Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie rok szkolny 2012/2013r.Uczniowie są aktywni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie rok szkolny 2012/2013r.Uczniowie są aktywni."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie rok szkolny 2012/2013r.Uczniowie są aktywni

2 C ELE EWALUACJI : czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole? czy są samodzielni w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju?

3 wywiad fokusowy analiza dokumentów (protokoły z konkursów, zawodów) badanie ankietowe uczniów, rodziców, nauczycieli rozmowy z uczniami i nauczycielami ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli Metody badawczeNarzędzia badawcze

4 PYTANIA KLUCZOWE: Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole? Czy uczniowie samodzielnie podejmują formy aktywności, które przyczyniają się do ich rozwoju? Czy w szkole są realizowane działania zainicjowane przez uczniów (imprezy, wycieczki, uroczystości)? Jakie jest uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych?

5 G RUPA BADAWCZA : 22 nauczycieli przedmiotów z SP i Gim., 12 uczniów klas I –III SP, 21 uczniów klas IV – VI SP, 40 uczniów klas I - III Gim, 25 rodziców uczniów SP i 28 rodziców uczniów Gim.

6 CZY SZKOŁA STWARZA DZIECKU MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO WYBORU FORM WSPIERAJĄCYCH JEGO ROZWÓJ?

7 CZY DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE MAJĄ WPŁYW NA ROZWÓJ DZIECKA?

8 C ZY ZAJĘCIA SĄ INTERESUJĄCE I WCIĄGAJĄCE ?

9 CZY INICJUJESZ LUB JESTEŚ POMYSŁODAWCĄ DZIAŁAŃ NA RZECZ KLASY LUB SZKOŁY?

10 CZY RODZICE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIA PODEJMOWANE W SZKOLE?

11 CZY POMYSŁY UCZNIÓW SĄ BRANE POD UWAGĘ I PRZEZNACZANE DO REALIZACJI?

12 CZY UCZEŃ BIERZE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH?

13 CZY DZIECKO CHĘTNIE CHODZI NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE?

14 - sportowe (13 osób), - taneczne (4 osoby), - muzyczne i plastyczne (4 osoby), - matematyczne (2 osoby), - język angielski (2 osoby). W JAKICH ZAJĘCIACH UCZNIOWIE CHCIELIBY UCZESTNICZYĆ ?

15 CZY RODZICE SĄ ZADOWOLENI Z OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH?

16 Z AWODY I KONKURSY

17 Szeroka jest oferta zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczy większość uczniów. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w różnorodnych formach wspierających rozwój dzieci. Nauczyciele starają się uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów. Uczniowie biorą udział w zajęciach i zawodach sportowych. Uczniowie uważają, że w małym stopniu są zainteresowani swoim rozwojem. W NIOSKI Z EWALUACJI :

18 Ewaluacja dotycząca wymagania Uczniowie są aktywni zostanie powtórzona w roku szkolnym 2013/2014 :

19 Aleksandra Orzechowska Jolanta Majewska Maria Stępniak Natalia Dutkowska Dziękujemy za uwagę Z ESPÓŁ W SKŁADZIE :


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie rok szkolny 2012/2013r.Uczniowie są aktywni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google