Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PRACY IMIĘ NAZWISKO DYPLOMANTA. CELE I ZAŁOŻENIA Praca jest poświęcona.... np. polityce podatkowej krajów UE, Polski, Litwy..... Celem pracy jest.......

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PRACY IMIĘ NAZWISKO DYPLOMANTA. CELE I ZAŁOŻENIA Praca jest poświęcona.... np. polityce podatkowej krajów UE, Polski, Litwy..... Celem pracy jest......."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PRACY IMIĘ NAZWISKO DYPLOMANTA

2 CELE I ZAŁOŻENIA Praca jest poświęcona.... np. polityce podatkowej krajów UE, Polski, Litwy..... Celem pracy jest....... Teza pracy: np. Wysokość podatków na Litwie wywiera istotny wpływ na aktywność przedsiębiorstw Do osiągnięcia celu wykorzystano metody badawcze: np. analiza przyczynowa / synteza / metody ilościowe / statystyczne Do wykonania części empirycznej skorzystano z danych pochodzących z Departamentu Statystyki Litwy, Banku Światowego, Banku Światowego, Eurostatu...... Dane są przedstawione w postaci tabel, wykresów, schematów, map..... 15.07.20112IMIĘ NAZWISKO

3 I ROZDZIAŁ Poświęcono omówieniu aspektów teoretycznych dotyczących wybranej tematyki Omówiono: - wybrane definicje...; - cele i zadania....; - mierniki....; - wybrane teorie 15.07.20113IMIĘ NAZWISKO

4 II ROZDZIAŁ Dotyczy zagadnień związanych z....... Przedstawiono: - dynamikę zmian..... w latach; - podstawowe wskaźniki..; - ranking....; - porównano.... Pozwoliło to wyciągnąć wnioski na temat zależności..... Można wstawić rysunek lub tablicę 15.07.20114IMIĘ NAZWISKO

5 III ROZDZIAŁ Dotyczy zagadnień związanych z....... Przedstawiono: - dynamikę zmian..... W latach; - podstawowe wskaźniki..; - ranking....; - porównano.... Pozwoliło to wyciągnąć wnioski na temat..... Można wstawić rysunek lub tablicę 15.07.20115IMIĘ NAZWISKO

6 PODSTAWOWE WNIOSKI W wyniku przeprowadzonej analizy cele pracy zostały osiągnięte, a teza potwierdzona Wnioski: -.........; -..........; 15.07.20116IMIĘ NAZWISKO

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15.07.20117IMIĘ NAZWISKO


Pobierz ppt "TYTUŁ PRACY IMIĘ NAZWISKO DYPLOMANTA. CELE I ZAŁOŻENIA Praca jest poświęcona.... np. polityce podatkowej krajów UE, Polski, Litwy..... Celem pracy jest......."

Podobne prezentacje


Reklamy Google