Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świetlica w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świetlica w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu."— Zapis prezentacji:

1 Świetlica w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

2 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej i dydaktycznej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

3 Główne założenia planu pracy: Kształtowanie postaw i przekonań moralnych dziecka poprzez udział uczniów w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły, udział w akcji,,Znicz,,,Góra Grosza,,,Pomóż i Ty. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez zapoznanie dzieci z symbolami państwowości polskiej, kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, legend i oglądanie filmów. Poznawanie swojego środowiska lokalnego. Pogłębianie i wzbogacanie wiadomości o Polsce i świecie współczesnym: czytanie prasy, korzystanie z Internetu, pogadanki tematyczne. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody. Kształtowanie nawyków kultury osobistej. Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci na świetlicy, w szkole, przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniu świetlicy szkolnej i poza nią, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego. Zwracanie uwagi na wygląd i estetykę dzieci. Stosowanie form grzecznościowych i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów: zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły), wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na podwórku. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: zasady pracy w grupie, reguły zachowania w świetlicy, sprzątanie po zajęciach.

4 Dokumentacja świetlicy szkolnej: Ramowy plan pracy Semestralne sprawozdania Dziennik zajęć wychowawczych Karty zgłoszeń

5 Godziny pracy świetlicy szkolnej Imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek Anna Kolczyńska 11.50-15.147.15-8.45 14.25-15.14 7.15-8.46 12.45-13.30 7.15-8.50X Anna Kaźmierczak X11.50-14.20XX11.50-15.14 Tomasz Siekierski XX13.35-14.22XX W piątek na pierwszej lekcji dzieci, które nie mają lekcji zgłaszają się do biblioteki

6 Rozkład jazdy gimbusa S-3 Kierunek: Szkoła Podstawowa w Święcieńcu Poniedziałek -15.14 Wtorek - 13.40 15.14 Środa – 14.25 Czwartek - 13.40 Piątek – 15.14

7 Regulamin sprawowania opieki podczas oczekiwania i przewozu uczniów Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu Prawa i obowiązki ucznia Do korzystania z autobusu szkolnego S-3 mają prawo uczniowie Szkoły Podstawowe im. Małego Powstańca w Święcieńcu zgodnie z załączoną listą. Uczeń ma prawo do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas wsiadania, wysiadania i pobytu w autobusie. Uczeń ma bezwzględny obowiązek wykonywać polecenia opiekuna mające na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas oczekiwania i przejazdu autobusem S-3. Uczeń ma obowiązek: przebywać w wyznaczonym miejscu na placu manewrowym; nie oddalać się z placu; wsiadać i wysiadać wyznaczonymi drzwiami; zachowywać się kulturalnie względem kierowcy, opiekuna i kolegów; dbać o czystość i stan wyposażenia autobusu. Uczeń korzystający z dowozu, w przypadku wcześniejszego zakończenia zajęć lekcyjnych ma obowiązek przebywania na świetlicy szkolnej. Uczeń korzystający z dowozu ma obowiązek zgłosić zmianę miejsca zamieszkania i rezygnację z dowozu – całkowitą (sekretariat) lub danego dnia (wychowawca świetlicy) –w tym przypadku za dojazd ucznia odpowiadają rodzice. Uczeń, który nagminnie narusza w/w regulamin traci prawo do dojazdu. Sprawy, które nie zostały uregulowane niniejszym regulaminem podlegają uściśleniu wg umowy zawartej między opiekunem a U.G. w Słupnie. Rodzice mają prawo do zgłaszania uwag odnośnie dowożenia (na piśmie lub telefonicznie) za pośrednictwem dyrektora szkoły.

8 świetlica Zajęcia plastyczne Zabawy umuzykalniające Wspólna nauka Samodzielna zabawa KonkursyZajęcia w ICMGry edukacyjne Gry i zabawy ruchowe

9 Świetlica w obiektywie

10 Malujemy, lepimy, wycinamy…

11 Pomagamy innym…

12 Bawimy się…

13 Uczymy się…

14 Podziwiamy piękno przyrody…


Pobierz ppt "Świetlica w Szkole Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google