Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych SZ RP. SZEF SEKCJI MUNDUROWEJ mjr Jacek KAHLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych SZ RP. SZEF SEKCJI MUNDUROWEJ mjr Jacek KAHLA."— Zapis prezentacji:

1 Zasady noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych SZ RP.
SZEF SEKCJI MUNDUROWEJ mjr Jacek KAHLA

2 Uprawnienie żołnierzy zawodowych
do noszenia umundurowania i wyekwipowania Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 66 ust. 1 Żołnierze zawodowi otrzymują umundurowanie, wyekwipowanie i uzbrojenie, oraz w określonych przypadkach, wyżywienie albo równoważnik pieniężny w zamian za te należności

3 Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania
Rozdział 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych Art. 50 ust. 1 Żołnierze zawodowi w czasie wykonywania zadań służbowych są obowiązani do noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych. ust. 3 Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia wzory, szczegółowe zasady, okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych.

4 Obowiązki żołnierzy zawodowych
w zakresie umundurowania Kodeks honorowy żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego Godność i honor żołnierza zawodowego. pkt. 4 Żołnierz zawodowy otacza szczególną czcią godło, barwy narodowe i hymn państwowy. Jest wierny przysiędze wojskowej i sztandarowi. Szanuje mundur wojskowy, który uosabia uświęcone tradycją wartości oręża polskiego.

5 Przepisy ubiorcze żołnierzy SZ RP
W wykonaniu art. 50 ust. 3 ustawy Minister Obrony Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53 z późn. zm.)

6 Przepisy ubiorcze żołnierzy SZ RP
Rozporządzenie składa się z 6 rozdziałów, w których określono: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rodzaje, zestawy ubiorcze i wzory umundurowania Rozdział 2 Szczegółowe zasady i okoliczności noszenia umundurowania Rozdział 3 Rozdział 1: Rozdział 2: Skład poszczególnych ubiorów wojskowych, Przepisy noszenia umundurowania RSZ, Przepisy noszenia beretów w zależności od koloru, Przepisy noszenia znaku orła wojskowego. Rozdział 3: Określenie ram czasowych okresu letniego i okresu zimowego. Zasady noszenia poszczególnych zestawów umundurowania w zależności od okresu. Okoliczności noszenia poszczególnych zestawów umundurowania i przedmiotów. Rozdział 4: Określenie sposobu noszenia poszczególnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania czyli jak i z czym. Rozdział 5: Określenie sposobu wykonania oraz noszenia poszczególnych oznak. Stopni wojskowych, korpusów osobowych, specjalistów wojskowych, przynależności państwowej, rozpoznawczej. Materiał i technologii wykonania. Sposób umiejscowienia na przedmiocie. Rozdział 6. Określenie min. zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy IWsp SZ. Określenie terminu noszenia przedmiotów wzorów wycofanych z norm należności. Sposób noszenia umundurowania i wyekwipowania Rozdział 4 Rozdział 5 Sposób noszenia oznak wojskowych Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

7 Przepisy ubiorcze żołnierzy SZ RP
Rozporządzenie zawiera 23 załączniki, w których zawarto: od 1 do 8 Zestawy ubiorcze (na okres: lato, zima) od 9 do 16 Rysunki poszczególnych ubiorów Rysunki nakryć głowy RSZ i sposób rozmieszczenia na nich oznak wojskowych 17 Rysunki poszczególnych oznak wojskowych i sposób ich rozmieszczenia na umundurowaniu 18-23

8 ZESTAWY UBIORÓW WYJŚCIOWYCH dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych

9 Przepisy ubiorcze żołnierzy SZ RP
Umundurowanie określone w rozporządzeniu jest prawnie zastrzeżone dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów: 1) galowego; 2) wyjściowego; 3) polowego; 4) służbowego; 5) ćwiczebnego; 6) specjalnego; 7) roboczego; 8) wieczorowego.

10 UBIORY GALOWE Ubiór galowy żołnierza zawodowego
Wojsk Lądowych, z czapką rogatywką. Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety, z furażerką i spódnicą. Ubiór galowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych, z czapką garnizonową.

11 UBIORY GALOWE Ubiór galowy żołnierza zawodowego
Sił Powietrznych kobiety, z furażerką i spódnicą. Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej, z czapką garnizonową. Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety, z kapeluszem damskim i spódnicą.

12 UBIORY WYJŚCIOWE Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego
Wojsk Lądowych, z kurtką wyjściową i beretem. Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych, z płaszczem sukiennym i czapką futrzaną. Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z koszulo-bluzą oficerską, z krótkimi rękawami koloru khaki i beretem. Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych, z kurtką munduru i beretem.

13 UBIORY POLOWE Ubiór polowy żołnierza zawodowego
Wojsk Lądowych, z beretem. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych, z koszulo-bluzą polową i beretem. Ubiór polowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych, z kurtką ubrania ochronnego i czapką futrzaną.

14 Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym z kapeluszem.
UBIORY POLOWE PKW Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym z kapeluszem.

15 UBIORY SPECJALNE Ubiór czołgisty letni, Ubiór czołgisty zimowy,
z beretem koloru czarnego. Ubiór czołgisty zimowy, z czapką zimową. Ubiór personelu latającego, z furażerką.

16 Szczegółowe zasady noszenia umundurowania przez żołnierzy
Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od pory roku; rozróżnia się okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia; miesiące marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy. § 16 ust. 1 Zabrania się użytkowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem, noszenia części umundurowania wojskowego w połączeniu z ubiorem cywilnym, noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego. § 16 ust. 4

17 Szczegółowe zasady noszenia umundurowania przez żołnierzy
Ubiór wyjściowy z kurtką munduru noszony jest podczas: uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych; wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu i wyjazdów służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze. § 26 Ubiór polowy lub ćwiczebny jest noszony podczas: wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze; alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie; podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym. § 28

18 Przepisy ubiorcze żołnierzy SZ RP
Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE Zastosowanie przepisów Zgodnie z § 21. przełożony ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ubiorczych i dyscypliny ubiorczej…… nie służba mundurowa, ani jej przedstawiciele. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporządzenia stanowi przewinienie dyscyplinarne. ustawy o dyscyplinie wojskowej

19


Pobierz ppt "Zasady noszenia umundurowania i wyekwipowania przez żołnierzy zawodowych SZ RP. SZEF SEKCJI MUNDUROWEJ mjr Jacek KAHLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google