Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM METODĄ PROJEKTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM METODĄ PROJEKTÓW"— Zapis prezentacji:

1 PRACA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM METODĄ PROJEKTÓW
Opracowała: mgr Urszula Tuziak

2 Celem wprowadzenia metody projektów w gimnazjum jest sprawdzenie następujących kompetencji ucznia:
praca zadaniowo – projektowa, współdziałanie i praca zespołowa, inicjatywność i kreatywność.

3 Projekt edukacyjny jest systematycznym, długoterminowym przedsięwzięciem prowadzonym przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, na które składają się: planowanie, wykonanie, publiczna prezentacja efektów.

4 Na projekt edukacyjny składają się:
wybór tematu/problemu, określenie celów i zaplanowanie etapów jego realizacji, wykonanie zaplanowanych działań, publiczne przedstawienie rezultatów.

5 Wykonywanie zadań projektowych dzielimy na cztery fazy:
Przygotowanie projektu. Realizacja projektu. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu. Ocena rezultatów projektu.

6 Przygotowanie projektu przez nauczyciela.
Sformułowanie tematu/problemu projektu z uwzględnieniem działań międzyprzedmiotowych. Zapoznanie uczniów z zasadami wykonywania projektów i pracy w zespole.

7 Przygotowanie projektu przez nauczyciela.
III. Przygotowanie dla uczniów opisu projektu, zawierającego: tytuł projektu/temat, czas wykonywania projektu, uzasadnienie wyboru tematu, cele projektu, kryteria oceny projektu.

8 Przygotowanie projektu przez nauczyciela.
IV. Określenie sposobu dokumentowania projektu przez uczniów (karta projektu). V. Przygotowanie wraz z uczniami kontraktu i podpisanie go.

9 Przygotowanie się uczniów do realizacji projektu.
Zapoznanie się z wcześniej zrealizowanymi projektami. Wybór tematu projektu jako problemu do rozwiązania. Zapoznanie się z opisem projektu. Opracowanie szczegółowego planu działania. Przygotowanie wraz z opiekunem kontraktu i podpisanie go.

10 Kontrakt powinien zawierać:
temat projektu, zobowiązania uczniów i opiekuna, zakres prac projektowych, przedmiot badań, terminy konsultacji z opiekunem, terminy oceny etapowej i końcowej, termin zakończenia projektu, konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu realizacji zadań.

11 Sprawozdanie Pierwsza strona: tytuł projektu, nazwa szkoły,
rok szkolny, imiona i nazwiska uczestników projektu, imię i nazwisko opiekuna projektu. Druga strona: - zestawienie ocen zachowania i pracy uczestników projektu.

12 Sprawozdanie Dalsze strony: Opis projektu, Harmonogram projektu,
Scenariusz prezentacji, Karta projektu (wykonywana przez uczniów),

13 Sprawozdanie 5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu:
- arkusz obserwacji zachowań ucznia w grupie, arkusz samooceny ucznia, arkusz oceny umiejętności ucznia doskonalonych podczas realizacji projektu, arkusz oceny publicznej prezentacji projektu.

14 Sprawozdanie 6. Ewaluacja projektu na podstawie ankiety dla uczestników projektu. 7. Uwagi końcowe. 8. Załączniki.

15 Nie zabieraj uczniom pracy, przecież masz co robić!


Pobierz ppt "PRACA Z UCZNIAMI GIMNAZJUM METODĄ PROJEKTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google