Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Przedmiot ewaluacji: Funkcjonowanie świetlicy szkolnej. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dorota Krzykowska Jolanta Sienicka Edyta Cwajna-Małek Agnieszka Konieczny

3 Pytania kluczowe: Jak przebiega organizacja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w świetlicy zgodnie z potrzebami szkoły i oczekiwaniami rodziców? W jaki sposób atmosfera pracy świetlicy sprzyja rozwojowi społecznemu uczniów, podtrzymywaniu więzi koleżeńskich i rówieśniczych? Na czym polega różnorodność atrakcyjność ofert zajęć, odpowiadających zainteresowaniom uczniów? W jaki sposób organizowane są przez nauczycieli realizujących w świetlicy zajęcia wynikające z zapisów KN art.42 ust.2b?

4 Kryteria: Szkoła stwarza sprzyjające warunki do realizacji zajęć w świetlicy. Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów przebywających na świetlicy Świetlica zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań uczniów Świetlica zapewnia warunki do wyrównywania braków i zaległości w nauce.

5 Metody i próby badawcze: - ankieta wśród uczniów przebywających na świetlicy - ankieta wśród rodziców - ankieta wśród nauczycieli pracujących w świetlicy - wywiad z intendentem stołówki - analiza dokumentacji świetlicy (dzienniki zajęć, dzienniki z art.42 ust.2b )

6 Wyniki badań- opinie uczniów Czym dla Ciebie jest świetlica? Miejscem zabawy86% Miejscem do odrabiania zadania domowego 46% Miejscem wypoczynku49% Miejscem oczekiwania na zajęcia 49% Miejscem do poznania kolegów/koleżanek i wspólnych zabaw 35%

7 Czy czujesz się bezpiecznie w świetlicy? Tak- 95 %Nie- 0%Nie mama zdania- 5%

8 W których zajęciach najchętniej uczestniczysz? Zajęcia plastyczne62% Zajęcia ruchowe41% Gry planszowe, stolikowe27% Zajęcia czytelnicze30% Zabawy na boisku szkolnym 83 % Oglądanie filmów i bajek92% Zabawy towarzyskie65 %

9 W których zajęciach najchętniej uczestniczysz? Zajęcia relaksujące81% Wycieczki tematyczne60% Zajęcia kulinarne41% Odrabianie zadań domowych30% Zajęcia dydaktyczne33% Wspólne projekty65% Zajęcia regionalne8%

10 Godziny i pora dnia przebywania dzieci w świetlicy Ilość uczniów zapisanych do świetlicy – 220 osób Godziny pracy świetlicy ------------------------------ Godziny/pora dnia 07.00-17.00 ------------------- Ilość I godz.17% 2-3 godz.27% 4-5 godz.17% Przed lekcjami46% Po lekcjach79%

11 Pomoc w odrabianiu zadań domowych i uzupełnianiu braków w lekcji Nauczyciel pomaga mi w odrabianiu zadania- 19% Koleżanka/kolega pomaga mi w odrabianiu zadania-19% Odrabiam samodzielnie- 38% Nie odrabiam zadania w świetlicy-33%

12 Co najbardziej podoba Ci się w świetlicy i dlaczego chętnie tam przychodzisz? Miłe panie -79% Zajęcia artystyczne - 60% Kontakty z rówieśnikami - 60% Posiłki na stołówce - 65% Przyjazna atmosfera na świetlicy - 60% Wygląd świetlicy - 68% Wycieczki tematyczne - 41% Gry planszowe i stolikowe - 36% Zawody i turnieje - 30% Odrabianie zadań domowych - 27% Zajęcia z komputerem - 62%

13 Co Ci najbardziej przeszkadza w świetlicy? Hałas-78% Zbyt duża ilość dzieci-17% Za mało miejsca na zabawy-11%

14 Wyniki badań- w opinii rodziców Świetlica jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla dziecka-96 % W świetlicy pracuje odpowiednia liczba wychowawców- 68% Oferta zajęć w świetlicy pomaga w zaspokojeniu potrzeb mojego dziecka- 96% Wyposażenie świetlicy w sprzęt dydaktyczny jest wystarczające- 68 % Godziny pracy w świetlicy są wystarczające- 100%

15 Które z wymienionych zajęć organizowanych w świetlicy cenicie sobie Państwo najbardziej? odpowiedźprocent Zajęcia plastyczne88% Zajęcia sportowe68% Wycieczki tematyczne60% Zajęcia czytelnicze52% Gry planszowe i stolikowe52% Zabawy ruchowe48% Zabawy towarzyskie36%

16 Które z wymienionych zajęć organizowanych w świetlicy cenicie sobie Państwo najbardziej ? odpowiedźprocent Odrabianie zadań domowych44% Zajęcia kulinarne36% Wspólne projekty28% Oglądanie filmów i bajek20% Zajęcia regionalne16% Zajęcia relaksujące16%

17 Wyniki badań opinii nauczycieli pracujących w świetlicy Wyposażenie świetlicy jest wystarczające i odpowiednie do potrzeb uczniów 90% W świetlicy funkcjonuje podział na przestrzeń rekreacyjną i edukacyjną 80% Uczniowie w świetlicy czują się bezpiecznie100% Zajęcia organizowane w świetlicy są dla uczniów atrakcyjne 100%

18 Ilość nauczycieli pracujących w świetlicy 4 wychowawców w pełnym wymiarze godzin 8 nauczycieli przedmiotowych pracujących w ramach godzin wynikających z zapisów KN art.42 ust.2b

19 W jaki sposób organizowane są przez nauczycieli realizujących w świetlicy zajęcia wynikające z zapisów KN art.42 ust.2b Zajęcia edukacyjne (pomoc w odrabianiu zadań domowych) Zajęcia rekreacyjne (spacery, plac zabaw, boisko, gry planszowe, zabawy towarzyskie) Zajęcia plastyczne Zajęcia tematyczne (wynikające z planu i kalendarza pracy świetlicy)

20 Sposoby diagnozowania potrzeb dzieci przebywających w świetlicy Ankieta dla rodziców Rozmowa z rodzicami i dziećmi Analiza informacji umieszczonych na karcie uczestnika świetlicy Rozmowy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą

21 Dokumenty regulujące pracę w świetlicy Regulamin świetlicy, regulamin rekrutacji do świetlicy Procedury postępowania w świetlicy (przyprowadzania i odbierania dziecka, w przyp. niszczenia mienia szkolnego, kontaktów z rodzicami, w przyp. kradzieży, samowolnego opuszczenia świetlicy itp.) Karta uczestnika świetlicy Dziennik zajęć dydaktycznych Zeszyt kontaktów z rodzicami Roczny plan pracy świetlicy

22 Stołówka szkolna Za funkcjonowanie stołówki odpowiedzialna jest intendentka i szefowa kuchni (bezpośrednio podlegające dyrektorowi szkoły) W stołówce zatrudnionych jest 5 osób (4 kucharki, intendentka) Zasady korzystania ze stołówki oraz bezpieczeństwa określa opracowany regulamin Jadłospisy obiadowe ustalane są zgodnie z zasadami żywienia i bieżącymi przepisami w zakresie żywienia w placówkach oświatowych. W jadłospisie uwzględniane są dobory spożywcze wg Piramidy Zdrowego Żywienia

23 Stołówka szkolna Sporządzane są również posiłki dla dzieci z dietą bezglutenową (3 posiłki) Na dwóch dłuższych przerwach uczniowie mają możliwość spożywania śniadania przyniesionego z domu lub zakupionego na miejscu Ze stołówki korzystają uczniowie (340 obiadów) i nauczyciele (13 obiadów)

24 Wnioski Szkoła w miarę możliwości stwarza sprzyjające warunki do realizacji różnorodnych zajęć w świetlicy. Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów przebywających na świetlicy Świetlica zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań uczniów zgodnie z ich oczekiwaniami Świetlica zapewnia warunki do odrabiania zadań domowych oraz wyrównywania braków i zaległości w nauce.

25 Wnioski: Godziny pracy świetlicy zapewniają opiekę uczniom przed i po lekcjach Świetlica szkolna posiada zróżnicowaną i atrakcyjną ofertę zajęć odpowiadającą zainteresowaniom uczniów Atmosfera pracy świetlicy sprzyja nawiązaniu znajomości koleżeńskich

26 Mocne strony Uczniowie podczas pobytu na świetlicy czują się bezpiecznie uczniowie mają możliwość odrabiania zadania domowego korzystając z pomocy nauczyciela lub starszych kolegów Świetlica zapewnia różnorodność zajęć rozwijających zainteresowania Świetlica jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne W czasie pobytu w szkole uczniowie mają możliwość korzystania ze smacznych i zdrowych posiłków Świetlica dysponuje pomieszczeniami na zajęcia rekreacyjne i edukacyjne

27 Słabe strony Zbyt duży hałas (83% dzieci skarży się na nadmierny hałas w świetlicy Brak w świetlicy projektora i białego ekranu służącego min. do projekcji filmów

28 Rekomendacje Większe zaangażowanie rodziców dzieci przebywających w świetlicy w doposażenie świetlicy w materiały plastyczne (deklaracja w formie prośby na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy) Podjęcie działań niwelujących nadmierny hałas w świetlicy i podczas przerw Motywowanie uczniów do udzielania wzajemnej pomocy przy odrabianiu zadań i uzupełnianiu zaległości

29 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2015/2016, w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 7.10.2009 r. w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google