Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat pracy Promotor: Imię i nazwisko dyplomanta Rodzaj pracy (dyplomowa inżynierska/magisterska)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat pracy Promotor: Imię i nazwisko dyplomanta Rodzaj pracy (dyplomowa inżynierska/magisterska)"— Zapis prezentacji:

1 Temat pracy Promotor: Imię i nazwisko dyplomanta Rodzaj pracy (dyplomowa inżynierska/magisterska)

2 Geneza pracy W punktach umówić przyczyny podjęcia pracy – z czego wynikała potrzeba rozwiązania danego zagadnienia Wskazać jaką lukę w wiedzy, rozwiązaniach technicznych ma wypełnić podejmowana praca Wskazać znaczenie wyników pracy w innym aspekcie niż tylko w celach kwalifikacyjnych

3 Cel pracy Sformułować cel jaki postawiono przed realizacją pracy Można wskazać cel zasadniczy (główny) i ewentualnie rozbić na cele/zadania szczegółowe

4 Zakres pracy Omówić obszar zagadnień i działań jakie zdecydowano się wykonać dla osiągnięcia wcześniej zdefiniowanego celu Wskazać ewentualnie z jakich obszarów świadomie zrezygnowano, podać uzasadnienie przyjętych ograniczeń i ich potencjalny wpływ na osiągniecie realizowanego celu

5 Metodyka realizacji pracy Omówić zastosowane metody badawcze/projektowe wykorzystane w pracy (badania eksperymentalne, symulacyjne, ankietowe, obserwacje, obliczenia analityczne, symulacyjne, studia literaturowe, obserwacje) Omówić ogólną strukturę podjętych działań, ich kolejność, wzajemną zależność logiczną

6 Krótkie podsumowanie najważniejszych etapów pracy Krótko na kilku slajdach (2..4) omówić cele, sposób realizacji i wyniki uzyskane w poszczególnych etapach pracy (np.: – dla poszukiwań literatury czego szukano, w jakiej literaturze, jakie uzyskano wyniki, –dla badań symulacyjnych jaki przyjęto model, jakie dane wejściowe, jakie wyniki, –dla badań eksperymentalnych jaki obiekt, jakie metody badawcze, jakie warunki badań i wyniki)

7 Podsumowanie całej pracy Odnieść się do postawionych celów – czy zrealizowano, w jakim stopniu, Przedstawić ogólne wnioski, ewentualnie ważne spostrzeżenia, obserwacje Wskazać ewentualnie pozostałe obszary problemowe, których praca nie rozwiązała i zaproponować dalsze badania, Podkreślić swój oryginalny wkład własny


Pobierz ppt "Temat pracy Promotor: Imię i nazwisko dyplomanta Rodzaj pracy (dyplomowa inżynierska/magisterska)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google