanie podczas którego objęto analizą stan wdrażania 20 projektów w ramach działania 4.1 i 4.2 (odpowiednio 5 i 15). Zidentyfikowano 6 projektów, których realizacja nie została rozpoczęta z czego w przypadku 4 z nich brak realizacji jest uzasadniony, natomiast 2 z nich, w opinii IZ, są projektami zagrożonymi i będą podlegały dalszym działaniom w zakresie monitorowania. Gmina Chełmża RPKP.04.02.00-04-004/10 Gmina Solec Kujawski RPKP.04.01.00-04-001/10 Określono miesięczną częstotliwość spotkań grupy. Określono kryteria ostrzegawcze: -poniżej 20% zaawansowania finansowego -krótki termin od chwili obecnej do zakończenia realizacji. Dotychczas odbyło się jedno spotkanie podczas którego objęto analizą stan wdrażania 20 projektów w ramach działania 4.1 i 4.2 (odpowiednio 5 i 15). Zidentyfikowano 6 projektów, których realizacja nie została rozpoczęta z czego w przypadku 4 z nich brak realizacji jest uzasadniony, natomiast 2 z nich, w opinii IZ, są projektami zagrożonymi i będą podlegały dalszym działaniom w zakresie monitorowania. Gmina Chełmża RPKP.04.02.00-04-004/10 Gmina Solec Kujawski RPKP.04.01.00-04-001/10 Podsumowanie

14 Dziękuję za uwagę www.mojregion.pl


Pobierz ppt "Stan wdrażania IV Osi priorytetowej Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google