Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŹDZIERNIK 2014. 2 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŹDZIERNIK 2014. 2 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013."— Zapis prezentacji:

1 PAŹDZIERNIK 2014

2 2

3 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa ,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,07%10,13% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,42%9,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,32%5,90% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,83%5,51% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,88%4,05% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,43%3,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,75%2,32% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,91%2,16% Wpływy z usług ,86%1,95% Źródła dochodów

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 W ciągu 15 lat zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji

11 11

12 12 Na co wydawane są pieniądze? Lata LpDziałOpis średnia wartość wydatków Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków % całości wydatkó w Oświata i wychowanie ,00% Transport i łączność ,57%30,57% Administracja publiczna ,07%8,50% Edukacyjna opieka wychowawcza ,89%6,82% Pomoc społeczna ,75%5,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,92%5,17% Ochrona zdrowia ,90%3,98% Obsługa długu publicznego ,80%1,90% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,43%1,62% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,39%0,96% Gospodarka mieszkaniowa ,21%0,82% Kultura fizyczna i sport ,94%0,73% Działalność usługowa ,68%0,73% Leśnictwo ,88%0,20% Rolnictwo i łowiectwo ,96%0,08% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99%0,03% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00%0,00% Obrona narodowa ,00%0,00%

13 13 Na co wydawane są pieniądze? Lata

14 14

15 15

16 16 Zadłużenie Czy 33,6 mln PLN długu to dużo? Stanowi to zaledwie ok. 20% budżetu. Zrealizowano z tego ponad 482 mln PLN inwestycji. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 14, Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan na koniec roku Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan na koniec roku

17 17 Zadłużenie JST w Polsce

18 18 Lider inwestycji Powiat Nowotarski 20,023,521,630,031,632,930,726,820,4 Powiat Nowosądecki 16,018,019,718,724,223,725,620,919,8 Powiat Krośnieński 14,912,79,913,718,420,918,713,511,8 Powiat Żywiecki 17,822,318,316,924,425,522,915,515,0 Powiat Kłodzki10,612,716,715,9 25,023,012,011,2

19 19 Lider inwestycji

20 20 Lider inwestycji

21 21 Lider inwestycji – środki UE Łącznie w latach 1999 – 2014 w Powiecie Nowotarskim na inwestycje zrealizowane, lub realizowane w dalszym ciągu, przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczono ,97 zł. Władze powiatu pozyskały:  ,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ,64 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego  ,83 zł z budżetu państwa  ,60 zł z innych źródeł (m. in. Fundusz Pracy, Program Comenius, Program Leonardo da Vinci, Fundusz Solidarności, Bank Światowy) Wkład własny Powiatu Nowotarskiego wyniósł ,16 zł.

22 22 Bezpieczne perspektywy finansów

23 23 Podsumowanie  Powiat od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny.  Łącznie od 1999 roku zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji.  Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 7%.  Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje.  Powiat wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych.  Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 39 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących.  Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne.

24 Serdecznie dziękuję za uwagę Michał Schab ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita Poznań tel.: ,


Pobierz ppt "PAŹDZIERNIK 2014. 2 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google