Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł pracy magisterskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł pracy magisterskiej"— Zapis prezentacji:

1 Tytuł pracy magisterskiej
Imię i nazwisko Autora Tytuł warsztatów

2 Cel pracy Tu podać syntetycznie cel prac (tak jak to było ujęte w raporcie)

3 Metody badawcze zastosowane w pracy
Wymienić metody badawcze zastosowane w pracy

4 Charakterystyka organizacji
W tytule podać nazwę organizacji: XXX Sp. z o.o. Tu podać w sposób syntetyczny, hasłowo charakterystykę badanej organizacji

5 Główne wyniki badań stanu istniejącego
Podać w tytule w zależności od tematu obszar badań, np. „Zarządzanie jakością usług w XXX Sp. z.o.o.” Podać w sposób syntetyczny, hasłowo Można je zamieścić na kliku slajdach

6 Wnioski Podać wnioski z badań stanu istniejącego
Podać je w sposób syntetyczny, hasłowo Mają one korespondować z propozycjami

7 Propozycje działań doskonalących
Tu podać kierunki działań doskonalących możliwych do zastosowania, hasłowo Podać konkretne rozwiązania zaproponowane w raporcie Można je zamieścić na kliku slajdach

8 Możliwości zastosowań zaproponowanych rozwiązań w badanej organizacji
Podać w tytule nazwę organizacji, można tytuł przeredagować Określić zarówno czynniki sprzyjające wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań, jak i spodziewane utrudnienia

9 Korzyści dla organizacji z wykonanego projektu
Podać korzyści z badań i propozycji ujętych w raporcie.

10 Dziękuję za uwagę!

11 Dodatkowe uwagi

12 Slajdy Pisać przejrzyście, dość dużymi literami, nie za dużo informacji na jednym slajdzie ,bez błędów (uwaga na literówki i nazwisko promotora) Dobrać tło i efekty zgodnie z własną estetyką uważając, aby nie przesadzić z kolorystyką. Jeżeli to możliwe, słowa zastępować efektami graficznymi, np. podać wykres. Rysunki mają być czytelne mają być widoczne wszystkie istotne informacje uważać na kolorystykę

13 Prezentacja Zacząć od powitania: „PANIE PRZEWODNICZĄCY, SZANOWNA KOMISJO……” Mówić głośno, wyraźnie Nie odwracać się do tablicy, utrzymywać kontakt wzrokowy z osobami z komisji (choć z jedną) Na koniec prezentacji powiedzieć „dziękuję za uwagę”


Pobierz ppt "Tytuł pracy magisterskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google