Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE TRANSAKCJE KREDYTOWE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT INICJATYWY UNIJNEJ JEREMIE LESZNO, 17 czerwca 2011 Samorządowy Fundusz Poręczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE TRANSAKCJE KREDYTOWE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT INICJATYWY UNIJNEJ JEREMIE LESZNO, 17 czerwca 2011 Samorządowy Fundusz Poręczeń."— Zapis prezentacji:

1 PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE TRANSAKCJE KREDYTOWE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT INICJATYWY UNIJNEJ JEREMIE LESZNO, 17 czerwca 2011 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

2 SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O. O. W GOSTYNIU Fundusz powstał jako inicjatywa władz samorządowych w 2003 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców. Udziałowcy: Bank Gospodarstwa Krajowego 34 jednostki samorządów terytorialnych (miasta, gminy, powiaty) 2 stowarzyszenia gospodarcze Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 9.510.000 zł

3 STRUKTURA KAPITAŁOWA SPÓŁKI (na dzień 10.06.2011)

4 SAMORZĄDOWY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O. – przedmiot i teren działalności przedmiot działalności teren działalności udzielanie poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw teren województwa wielkopolskiego oraz teren powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego i trzebnickiego

5 ZMNIEJSZENIE BEZROBOCIA ROZWÓJ LOKALNY WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z: * Samorządami terytorialnymi; * Instytucjami finansowymi; * Instytucjami okołobiznesowymi. W SWOICH DZIAŁANIACH FUNDUSZ REALIZUJE CELE

6 WARUNKI OTRZYMANIA PORĘCZENIA

7 PODSTAWOWE WARUNKI OTRZYMANIA PORĘCZENIA Status mikro małego bądź średniego przedsiębiorcy. Działalność zarejestrowana przez organ właściwy. Brak przynależności do grupy zagrożonych przedsiębiorstw – wytyczne KE. Posiadanie zdolności kredytowej.

8 PORĘCZENIE KREDYTU JAKO JEGO PRAWNE ZABEZPIECZENIE

9 Wniosek o kredyt Przedsiębiorca posiada wystarczające zabezpieczenie kredytu (hipoteka, zastaw, itp.) Przedsiębiorca nie posiada wystarczającego zabezpieczenia kredytu

10 PORĘCZENIE KREDYTU PRZEZ FUNDUSZ PORĘCZENIOWY JAKO PRAWNE ZABEZPIECZENIE KREDYTU Przedsiębiorca nie posiada majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu. Przedsiębiorca posiada majątek, ale został on już wcześniej obciążony na zabezpieczenie innej transakcji. Bank żąda dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Przedsiębiorca posiada majątek, ale nie chce go obciążać (np. majątek stanowić zabezpieczenie innej transakcji).

11 PARAMETRY PORĘCZEŃ

12 MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA 450.000 zł 70% wartości kredytu MAKSYMALNY OKRES PORĘCZENIA 5 lat

13 MAKSYMALNA KWOTA PORĘCZENIA – KONSORCJUM PFPK SFPK 450.000 PFPK 650.000 KONSURCJUM 1.100.000 80% KREDYTU

14 PROWIZJA ZA UDZIELENIE PORĘCZENIA 0,5 %– 5,0% (średnia prowizja 1,3%) min. 230 zł uzależniona od okresu i rodzaju spłaty, typu kredytu PROWIZJA POBIERANA JEST JEDNORAZOWO I JEDYNIE ZA UDZIELONE PORĘCZENIE

15 PROWIZJA JEREMIE – OBNIŻONA PROWIZJA 0,5% wartości poręczenia, brak granicy minimalnej

16 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O PORĘCZENIE KREDYTU

17 WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEPROWADZENIA NIEZALEŻNEJ ANALIZY FINANSOWEJ PRZEZ FUNDUSZ 1. Dokumenty rejestracyjne firmy. 2. Kopia aktualnych zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości wobec ZUS i US. 3. Kopia rocznego rozliczenie z tytułu podatku dochodowego za rok poprzedzający (PIT lub CIT) lub kopia zestawienia przychodów i kosztów za okres bieżący i miniony (KPiR lub bilans i rachunek zysków i strat – za trzy okresy). 4. Kopia oświadczenia majątkowego Klienta oraz Współmałżonka.

18 DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W LICZBACH

19 DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU W LATACH 2003-2011 (do dnia 10.06.2011) 1 622 poręczeń o wartości 129.951.298,30 zł 1 172 poręczeń dla mikroprzedsiębiorców o wartości 75.632.762,55 zł przyczynił się do powstania 135 nowych firm przyczynił się do powstania 905 miejsc pracy

20 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ 129.951.298,30 PLN

21 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ NA TERENIE MIASTA LESZNA 14.880.026,59 PLN

22 ŁĄCZNA ILOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ 1 622

23 ŁĄCZNA ILOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ NA TERENIE MIASTA LESZNA 127

24 ILOŚĆ I WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ NA TERENIE MIASTA LESZNA NA TLE INNYCH UDZIAŁÓWCÓW

25 Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski

26 CO TO JEST INICJATYWA JEREMIE? Środki pochodzące z UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspieranie sektora MŚP Pomoc publiczna – reguła de minimis Korzystniejsze warunki udzielania poręczeń kredytowych (niższa prowizja, uproszczona procedura, krótszy czas oczekiwania na decyzję)

27 nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych nie może ciążyć na nim obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem musi posiadać status mikro małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) musi być osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego KWALIFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU

28 PRZEZNACZENIE KREDYTU KWALIFIKOWANEGO W RAMACH PROJEKTU JEREMIE finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno -usługowo- handlowych tworzenie nowych miejsc pracy zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

29 Pożyczki/kredyty zakwalifikowane do projektu JEREMIE nie mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne. PRZEZNACZENIE KREDYTU KWALIFIKOWANEGO

30 PORĘCZENIA UDZIELONE W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Fundusz udzielił od października 2010r. do 10 czerwca 2011r. 229 poręczeń o łącznej wartości 21.152.192,80 zł Tylko w 2011 (do 10.06.) w ramach inicjatywy JEREMIE udzielonych zostało 151 poręczeń o łącznej wartości 12.984.392,80 zł

31 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE?

32 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY tańsze poręczenia kredytów = prowizja 0,5% uproszczona procedura udzielania poręczenia możliwość uzyskania większego kredytu szybsze ustanowienie zabezpieczeń

33 Dziękujemy za uwagę! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "PRODUKTY ZABEZPIECZAJĄCE TRANSAKCJE KREDYTOWE ORAZ INFORMACJE NA TEMAT INICJATYWY UNIJNEJ JEREMIE LESZNO, 17 czerwca 2011 Samorządowy Fundusz Poręczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google