Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ul. GRZYBOWSKA WARSZAWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ul. GRZYBOWSKA WARSZAWA"— Zapis prezentacji:

1 ul. GRZYBOWSKA 35 00-855 WARSZAWA
SZEŚCIOLATKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE ul. GRZYBOWSKA WARSZAWA

2 Oferta szkoły dla dziecka sześcioletniego w klasie pierwszej
Nowoczesne programy nauczania Nowocześnie wyposażone sale z wydzielonymi przestrzeniami do zajęć ruchowych (tablice multimedialne, komputer, sprzęt RTV) Boiska z tartanową nawierzchnią do gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową Lekcje w-f na pływalni Nauka języka angielskiego od klasy „0” Zajęcia dodatkowe

3 Opieka świetlicy do późnych godzin popołudniowych
Program kompleksowej opieki pielęgniarki, pedagoga, psychologa, logopedy i reeduktora Wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy i umysłowy każdego dziecka Skuteczne programy profilaktyczne Uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w sprawdzianach kompetencji Realizacja autorskich zajęć pozalekcyjnych

4 Oferta edukacyjna Wszystkie zajęcia są bezpłatne
Zajęcia umuzykalniające Zajęcia taneczne Zajęcia plastyczne Język angielski Dodatkowe programy: Miejski Program Ekologiczny Bezpieczne życie Wiem, co jem Zajęcia na pływalni pod kierunkiem instruktorów pływania Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Wycieczki Wizyty w teatrze, muzeum Wyjścia do kina Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wszystkie zajęcia są bezpłatne

5 Jak wygląda dzień pracy klasy I ?
W klasie „I” obowiązuje 19 godzin edukacji wczesnoszkolnej oraz 2 godziny języka angielskiego i 2 godziny religii w tygodniu. W klasie sportowej o profilu pływackim obowiązuje 19 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 7 godzin wychowania fizycznego (w tym 4 godziny nauki pływania) oraz 2 godziny języka angielskiego i 2 godziny religii w tygodniu.

6 Obowiązujący program realizujemy w blokach tematycznych, co pozwala dziecku na poznanie wiedzy w różnych sytuacjach Organizujemy zajęcia, w których każde dziecko na miarę swoich możliwości osiąga sukces Włączamy dziecko do planowania zadań i ujawniania swoich pomysłów Prace dzieci gromadzimy w teczkach, jako obraz rozwoju dziecka Każdy dzień ma swój porządek, do którego przyzwyczajamy dziecko, co ułatwia mu orientację w poleceniach nauczyciela i wykonywaniu zadań Wdrażamy dzieci do współodpowiedzialności w grupie Organizujemy taki proces dydaktyczno- wychowawczy, aby każde dziecko dostrzegało swój wkład i efekt pracy Wdrażamy dzieci do kulturalnego zachowania

7 TAK PRACUJEMY

8 JAK OCENIAMY? Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować

9 W naszej szkole w ocenianiu bieżącym,
w kl. I-III nauczyciel posługuje się symbolami literowymi, które w osiągnięciach edukacyjnych oznaczają: W – wspaniale A – bardzo dobrze B – dobrze C – zadowalająco D – niezadowalająco Dopuszcza się stosowanie wyżej wymienionych symboli ze znakami „+”, „–”

10 TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
Szkoła i jej otoczenie znajduje się pod stałym nadzorem kamer Nauczyciele spędzają przerwy razem z dziećmi np. organizując różne zabawy Prowadzone są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu Przeprowadzane są różnego rodzaju akcje, zajęcia, warsztaty na tematy związane z bezpieczeństwem dzieci

11 BEZPIECZNI W DRODZE DO SZKOŁY

12 Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych
POMOC PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA OFEROWANA W SZKOLE Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom

13 ŚWIETLICA SZKOLNA Ważnym miejscem w szkole jest świetlica, w której dzieci spędzają dużo czasu po zajęciach dydaktycznych W świetlicy organizowane są zajęcia w grupach, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu: gry, turnieje, konkursy, w których dzieci mogą dowolnie uczestniczyć Pod opieką nauczycieli dzieci odrabiają zadania domowe Godziny pracy świetlicy: od zakończenia zajęć do godziny 1800

14 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

15 KONKURSY I PRZEDSTAWIENIA

16 ODRABIANIE PRACY DOMOWEJ ORAZ ZABAWY RUCHOWE

17 Stołówka szkolna Zupa około godziny 11.15
Obiad podzielony na dwie części Zupa około godziny 11.15 Drugie danie z deserem około godziny 13.00

18 POSIŁKI W STOŁÓWCE

19 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW SZKOŁY DO POTRZEB DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
sale lekcyjne sale świetlicowe sala zabaw stołówka szatnia

20 SALA LEKCYJNA

21 SALA LEKCYJNA

22 SALA LEKCYJNA

23 SALA ŚWIETLICOWA

24 SALA ŚWIETLICOWA

25 SALA ZABAW

26 STOŁÓWKA

27 STOŁÓWKA

28 SZATNIA

29 ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "ul. GRZYBOWSKA WARSZAWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google