Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wrota Parsęty II” - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wrota Parsęty II” - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący."— Zapis prezentacji:

1 „Wrota Parsęty II” - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu

2 Połączenie urzędów w jednorodnej sieci teleinformatycznej Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenach wykluczonych cyfrowo Projekt zgodny z koncepcją Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej Projekt umożliwi większe wykorzystanie środków w ramach programu POIG 8.4 i 8.3 Zlikwidowanie wykluczenia cyfrowego z obszarów zagrożonych

3  Projekt będzie częścią Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej.  Projekt będzie polegał na budowie sieci przewodowej w technologii optycznej.  Zbudowane będą światłowody do siedzib gmin, jednostek podległych i innych wybranych miejscowości oraz część aktywna.

4

5

6  Powstała sieć zapewni mieszkańcom z terenów wykluczonych cyfrowo dostęp do usług szerokopasmowych za pośrednictwem prywatnych operatorów.  Zapewni połączenie jednostek podległych samorządu terytorialnego w jednorodną sieć teleinformatyczną pozwalającą na wdrażanie usług społeczeństwa informacyjnego.  Obszar objęty projektem to co najmniej Gminy należące do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

7  Projekt może swoim zasięgiem obejmować większą ilość jednostek samorządu terytorialnego.  Powstała infrastruktura będzie udostępniona w drodze przetargu prywatnym operatorom zainteresowanym udostępnianiem internetu na terenach wykluczonych cyfrowo.

8  Zbudowana sieć będzie również podstawą do realizacji projektów:  POIG dz. 8.3 - dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych wykluczonych cyfrowo - beneficjenci samorządowi  POIG 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” – beneficjenci operatorzy prywatni

9  W ramach sieci powstaną węzły dystrybucyjne, które będą udostępnione operatorom prywatnym

10

11

12  Zbudowana sieć będzie kooperowała z siecią PIONIER, co pozwoli na:  Dostęp do naukowej tv cyfrowej wysokiej rozdzielczości (Full HD, VOID)  Bezpłatny dostęp do zasobów bibliotecznych polskich i zagranicznych  Tani dostęp do internetu szerokopasmowego dla JST, szkół i innych jednostek podległych gminom i powiatom

13  Długość ułożonego światłowodu – 524 km  Liczba urzędów podłączonych do sieci: 25  Liczba instytucji podłączonych do sieci: 142  Liczba węzłów dystrybucyjnych: 22  Liczba miejscowości w bezpośrednim zasięgu sieci: 97  Pozostałe miejscowości będą znajdowały się w zasięgu operatorów prywatnych korzystających z budowanej sieci

14  Projekt realizowany na obszarze gmin członkowskich Związku, Projekt realizowany w technologii światłowodowej)  Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w PLN : 21 000 000.  Maksymalne dofinansowanie w PLN w przypadku braku pomocy publicznej (75%): 15 750 000.  Wkład własny w PLN (25%): 5 250 000.  Średni koszt wkładu własnego Gminy uczestniczącej w projekcie: 238 636 zł

15 Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna 2011 Info WZP - Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla kluczowych interesariuszy w Województwie Zachodniopomorskim Projekty powiązane Realizacja koncepcji ZST Wsparcie dla realizacji projektów POIG 8.3 i 8.4 W długofalowej perspektywie obniżenie kosztów eksploatacji JST Mocne strony Dofinansowanie na poziomie 75% Możliwość wystąpienia pomocy publicznej Słabe strony

16 Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna Realizacja wspólnego celuRealizacja wspólnego celu Powstała infrastruktura będzie integralną częścią ZSTPowstała infrastruktura będzie integralną częścią ZST 2011 Info WZP - Budowa infrastruktury teleinformatycznej dla kluczowych interesariuszy w Województwie Zachodniopomorskim Zapewnimy podłączenie szpitali z terenu ZMIGDPZapewnimy podłączenie szpitali z terenu ZMIGDP Wspólne opracowywanie koncepcji sieciWspólne opracowywanie koncepcji sieci

17  Sieć zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami w topologii podwójnego pierścienia.  Urządzenia rdzeniowe (routery) będą połączone za pomocą interfejsów 10 GE przez światłowody tworząc szkielet sieci  Jako urządzenia dostępowe zostaną zastosowane przełączniki Gigabit Ethernet z możliwością zainstalowania wkładek optycznych i miedzianych.  Przełączniki będą połączone z rdzeniem sieci za pomocą łącza optycznego Gigabit Ethernet do dwóch różnych punktów węzłowych.

18

19  Urządzenia sieciowe będą realizowały funkcje transmisji w oparciu o technologię MPLS,  Będą świadczone połączenia w warstwie drugiej – usługa typu wirtualna, wielodostępna sieć lokalna (VPLS) – połączenie jednostek publicznych w jednorodną sieć,  Będzie możliwe połączenie dwóch sieci lokalnych „ wirtualnym kablem” – połączenie operatora telekomunikacyjnego w miejscowości wykluczonej cyfrowo z operatorem telekomunikacyjnym oferującym dostęp do internetu,  Będą dostępne serwisy typu MVPN (transmisja rozgłoszeniowa), dzięki którym możliwe jest wdrożenie nowych usług takich jak kształcenie na odległość czy transmisje multimedialne – Naukowa TV cyfrowa wysokiej rozdzielczości dostępna w sieci PIONIER  Możliwe będzie zastosowania inżynierii ruchu,  Zastosowane rozwiązania pozwolą na krótki czas przebudowy topologii sieci w przypadku awarii (dziesiątki milisekund).

20 Projekt będzie obsługiwany przez biuro Związku Doświadczeni pracownicy Porfesjonalnie wyposażone biuro(centrala VOIP, mini poligrafia, własne CMS itp.) Siedziba w centralnym punkcie realizacji projektu Kontakty z najwyższej klasy specjalistami z różnym dziedzin Dziesiątki przeprowadzonych postępowań przetargowych Dotychczas realizowane projekty z zakresu informatyki

21  Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego: 07.2010 r.  Przewidywana data rozpoczęcia prac projektowo-budowlanych: 30.09.2010 r.  Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2013 r.

22 Stan prac Analizujemy możliwości wykorzystania budowanej i dostępnej infrastrukturyAnalizujemy możliwości wykorzystania budowanej i dostępnej infrastruktury Optymalizujemy topologię sieci w celu uniknięcia przeszacowania zasobówOptymalizujemy topologię sieci w celu uniknięcia przeszacowania zasobów Uszczegółowiamy budżet utrzymania projektuUszczegółowiamy budżet utrzymania projektu Tworzymy szczegółową trasę sieciTworzymy szczegółową trasę sieci Tworzymy katalog usług dostępnych w momencie uruchomienia oraz plany rozwojuTworzymy katalog usług dostępnych w momencie uruchomienia oraz plany rozwoju Precyzujemy szczegóły współpracy z partnerami samorządowymi, środowiskiem naukowym i operatorami telekomunikacyjnyPrecyzujemy szczegóły współpracy z partnerami samorządowymi, środowiskiem naukowym i operatorami telekomunikacyjny

23 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ul. Szymanowskiego 17 78-230 Karlino Tel.: 94 311 72 47 Fax : 94 311 71 16 www.parseta.org.pl zmigdp@parseta.org.pl


Pobierz ppt "„Wrota Parsęty II” - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Waldemar Miśko – Przewodniczący."

Podobne prezentacje


Reklamy Google